nieuws

Gewicht vaak niet naar werkelijkheid ingeschat

Algemeen

Gewicht vaak niet naar werkelijkheid ingeschat

Veel Amerikanen schatten hun gewicht niet naar werkelijkheid. Dat blijkt uit een grootschalige enquête die is uitgevoerd door de Universiteit van Chicago. De helft van de ondervraagden met obesitas kon zijn gewicht niet naar werkelijkheid inschatten.

Volgens de onderzoekers nemen de Amerikanen die hun gewicht onderschatten geen contact op met bijvoorbeeld de huisarts waardoor hun probleem onbesproken blijft.

Inschatten gewicht

Voor de enquête werden 1500 mensen boven de 18 jaar ondervraagd. De deelnemers gaven hun gewicht en lengte op, zodat de BMI kon worden bepaald. 36 procent van de onderzoeksgroep viel in de klasse ‘normaal gewicht’, 29 procent in de klasse ‘overgewicht’ en 35 procent in de klasse ‘obesitas.

Ook werd aan de deelnemers gevraagd in welke van deze gewichtsklasse ze hoorden. 47 procent van de groep met obesitas gaf aan te denken in de klasse overgewicht te horen. Negen procent van deze groep dacht een normaal gewicht te hebben. Mannen waren eerder geneigd hun gewicht te onderschatten.

Naar de dokter

De deelnemers werd eveneens gevraagd of ze de dokter op zouden bellen over hun situatie. Van de deelnemers die hun gewichtsklasse correct in hadden geschat, zou 76 procent contact op nemen met de dokter. Dit in tegensteling tot 57 procent van degenen die hun gewichtsklasse verkeerd had ingeschat. Volgens de onderzoekers is dit een probleem omdat overgewicht en obesitas zo buiten beeld van de zorgsector vallen.

Verantwoordelijk

Op de vraag of mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gewicht of dat de overheid maatregelen moet nemen, waren de antwoorden verschillend. Zo meende 58 procent van de deelnemers dat het een persoonlijke kwestie is, waar je als persoon zelf mee om moet leren gaan. Dit waren voornamelijk conservatieven (ingedeeld volgens politieke voorkeur), ouderen en mensen met alleen een middelbare school diploma. 41 procent vindt dat de overheid en zorginstellingen actie moeten ondernemen. De mensen met deze mening waren voornamelijk liberalen, jongere Amerikanen en mensen met een bachelor diploma of hoger.

Geen hulp zoeken

De onderzoekers maken nog de kanttekening dat ze BMI niet per definitie de beste indicator voor de gezondheid vinden. Desondanks benadrukken ze dat het overgewicht en obesitas een groot probleem is. Het feit dat een groot deel van de mensen niet goed kan inschatten wat hun gewichtsklasse is, maakt het probleem nog groter volgens de onderzoekers.

Reageer op dit artikel