nieuws

Voedingsonderzoek TNO gaat op in Wageningen Research

Algemeen

Voedingsonderzoek TNO gaat op in Wageningen Research

TNO draagt per 1 januari 2018 het voedingsonderzoek over aan Wageningen Research. Het gezamenlijk onderzoek op het gebied van voedsel(technologie), voeding en gezonde voeding wordt ondergebracht in een nieuw centrum genaamd Dutch Food Institute (DFI).

Het Dutch Food Institute (DFI) zal per 1 januari 2018 van start gaan onder bestuurlijke en juridische verantwoordelijkheid van Wageningen Research. Hiermee ontstaat een samenhangend portfolio van fundamenteel en toegepast onderzoek voor nationale en internationale bedrijven en overheden op dit terrein, zo melden de beide organisaties in een persbericht. Dit draagt bij aan de Nederlandse concurrentiekracht en het export perspectief van de Agri&Food sector. 

Goedkeuring

Het voedingsonderzoek van TNO en de circa 50 betrokken researchmedewerkers gaan daarmee op in Wageningen Research. Het voornemen wordt de komende tijd nader ingevuld door alle betrokken partijen en is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de beide Ondernemingsraden en de Raden van Toezicht. 

Grand Design

Met het aangekondigde onderbrengen van de voedingsonderzoeksactiviteiten van TNO bij Wageningen Research is het de uitvoering van het Grand Design‐traject een flinke stap verder gekomen, zo reageert de topsector AgriFood op het nieuws. In april 2014 heeft TKI Agri & Food een Grand Design‐traject gepresenteerd waarmee de agrifoodsector haar wereldwijd leidende rol verder kan uitbouwen. Concentratie van onderzoekscapaciteit was daarbij één van de belangrijkste aspecten.

 

Reageer op dit artikel