nieuws

Levensverwachting Amerikanen daalt

Algemeen

Levensverwachting Amerikanen daalt

De gemiddelde levensverwachting van Amerikanen is voor het eerst sinds 22 jaar gedaald. Dit schrijft het National Center for Health Statistics, wat onderdeel uitmaakt van Centers for Disease Control and Prevention.

De gemiddelde levensverwachting van Amerikanen is voor het eerst sinds 22 jaar significant gedaald van 78,9 naar 78,8 jaar. De gemiddelde leeftijd van mannen is met 0,2 jaar gedaald en de verwachting van vrouwen is met 0,1 jaar afgenomen naar 81,2 (was 81,3). De laatste keer dat er een daling van de levensverwachting plaatsvond was in 1993, toen de aidsepidemie was uitgebroken.

Stijging doden hart- en vaatziekten

Belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten vormen hart- en vaatziekten. Het aantal doden steeg flink van 167 naar 168,5 doden per 100.000 inwoners. De belangrijkste reden voor het gestegen aantal doden door hart- en vaatziekten is volgens onderzoekers het alomtegenwoordige probleem van overeten. Als gevolg hiervan nam het aantal gevallen van hypertensie, diabetes en andere hart- gerelateerde problemen zijn toegenomen.

Andere opvallende sterftecijfers

Ook is het aantal sterfgevallen met alzheimer toegenomen: van 25,4 naar 29,4 doden per 100.000 inwoners afgelopen jaar. Een verklaring voor deze sterke toename zou kunnen zijn dat de ziekte beter wordt gerapporteerd. Het aantal sterfgevallen van kanker is het afgelopen jaar afgenomen. Reden hiervoor is waarschijnlijk het toegenomen besef van de gevolgen van roken, waaraan de overheid veel aandacht besteedt.

Reageer op dit artikel