Alcoholgebruik en lichaamsbeweging *

attachment-Alcohol-december-2013

Weinig lichaamsbeweging in combinatie met overmatig alco- holgebruik kan leiden tot een verhoogd risico op overlijden aan hart- en vaatziekten. De negatieve impact van weinig li- chaamsbeweging bleek sterker dan overmatig alcoholgebruik. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek bij 17.000 Engelse en Schotse mannen en vrouwen.

Het is bekend dat overmatig alcoholgebruik het risico op hart- en vaatziekten verhoogt en dat voldoende beweging dit risico kan verlagen. Ook in het onderzoek van Susanne Tielemans en Sabita Soedamah bleek dat personen met een matig alcoholgebruik een 30% lager risico hadden op het overlijden aan hart- en vaatziekten vergeleken met personen die geen alcohol consumeerden. Voor overmatig alcoholgebruik werd een 28% verhoogd risico gevonden vergeleken met matig alcoholgebruik, maar deze relatie was niet statistisch significant. Uit de huidige studie bleek ook dat veel lichaamsbeweging het risico op overlijden aan hart- en vaatziekten verkleint.


Het was echter nog niet bekend wat de invloed van deze twee leefstijlfactoren samen is op het risico op hart- en vaatziekten. Het doel van deze studie was om deze twee factoren in combinatie te onderzoeken.


Onderzoeksopzet

Voor dit onderzoek is een grote database uit Engeland en Schotland gebruikt, waarin ongeveer 17.000 mannen en vrouwen uit de Health Survey for England en de Scottish Health Survey zijn bestudeerd. Tussen 1998 en 2003 zijn alcoholconsumptie en lichamelijke activiteit uitgebreid nagevraagd door middel van een vragenlijst. Zes combinaties van geen, matig tot veel (mannen: 21-35 units per week; vrouwen: 14-21 units per week) of overmatig alcoholgebruik (mannen: >35 units per week; vrouwen: >21 units per week) en weinig of veel lichaamsbeweging (≥3 uur voor mannen en ≥2 uur voor vrouwen per week matig intensief bewegen) zijn gevormd.


Lichaamsbeweging

Uit het onderzoek blijkt dat personen met zowel een combinatie van overmatig alcoholgebruik en weinig lichaamsbeweging als een combinatie van geen alcoholgebruik en weinig lichaamsbeweging een twee keer zo hoog risico hadden op overlijden aan hart- en vaatziekten in vergelijking met personen met een combinatie van matig tot veel alcoholgebruik en veel lichaamsbeweging. De negatieve impact van weinig lichaamsbeweging leek sterker te zijn dan overmatig alcoholgebruik.


*Deze resultaten komen uit beschrijvend onderzoek en moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd.


Susanne Tielemans, Sabita Soedamah-Muthu


Referentie

Soedamah-Muthu SS, De Neve M, Shelton NJ, Tielemans SMAJ, Stamatakis E. Joint associations of alcohol consumption and physical activity with all-cause and cardiovascular mortality. Am J Cardiology 2013 Aug 1;112(3):380-6.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 12 van december 2013 op bladzijde 29

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

Boekrecensie: Drankje? van David Nutt

Boekrecensie: Drankje? van David Nutt

Uit Voeding Nu 3: Met zijn boek Drankje? trapt David Nutt tal van open deuren in. Ook zijn afkeer van alcoholgebruik steekt hij – in tegenstelling tot wat hijzelf beweert – niet onder stoelen of banken. Toch is het van oorsprong Britse boek in diverse opzichten een eyeopener.

Geen extra behoefte aan B-vitaminen

Geen extra behoefte aan B-vitaminen

Uit Voeding Nu 3: Hoewel vaak wordt gedacht dat de behoefte aan B-vitaminen, waaronder vitamine B12 en foliumzuur, verhoogd is bij een fysiek actieve leefstijl, laat onderzoek onder deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse hiervoor geen aanwijzing zien.