De passie van: NAV-lid Herman Popeijus

Herman

'Er moet meer aandacht komen voor kwalitatief en fundamenteel onderzoek met toepasbare resultaten', aldus onderzoeker en docent Herman Popeijus. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 3.

Hoe bent u in de voedingswereld terecht gekomen?

Omdat ik altijd al geïnteresseerd was in gezondheidsvraagstukken, ben ik na mijn labaratoriumopleiding Gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. Daarna deed ik promotieonderzoek naar plant-parasitaire nematoden (wormpjes die energie onttrekken aan planten). Na mijn promotie deed in bij het UMC Leiden onderzoek naar de celgroei regelende eiwitten die betrokken zijn bij celdeling en kanker. Al mijn ervaringen kwamen bij elkaar in mijn huidige werkzaamheden bij de groep Physiology of Human Nutrition (PHuN) in Maastricht. En omdat ik ook mijn kennis wilde overdragen, volgde ik nog een master Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, waarna ik naast mijn onderzoek ook met veel plezier onderwijskundige taken ben gaan uitvoeren.

Wat houdt uw huidige werk in?

Mijn huidige onderzoek richt zich op effecten van voedingscomponenten op transcriptiefactoren en genregulatie in relatie met hart- en vaatziekten. Zo onderzochten we wat de effecten van vetzuren zijn ook de vetsensor van onze cellen (de zogenaamde PPARs). Het blijkt dat vrijwel al deze vetzuren de PPARs beïnvloeden, maar op hun eigen manier. Dit is voornamelijk afhankelijk van de vetzuur concentratie. Aan de korteketenvetzuren lijken vooral positieve eigenschappen toe te dichten. Het lijkt erop dat deze vetzuren dergelijke ontstekingen afremmen en de aanmaak van het apoA-I eiwit in HDL-deeltjes verhogen. Hoe dit in vivo (“in de levende mens”) uitpakt is thans tevens onderwerp van onderzoek.

Daarnaast voer ik onderwijskundige taken uit voor promovendi en studenten. Het ontwikkelen, aanleren en geven van laboratorium vaardigheden is binnen de universiteit een van mijn speerpunten. Door hen uit te dagen experimenten te ontwerpen, uit te voeren en resultaten te interpreteren leren ze gefundeerde nieuwe kennis te maken. Om verantwoord onderwijs te kunnen geven is het van belang onderzoek te doen naar het geven van onderwijs en hoe je de specifieke kennis en vaardigheden dit zo goed mogelijk kunt vormgeven en overdragen. Een goede onderzoeker is geenszins vanzelfsprekend tevens een goede docent (en omgekeerd evenzo)!

Wat wilt u nog onderzocht zien?

De focus van onderzoek komt steeds meer te liggen op onderzoek met direct toepasbare resultaten. Resultaten moeten een direct meetbaar en gunstig effect hebben. Daarnaast is er een toenemende druk op publiceren. Ik zou eerder en meer aandacht voor kwaliteit en fundamenteel onderzoek willen zien. Als we weten hoe en welke elementen inwerken op welke processen in het lichaam en waarom, kunnen we gericht zorgen dat het ons “systeem” zo optimaal mogelijk functioneert. Dan begrijpen we wellicht echt wat misgaat bij een disbalans.

Een andere wens is in vivo (“in de levende mens”) en in vitro (“in cellen op het laboratorium”) onderzoek meer direct te kunnen en mogen koppelen. Bekend is dat gemeten effecten op laboratoriumniveau nogal eens slechts ten dele zijn te vertalen naar de mens. Bijvoorbeeld, voor enkele ernstige ziektes zijn genen 1 op 1 als oorzaak aan te wijzen. Echter bij voeding en ook bij bewegen zijn gezondheidseffecten van een verandering doorgaans moeilijk een op een te meten. Over een heel leven blijken ze wel doorslaggevend.

Tot slot zien we vele onzinnige verhalen over voeding en gezondheid op het internet. Het zal helaas wel een vergeefse wens zijn dat dergelijke broodje aap verhalen verdwijnen. We moeten wegen zoeken om nieuwe, op wetenschappelijk bewijs gefundeerde verhalen, eenvoudig en begrijpelijk geschreven in de media de overhand te laten krijgen. Startpunt is bewustwording bij onze studenten. Belangrijk daarbij is adequaat en goed onderwijs en het mogelijk maken van gedegen eigen onderzoek. Hieraan proberen we binnen de PhUN groep ons steentje bij te dragen.

  • Naam: Herman Popeijus
  • Geboortedatum: 26 december 1973
  • Woonplaats: Waalre
  • Functie: Universitair hoofddocent
  • Specialisatie: Molecular physiology and nutrition; Educational design, research and advice
  • lid van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen
Lees ook
Weerstand in verschillende verschijningen

Weerstand in verschillende verschijningen

‘Juist nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan leefstijl’, een boodschap die regelmatig terugkomt in deze coronatijd.In een brandbrief aan het kabinet werd recentelijk zelfs opgeroepen om een campagne te starten over het belang van een gezonde leefstijl tijdens deze pandemie (1). Door onder andere gezonder te eten kan de weerstand immers worden...

Alea Publishers neemt de vakbladen Vleesmagazine en Voeding Nu over van Vakmedianet

Alea Publishers neemt de vakbladen Vleesmagazine en Voeding Nu over van Vakmedianet

Vandaag maakt uitgeverij Alea Publishers bekend twee bladen van uitgeverij Vakmedianet over te nemen per 1 maart 2021. Het gaat om Vlees Magazine en Voeding Nu.Uitgeefdirecteur Roeland Dobbelaer van Alea Publishers over de overname: ”Voor onze jonge uitgeverij is dit een mooie stap. Beide bladen passen goed in onze portfolio van vakbladen in de foodbranche....

'We moeten cliënten van de Voedselbank-supermarkt stimuleren gezonde keuzes te maken'

'We moeten cliënten van de Voedselbank-supermarkt stimuleren gezonde keuzes te maken'

De passie van... Susan Vermunt. NAV-lid en Supermarktmanager bij Voedselbank Rotterdam.Hoe bent u in de voedingswereld terechtgekomen? ‘Ik hield altijd erg van koken en later is de link naar gezondheid ontstaan. Na de havo heb ik Voeding & Diëtetiek gestudeerd in Nijmegen. Mijn interesse naar de fysiologie van voeding werd steeds groter, waardoor...