nieuws

Gezonde leefstijl houdt ons zorgstelsel betaalbaar

Algemeen

Gezonde leefstijl houdt ons zorgstelsel betaalbaar

Er wordt vanuit Wageningen University & Research veel onderzoek verricht naar het effectiever stimuleren van een gezonde leefstijl. Met name in relatie tot voeding. Dit is van groot belang om de kwaliteit van ons leven te verbeteren én om te voorkomen dat onze gezondheidszorg onbetaalbaar wordt.

Diverse professionals als diëtisten, leefstijlcoaches, (bedrijfs)artsen en huisarts-praktijkondersteuners hebben er dagelijks mee te maken. Hoe zorg ik dat cliënten en patiënten hun leefstijl blijvend gaan verbeteren én hoe kan ik voorkomen dat gezonde mensen afglijden naar een ongezonde leefstijl?

Gedragswetenschap vertalen naar praktijk
Professor Emely de Vet van Wageningen University & Research verwoordt het op deze manier: “om te weten hoe we een gezonde leefstijl op de juiste manier kunnen stimuleren, hebben we de actuele inzichten uit de gedragswetenschap nodig.  Het is belangrijk te realiseren dat we maar in beperkte mate beroep op wilskracht kunnen doen. Veel gedrag is het resultaat van ingesleten gewoontes en automatische reacties op de vele verleidingen in onze omgeving. Effectief een gezonde leefstijl stimuleren vraagt om erkenning en herkenning van deze gedragsinzichten”. Emely de Vet gaf al diverse lezingen over dit onderwerp.

Doelgroep benadering bij aanpakken leefstijl 
Onder andere vanuit de GGD is er veel ervaring met het uitrollen van wetenschappelijk onderbouwde programma’s gericht op specifieke doelgroepen. Bijzonder positief zijn de resultaten van het leefstijlprogramma SLIMMER, dat zicht richt op de preventie van diabetes type 2 (“ouderdoms”suikerziekte) door het verbeteren van de leefstijl bij personen die een verhoogd risico hebben. Het programma wat bewezen effecten op lange termijn heeft, wordt momenteel op grotere schaal uitgerold in de praktijk.

Communicatie met mensen over leefstijl
Op verschillende fronten wordt zinvol werk verricht in het aanpakken van de leefstijl van burgers en patiënten. Er zijn in Nederland grote gezondheidsverschillen. Mensen met een lage sociaal-economische positie leven gemiddeld 15 jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hogere positie. Om deze gezondheidsachterstanden te beperken is het van groot belang dat ook kwetsbare doelgroepen op een effectieve manier worden gestimuleerd tot een gezonde leefstijl, zoals ouderen of migranten. Traditionele voorlichting en adviezen sluiten vaak niet aan bij de behoeften. Er is bij deze doelgroepen duidelijk meer nodig dan de Schijf van 5 van het Voedingscentrum. Maar ook steeds vaker vindt de discussie over leefstijl plaats tussen werkgevers en werknemers. Zeker omdat duurzame inzetbaarheid nog belangrijker is geworden sinds de pensioenleeftijd omhoog is gegaan.

Obesogene omgeving
Gezond leven is niet alleen een verantwoordelijkheid van het individu. Tegenwoordig zijn ongezonde voedingsmiddelen als koek, snoep, snacks en frisdrank op praktisch iedere straathoek te krijgen tegen relatief lage kosten. De verleiding om deze producten te kopen is erg groot. Er gaan steeds meer stemmen op om deze ontwikkeling om te buigen naar gezondere alternatieven. De daadwerkelijke invloed van deze omgeving op onze leefstijl wordt zowel door Wageningen University en Research als de Rijksuniversiteit van Groningen onderzocht. Deze kennis wordt steeds weer vertaald naar bruikbare handvatten voor de overheid, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Wilt u vanuit de verschillende perspectieven weten hoe wetenschappelijke kennis te vertalen is naar praktijkadviezen? Kijk dan op de website van Wageningen Academy voor het programma “gezonde leefstijl effectief stimuleren” dat op 17 april 2018 gaat plaatsvinden.

Reageer op dit artikel