nieuws

KNMG roept op tot wetgeving zout, suiker, vet

Algemeen

KNMG roept op tot wetgeving zout, suiker, vet

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) wilt duidelijke regelgeving wat betreft zout, suiker en vet in voedingsproducten. Ook vindt de federatie het belangrijk dat kindermarketing stopt.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht en 13,7 procent lijdt aan obesitas. De omgeving met ongezonde producten draagt hier volgens de KNMG aan bij.

Samenwerking Europa

De afspraken op het gebied van productsamenstelling noemt de KNMG te vrijblijvend en levert onvoldoende resultaat. Om het probleem aan te pakken, is Europese samenwerking van belang.

Te dikke kinderen

In Nederland heeft één op de zeven kinderen onder de dertien jaar overgewicht. Op kinderen gerichte marketing draagt volgens KNMG bij door het stimuleren van de consumptie van ongezonde voedingsmiddelen. Volgens de artsenorganisatie ‘is de Nederlandse Reclame Code een vorm van zelfregulering die ten aanzien van kinderen te vrijblijvend is.’ Het is volgens KNMG dan ook noodzakelijk wettelijke maatregelen te treffen. De federatie vindt dat kindermarketing alleen mag worden gericht op voedingsmiddelen die de gezondheid bevorderen.

Huidige beleid te vrijblijvend

Afgelopen jaren waren er wel goede initiatieven, zoals gezondheidsvoorlichtingen, maar toch is het huidige preventiebeleid te vrijblijvend. Volgens de KNMG moet preventie een prominente plaats hebben binnen én buiten de gezondheidszorg. Adequate financiering is volgens de groep dan ook noodzakelijk voor preventieve maatregelen.

Reageer op dit artikel