nieuws

Deel 1: Haagse young professionals onderzoeken globale voedselvraagstukken

Algemeen

Deel 1: Haagse young professionals onderzoeken globale voedselvraagstukken

Van mondiale voedselconflicten, cryptische keurmerken en lovende voedseladvertenties tot voedselhypes en lokaal eten – voedsel is complex! Hoe bepaal je wat je eet en bepaal je dat wel zelf? Bewuste versus onbewuste keuzes, duurzaam en gezond, daar draaide het om tijdens de Food Academy van Young The Hague, een netwerkorganisatie voor alle young professionals in Den Haag. De eerste bijeenkomst vond plaats in The Humanity House in Den Haag op 26 oktober.

Van wereldwijde vraagstukken tot de lokale teler

In vier avonden, iedere keer op een andere locatie in Den Haag, doken zo’n 50 young professionals in de wereld van voeding. Daarbij werd door de organisatie, bestaande uit tien young professionals wonend of werkzaam in Den Haag, getracht hen daarbij concrete handvatten te bieden om toekomstbestendige duurzame en gezonde keuzes te maken.

Na een succesvolle eerste editie in 2015, waar werd onderzocht hoe de wereld in 2050 te voeden, besloot men dit jaar ‘iets’ te willen met Den Haag als internationale stad van vrede en recht, lokale stadslandbouw, de Scheveningse haven en het Westland als achterland. De vraag was echter: hoe verbind je deze facetten?

Voedselpiramide

Dat behoeftepiramide van Maslow bood uitkomst. In een piramide rangschikte Maslow de universele behoeften van de mens. Volgens zijn theorie streven mensen naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst worden, nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd zijn.

Maud Theelen, organisatie Food Academy: ‘Volgens ons is de piramide van Maslow goed toepasbaar op de rol van voeding in een mensenleven. Als je kijkt naar Nederlanders en hun relatie met voeding, dan is denk ik iedereen het met me eens dat wij ons in de top van een voedselpiramide bevinden. Maar hoe staat het eigenlijk met de mensen die onderaan bungelen? Hoe gaan we met voedselschaarste om? Wij hebben vervolgens onze eigen vierlagen piramide gemaakt die de rode draad vormde tijdens deze collegereeks.’

College 1: Voedselzekerheid

Het thema van de eerste collegeavond komt overeen met de onderste laag van de voedselpiramide. Bijna een miljard mensen lijden honger, terwijl minstens zoveel mensen lijden door teveel eten. Er is genoeg voedsel beschikbaar, maar niet bereikbaar voor iedereen. In oorlogstijd moeten veel mensen op rantsoen. Waar voedselprijzen stijgen, stijgen sociale spanningen. Kortom, hoe leidt voedselschaarste tot maatschappelijke, politieke en militaire conflicten en andersom?

Rens de Man, onderzoeker van het ‘Conflict Prevention Program’ bij The Hague Institute for Global Justice en Thea Hilhorst, professor humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, kwamen het toelichten. De aftrap vond toepasselijker wijs plaats bij het Humanity House in Den Haag, een museum dat humanitaire thema’s bespreekbaar en invoelbaar maakt en mensen inspireert om een positieve bijdrage te leveren aan een leven in vrede en vrijheid voor iedereen.

Om de young professionals de tegenstrijdigheid tussen honger en overvloed zelf te laten ervaren, kregen ze bij binnenkomst een lootje: “vechten ‘tegen’ voedsel” of “vechten ‘voor’ voedsel”. En ja, degenen die moesten vechten tegen het voedsel stond een heerlijk buffet te wachten. De rest mocht een bordje rijst ophalen. En dat vonden sommige deelnemers niet zo eerlijk: ‘Maar ik heb de hele dag gewerkt, ik moet echt even iets goeds eten hoor’. Natuurlijk mochten de ‘ongelukkigen’ uiteindelijk nog wat lekkers opscheppen, maar de toon was gezet.

Voedselconflicten

De sprekers spraken vervolgens uitgebreid over onderwerpen gerelateerd aan voedselschaarste. Zo vertelde Rens de Man, o.a. gespecialiseerd in sociale problemen rondom land- en watergebruik en voedselzekerheid, dat voedselonzekerheid bijdraagt aan conflicten. Zo werd bijvoorbeeld in Yemen grondwater opgepompt met dieselpompen. Het water diende zowel als drinkwater als voor de irrigatie van het land. Toen de regering de subsidies op diesel liet vervallen brak er sociale onrust uit. Maar denk ook aan de enorme prijsstijging van voedsel tussen 2006-2011, o.a. veroorzaakt door droogte. Rusland legde zijn export van granen stop en beïnvloedde daarmee andere werelddelen.

Thea Hilhorst die hulp-maatschappij relaties in humanitaire crises en ontwikkeling contexten bestudeert, liet zien dat van de landen die in conflict zijn 37% honger lijdt. Als het conflict verdwijnt, verdwijnt de honger vanzelf. Voedselschaarste komt volgens haar door het onvermogen van mensen om erop te reageren. Bepaalde omstandigheden kunnen in het ene land honger veroorzaken en in het andere land niet. Volgens Thea Hilhorst zit de kern van het probleem in de ongelijkheid in onze wereld: ‘Zo lang als deze ongelijkheid bestaat, is er geen kans op een vreedzame en duurzame wereld.’ Op de vraag wat de deelnemers zelf kunnen doen om de situatie te veranderen zei ze: ‘Doe maar dat beetje wat je wel kunt doen.’ Waarop een deelnemer als voorbeeld gaf dat ze haar baas een e-mail had gestuurd met de vraag om het aanbod in de kantine te verduurzamen.

Reageer op dit artikel