nieuws

Anti-verspillingsideeën welkom voor bijeenkomst over voedselverspilling

Algemeen

Anti-verspillingsideeën welkom voor bijeenkomst over voedselverspilling

MVO Nederland en Wageningen Academy zoeken briljante anti-verspillingsideeën om deze te pitchen op de door hen georganiseerde bijeenkomst ‘van food waste naar food profit’ op 29 juni aanstaande.

Deze interactieve middag, die gehouden wordt op de toepasselijke locatie ‘de Verspillingsfabriek’ in Veghel, staat in het teken van pitches, presentaties en een live Quick Scan. Hiermee kan ieder deelnemend bedrijf bepalen welke voordelen het tegengaan van voedselverspilling heeft. Er zijn zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen, zoals Toine Timmermans van Wageningen University & Research als Bob Hutten, eigenaar van Hutten Catering en de Verspillingsfabriek.

Voedselverspilling

Ondanks het zuinig imago van de Nederlander, wordt er volgens MVO Nederland en Wageningen Academy nog steeds te veel voedsel verspild. Om bedrijven te helpen zijn er tal van initiatieven op touw gezet.

Pitchen van initiatieven

Op de bijeenkomst op 29 juni worden de meest recente initiatieven worden voorgelegd aan zowel het expertpanel als het publiek. Waar tot voor kort nog de nadruk lag op het voorkomen van verspilling komt uit de hoek van het bedrijfsleven een mooi geluid: enkele bedrijven maken gebruik van hun restromen, zoals Instock dit doet met Pieperbier, Rotterzwam met kweek op koffiedrap en Sonnevelt met retourbrood. Ook schreef VMT al eerder over de new economy-stad waar ze het begrip ‘afval’ niet kennen: Blue City Rotterdam .

Quick scan

Alle deelnemers kunnen hun bedrijfsvariabelen in de Quick scan inbrengen om daarna op de middag zelf te vernemen hoeveel zij kunnen besparen als de verspilling terug wordt gedrongen. Deelnemen en/of pitch aanmelden? Kijk voor meer informatie op de websites van Wageningen Academy of MVO Nederland.

Reageer op dit artikel