nieuws

Schippers geeft opdracht voor ontwikkeling voedings-app

Algemeen

Schippers geeft opdracht voor ontwikkeling voedings-app

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat een app ontwikkelen die consumenten de juiste informatie moet bieden over voedingsproducten. Doel is om objectieve en heldere informatie te geven aan de consument, zodat een bewuste keuze kan worden gemaakt. De app wordt door het Voedingscentrum ontwikkeld en zal naar verwachting begin 2017 klaar zijn.

De voedings-app is erop gericht om op maat informatie te geven aan de consument. Zo kan de ene consument de app bijvoorbeeld instellen op allergieën, terwijl een andere consument de app zou kunnen instellen op een bepaalde, gezonde productkeuze. Voor Schippers is het een vereiste dat producten op drie belangrijke punten met elkaar vergeleken kunnen worden: suikers, zout of ongezonde vetten.

Verbetering productinformatie

Het bedrijfsleven investeert momenteel in een kwaliteitsverbetering van productinformatie in een centrale database. Informatie komt via deze database beter beschikbaar en kan vervolgens gebruikt worden voor de ontwikkeling van de voedings-app.

Betere etikettering en handhaving

Consumenten vinden het vaak lastig gezonde en minder gezonde producten te herkennen. Dit zou komen omdat er op etiketten geen duidelijke informatie staat aangegeven. Daarom wordt er naast de voedings-app gewerkt aan betere etikettering van voedingsproducten, zodat de informatie die op een etiket vermeld staat duidelijk wordt. De informatie wordt gebaseerd op heldere en eenduidige regelgeving die veelal op Europees niveau wordt vastgelegd. De bescherming van de volksgezondheid staat hierbij voorop. Daarnaast is er toezicht op de etiketteringsverplichtingen en de handhaving ervan, zodat de nieuwe regelgeving ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

Reageer op dit artikel