nieuws

Programma obesitas effectief bij kinderen met verstandelijke beperking

Algemeen

Programma obesitas effectief bij kinderen met verstandelijke beperking

Behandelen van overgewicht in een zorginstelling met veel aandacht voor de cliënt is effectief gebleken onder kinderen met een verstandelijke beperking. Het programma is ontworpen om gewichtsreductie te bewerkstelligen in deze groep. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Obesity & Weight control.

Binnen het afvalprogramma is gewerkt aan gedragsverandering, voeding, beweging en betrokkenheid van de ouders. Deelnemers zijn na het programma gemiddeld 20,7 kg afgevallen.

Gespecialiseerd centrum

De onderzoekspopulatie bestond uit 101 kinderen tussen de 10 en 17 jaar. Alle deelnemers hadden ofwel overgewicht of (morbide) obesitas. Een deel van de onderzoeksgroep had daarnaast een psychische stoornis, gewichtsproblemen door medicatie of een genetische aandoening.

De studie werd uitgevoerd in een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. De deelnemers woonden hier doordeweeks gedurende negen maanden. Het multidisciplinaire team bestond uit professionals zoals een diëtist VG, een GZ-psycholoog, een kinderarts en een fitnessinstructeur.

Stippenplan

In het programma werd gewerkt met het zogenoemde Happy Weight stippenplan. In dit plan wordt de individuele energiebehoefte uitgedrukt in stippen. Elke stip bevat 25 kilocalorieën. Alle voedingsmiddelen zijn ingedeeld  in groene of oranje stippen. Groene stippen zijn de gezondste keuze, oranje stippen zijn minder gezond. Dit hangt af van de nutritionele samenstelling van de producten. De deelnemers worden hiermee stap voor stap gestimuleerd gezondere keuzes te maken.

Vaak zijn andere methodes voor gewichtsreductie te ingewikkeld voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarom werd in de behandeling gebruik gemaakt van het stippenplan.

Beweging en gedragsverandering

In het programma zijn nieuwe eetgewoontes aangeleerd  met behulp van cognitieve gedragstherapie. De deelnemers kregen een persoonlijke opdracht die, wanneer behaald, beloond werd. Ook beweging was onderdeel van het programma: elke dag moesten de deelnemers minimaal een half uur bewegen in ruil voor een beloning.

Daarnaast werd aandacht geschonken aan betrokkenheid van de ouders, omdat dit volgens de onderzoekers kan helpen tot beter gedrag. Hiervoor kregen de ouders een sociaal werker toegewezen en kregen ze onder andere les in het lezen van etiketten, meten en wegen van porties en het bereiden van de warme maaltijd. Ook is er uitleg gegeven over voedingsmiddelen in de supermarkt. 

Nieuw in zijn soort

Volgens de onderzoekers is dit het eerste multidisciplinaire programma dat is uitgevoerd en beschreven bij kinderen met een verstandelijke beperking en overgewicht/obesitas. De gegevens tonen aan dat het programma effectief is. Het heeft geleid tot aanzienlijke gewichtsvermindering bij deze groep kinderen, ook bij degenen met obesitas door een gendefect. Op dit moment zijn er nog geen lange termijngegevens bekend. 

Voor het Happy Weight Stippenplan kunnen mensen hedendaags terecht bij het Expertisecentrum Advisium van ’s Heeren Loo in Wekerom.

Reageer op dit artikel