nieuws

Probiotica bij ernstige darmaandoening prematuren

Algemeen

Probiotica bij ernstige darmaandoening prematuren

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een studie gedaan naar het effect van probiotica op de levensbedreigende darmziekte Necrotische Enterocolitis (NEC).

Het zijn vooral ernstige prematuren die een grote kans hebben op het krijgen van NEC. Bij ernstige NEC kunnen delen van de darm afsterven en dit halveert de overlevingskans.

Probiotica in de zorg

In meerdere klinieken wereldwijd, waar prematuren worden grootgebracht, worden probiotica als preventief medicijn ingezet om sterfte door NEC te voorkomen. Uit de wetenschappelijke literatuur en uit de klinische praktijk komt naar voren dat er een positief verband is tussen de inzet van probiotica en de NEC-incidentie onder prematuren.

Probiotica zijn in Nederland nog niet geregistreerd als medicament voor deze indicatie. Daarom is het hier nog niet gangbaar dat probiotica bij prematuren wordt toegepast. In samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd in 2012 een strikt protocol opgesteld voor het toedienen van probiotica aan prematuren op de intensive care neonatologie in Rotterdam.

Voorgaande onderzoeken vaag

Probiotica bestaat uit vele verschillende stammen, met elk hun eigen kenmerken. De onderzoekers keken naar twee specifieke stammen die in moedermelk voorkomen: Lactobacillus (L.) acidophilus en B. bifidum. Vanaf 2012 kregen alle prematuren met een hoog risico op NEC deze probiotica toegediend; bij een zwangerschapsduur korter dan 32 weken of een geboortegewicht onder de 1,5 kilo. In hun studie vergeleken de onderzoekers 673 premature baby’s van na 2012 met 1288 baby’s uit de periode toen er nog geen probiotica werden gegeven.

Incidentie

Bij de groep na introductie van probiotica suppletie bleek na afronding van het onderzoek in januari 2015, de NEC-incidentie gedaald te zijn: van 8 naar 5 procent van alle prematuren. Ook waren er geen negatieve bijverschijnselen geconstateerd. Het ging uiteindelijk echter om een niet-significant effect, omdat ook andere factoren een rol gespeeld zouden kunnen hebben.  

Borstvoeding

Zo leek borstvoeding een positieve werking te hebben in combinatie met de probiotica. Volgens de onderzoekers zou er een symbiotisch effect van de probiotica en de oligosachariden in de moedermelk kunnen uitgaan.

Pleiten voor probiotica

Voor een verdere verklaring, naar het effect van borstvoeding in combinatie met probiotica, is volgens de onderzoekers meer onderzoek nodig. Hoewel de gevonden effecten in hun studie niet significant zijn, pleiten de onderzoekers toch voor het inzetten van probiotica als preventief middel bij prematuren in Nederland, in alle ziekenhuizen. Het bewijs in deze studie is niet hard en het werkingsmechanisme is niet geheel is ontrafeld, maar de wereldwijde praktijk laat zien dat de incidentie van NEC onder prematuren die probiotica krijgen lager is. ‘Ook telt mee dat onze behandeling te kort duurde en dat er geen negatieve bijverschijnselen bij de inzet van probiotica zijn geconstateerd’, aldus Marijn Vermeulen, kinderarts-neonatoloog bij het Erasmus MC. 

Reageer op dit artikel