Consumentenacceptatie van op nutrigenomics gebaseerde persoonlijke voeding *

attachment-nutrigenomics-juni-2009

Nutrigenomics is een recente ontwikkeling binnen de voedingswetenschappen die tot doel heeft meer inzicht te bieden in hoe voeding fundamentele moleculaire processen in mensen beïnvloedt. Er bestaat weinig discussie over het feit dat nutrigenomics zal bijdragen aan het begrip van de relatie tussen dieet en gezondheid, maar dat is zeker niet het geval als het gaat om de potentiële toepassingen in het consumentendomein zoals persoonlijke voeding.

Het is nog onduidelijk wanneer en in welke vorm toepassingen op de markt komen en daarbij is onderzoek naar acceptatie door de consument van zulke toepassingen dun gezaaid. In een recent gepubliceerd onderzoek van Wageningen Universiteit werd een conceptueel model ontwikkeld voor publieke acceptatie van persoonlijke voeding, gebaseerd op nutrigenomics, en vervolgens getoetst in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking.


Voor het onderzoek is een innovatieve methode gebruikt waarbij consumenten korte films beoordeelden die toekomstscenario’s over persoonlijke voeding lieten zien. De scenario’s verschilden systematisch van elkaar op vijf factoren die van cruciaal belang zullen zijn voor hoe de toekomst van nutrigenomics en persoonlijke voeding zich zal ontwikkelen. Deze methode biedt de mogelijkheid te toetsen hoe specifieke percepties van persoonlijke voeding consumentenacceptatie beïnvloeden en via welke psychologische processen dit verloopt.


Eenduidig

De resultaten laten zien dat het voor publieke acceptatie (van nutrigenomics) cruciaal is dat consumenten zelf de vrijheid hebben om te kiezen of zij hun genetisch profiel laten vastleggen. Daarnaast zal publieke acceptatie van persoonlijke voeding positief beïnvloed worden als het een duidelijk herkenbaar voordeel biedt aan de consument, en als het gemakkelijk is in te passen in de dagelijkse routine. Communicatie over nutrigenomics en persoonlijke voeding hoort éénduidig te zijn; verschillende experts op het gebied dienen het met elkaar eens te zijn over het nut van nutrigenomics. Het belangrijkste proces dat hieraan ten grondslag ligt is de afweging tussen de kosten en baten van persoonlijke voeding.


Een zogeheten exploratieve segmentatieanalyse laat verder zien dat consumenten verschillende zwaartepunten kunnen hebben in hoe hun voorkeuren voor alternatieve toekomstscenario’s van persoonlijke voeding tot stand komen. Eén groep bijvoorbeeld, die voornamelijk bestond uit mensen met een meerpersoons huishouden, baseerde het oordeel over nutrigenomics bijna uitsluitend op hoe gemakkelijk het is in te passen in het dagelijkse leven. Een andere groep, voornamelijk hoogopgeleide mannen, werd vooral gedreven door een behoefte aan gedragscontrole en keuzevrijheid. Deze resultaten geven inzicht in de publieke voorwaarden voor een succesvolle verdere ontwikkeling van nutrigenomics en zijn toepassingen.


Referenties

Ronteltap A, Van Trijp JCM, Renes, RJ. Consumer acceptance of nutrigenomics-based personalised nutrition. British Journal of Nutrition, 2009;101:132-144.

Ronteltap A, Van Trijp JCM, Renes RJ, Frewer LJ. Consumer acceptance of technology-based food innovations: lessons for the future of nutrigenomics. Appetite, 2007;49:1-17.

Ronteltap A, Van Trijp JCM, Renes RJ. Expert views on critical success and failure factors for nutrigenomics. Trends in Food Science and Technology, 2007;18:189-200.

Ronteltap A, Van Trijp JCM, Renes, RJ. Making nutrigenomics work - Integrating expert stakeholder opinions and consumer preferences. Trends in Food Science and Technology, 2008;19:390-398.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 6 van juni 2009 op bladzijde 32

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Voeding in de media - week 39

Voeding in de media - week 39

Resultaat Wetsvoorstel elektronishe gegevensuitwisseling in de zorg, waarneming van smaak door baby’s in de baarmoeder en circulaire systemen tegen hongersnood. Dit lazen we deze week in de media over voeding.

Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

EC adviseert meer ruimte voor genetische veredeling

EC adviseert meer ruimte voor genetische veredeling

De Europese Unie zou de huidige beperkingen voor nieuwe genetische veredelingstechnieken aanzienlijk moeten versoepelen. Dit adviseert de Europese Commissie in een donderdag gepubliceerd rapport.