Het laatste woord: Hollandse kaas uit Brazilië *

attachment-Klaas-Breunissen-januari-2013

Zuivelfabrikanten schetsen graag een beeld van kaas als Hollands product. Maar de oer- Hollandse kaas is niet zo Nederlands als we denken. Om die kaas te maken wordt in Zuid- Amerika oerwoud gekapt, om ruimte te maken voor de teelt van voer voor de melkkoeien.

Onze Hollandse kaas heeft een Braziliaanse bijsmaak. De kap van het regenwoud kunnen we tegengaan door minder vlees en zuivel te gaan eten en door het krachtvoer van ons vee dichter bij huis te telen.


Het krachtvoer dat we onze varkens, kippen en koeien geven, bestaat voor een belangrijk deel uit Zuid-Amerikaanse soja. Voor de enorme plantages waarop deze soja geteeld wordt, worden grote stukken oerwoud en natuur opgeofferd. We kunnen de druk op de Zuid-Amerikaanse natuur verminderen door minder vlees en zuivel te eten, zodat we minder soja voor veevoer nodig hebben. Dat is ook heel gezond. De gemiddelde Nederlander eet dagelijks 107 gram eiwitten, waarvan tweederde afkomstig is uit dierlijke producten. Terwijl een volwassen man volgens de Gezondheidsraad genoeg heeft aan 60 gram eiwit per dag.


Een andere manier om druk op Zuid-Amerikaans regenwoud te verminderen is de soja in het veevoer vervangen door een in Europa geteeld eiwitrijk gewas. Daarvoor zijn goede alternatieven, zoals lupine, veldbonen en hier geteelde soja.


Met dat doel is Milieudefensie gestart met de Kleine Hoefprint campagne (www.kleinehoefprint.nl). We willen dat er oerwoudvrije kaas op de markt komt. Kaas gemaakt van melk van koeien die in Europa geteeld veevoer te eten krijgen en geen Zuid-Amerikaanse soja.


We hebben de kaasfabrikanten in Nederland opgeroepen die kaas te gaan maken. Om hen daartoe te stimuleren roepen we consumenten op via Milieudefensie die oerwoudvrije kaas te bestellen. In korte tijd hebben we al ruim 6.000 bestellingen binnen. Hoe meer bestellers, des te groter de druk op fabrikanten om in actie te komen. In maart maken we bekend welke fabrikant het beste aanbod heeft gedaan en daarom de bestelling gegund krijgt.


In de Kleine Hoefprint campagne nemen consumenten het heft in eigen handen. Zij beseffen dat duurzame en gezonde producten niet vanzelf op de markt komen. Soms is daar druk voor nodig. Als consumenten zich verenigen kunnen ze duidelijk maken wat zij willen en laten zien dat er maatschappelijk draagvlak is voor duurzame voedingsproducten. Zij tonen baas over eigen mond en maag te zijn. Dat is een gezonde instelling.


Klaas Breunissen, campagneleider voedsel van Milieudefensie


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 1/2 van januari/februari 2013 op bladzijde 27

Lees ook
Suiker Unie: ‘Foodwatch houdt moderne heksenjacht op wetenschappers’

Suiker Unie: ‘Foodwatch houdt moderne heksenjacht op wetenschappers’

‘Het is zorgwekkend dat steeds meer wetenschappers niet voor hun mening meer durven uitkomen, bang om besmeurd te raken in de publieke discussie over voeding waarin suiker een rol speelt.’Aan het woord zijn Paul Mesters, directeur van Suiker Unie en Andries Olie die verantwoordelijk is voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij het bedrijf. Beiden...

Albert Heijn lanceert nieuw tijdschrift over gezondheid

Albert Heijn lanceert nieuw tijdschrift over gezondheid

Een nieuw gratis tijdschrift van Albert Heijn, ‘Gezond Vooruit’, moet mensen inspireren om gezonder te gaan eten en leven.De super gaat het tijdschrift huis-aan-huis verspreiden in heel Nederland. Ook is het verkrijgbaar in alle supermarkten van de Albert Heijn. ‘Gezond Vooruit was al een plan dat we hadden, maar nu passender dan ooit’ vertelt Marit...

Leidt de coronacrisis tot ander, gezonder eetgedrag?

Leidt de coronacrisis tot ander, gezonder eetgedrag?

Laten we het hopen. Vooropgesteld, een crisis als deze heeft veel negatieve kanten, kent veel slachtoffers en kan nog een lange, onprettige nasleep hebben. Tegelijk kan de COVID-19-pandemie, structurele, positieve veranderingen markeren, die anders wellicht niet of pas veel later zouden plaatsvinden. De verandering naar een gezonder eetpatroon is er...