nieuws

FNLI: NVWA kan rapport zoutgehalte ook anders interpreteren (UPDATE)

Algemeen

FNLI: NVWA kan rapport zoutgehalte ook anders interpreteren (UPDATE)

De doelstellingen uit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, om in de productgroepen brood, enkelvoudige groenten en peulvruchten, Goudse kaas 48+ en vleeswaren te verlagen, zijn behaald. De productgroep sauzen evenaart deze resultaten niet. Hier is zelfs een stijging in het zoutgehalte te zien.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) publiceerde gisteren de resultaten van het zevende monitoringsonderzoek naar keukenzout in voedingsmiddelen. Daaruit bleek dat het zoutgehalte binnen het productschap sauzen stijgt.

Jongere afspraken

De afspraken voor de productgroep sauzen zijn pas in 2014 gemaakt, terwijl de afspraken voor de overige productgroepen al ouder zijn. Ondanks dat zou een daling van het zoutgehalte nu al (deels) zichtbaar kunnen zijn.  De NVWA constateert echter een stijging.

Recente stijging

In het onderzoek van de NVWA is de stijging bij de productcategorie sauzen niet alleen zichtbaar ten opzichte van 2011. Ook bij een vergelijking van de jaren 2014 en 2015 is een duidelijke stijging van het zoutgehalte zien in bijvoorbeeld curry en ketchup.

Afspraken zoutreductie sauzen

In 2014 maakte de productgroep sauzen de afspraak om een zoutreductie van 5% te behalen in 2016. Vanaf 1 juli 2016 zou binnen 12 maanden een verdere reductie (tot 10%) voor ketchup en currysauzen  behaald moeten worden.

Stijging zoutgehalte

De productgroep sauzen (+ 15,7%) is niet de enige groep waarbij het zoutgehalte is gestegen. Bij sommige andere productgroepen constateerde de voedselautoriteit ook een stijging van het zoutgehalte: overige conserven (+27,4%), overige broodsoorten zoals krentenbollen, roggebrood en stokbrood (+ 4,8%), koek en banket (+ 3,2%) en diepvriessnacks (+ 1,4%).

Daling zoutgehalte

Het NVWA constateerde wel een daling in het zoutgehalte bij de volgende productgroepen: groente- en peulvruchtenconserven (- 31,0%), Goudse 48+ kaas (- 22,7%), brood (volgens de Warenwet, zoals bruinbrood (meergranen, tarwe, volkoren), wit brood (casino, tijger) en bruine en witte bollen) 
(- 15,3%), chips & zoutjes (- 10,6%), kant-en-klaarmaaltijden (- 8,6%) en vleeswaren (- 7,5%).

Grote verschillen binnen productgroep

Per productcategorie zijn de verschillen tussen de hoogste en laagste hoeveelheid zout nog steeds groot. De NVWA geeft daar in haar rapport geen verklaring voor, maar meldt alleen dat zij deze verschillen in voorgaande jaren ook constateerde.


Reactie FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) vraagt zich af waarom de NVWA vooral conclusies trekt op basis van mediane waarden terwijl voor de productcategorieën binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling maximumnormen zijn opgesteld.

“Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling focust namelijk op het terugdringen van de hoogste zoutgehaltes en bovendien op productcategorieën die het meeste worden geconsumeerd en dus de grootste invloed hebben op de volksgezondheid. De resultaten van het onderzoek moeten dus genuanceerder geïnterpreteerd worden”, aldus Margreet Schijvens, woordvoerder van de FNLI

 

Gemaakte afspraken werpen vruchten af

In totaal testte de NVWA 565 identieke producten ten opzichte van 2011. Dit zijn zowel huis- als A-merken. Het mediane zoutgehalte in al deze levensmiddelen is tussen 2011 en 2015 gedaald met 6,8 procent.

Het CBL en FNLI zijn blij met deze resultaten uit het NVWA-monitoringsonderzoek en geven aan dat het formuleren van normen inderdaad leidt tot ‘productgroepbrede’ reductie en dat de samenwerking tussen het bedrijfsleven onderling en met de overheid op het gebied van productverbetering zijn vruchten afwerpt.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Begin 2014 ondertekenden minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, met als doel zout, verzadigd vet en calorieën in producten verder te verlagen. Per productcategorie worden maximumnormen voor onder andere zout vastgesteld

Zoutinname door consumenten

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling focust op productcategorieën die het meeste worden geconsumeerd en dus de grootste invloed hebben op de volksgezondheid. De Zoutmonitor van de NVWA zegt echter niets over de zoutinname door consumenten, aangezien de resultaten niet zijn gecorrigeerd op marktaandelen of volumes waarin producten worden geconsumeerd. 

Reageer op dit artikel