Hydroxytyrosol, een veelzijdige antioxidant uit olijfolie *

attachment-Hydroxytyrosol

Aan olijfolie worden gezondheidsbevorderende effecten toegeschreven, waaronder bescherming tegen hart- en vaatziekten. Antioxidanten, waar olijfolie rijk aan is, lijken hierin een belangrijke rol te spelen. Van deze antioxidanten staat hydroxytyrosol het meest in de belangstelling. In haar promotieonderzoek bestudeerde Saskia Rietjens een aantal facetten van de antioxidantwerking van hydroxytyrosol.

Haar onderzoek toont aan dat hydroxytyrosol zeer efficiënt uiterst schadelijke deeltjes, zoals superoxideradicalen, hydroxylradicalen en peroxynitriet invangt (1). Hierdoor kan hydroxytyrosol een uitstekend beschermende werking hebben tegen de schade die deze deeltjes aanrichten. Zo blijkt dat hydroxytyrosol de oxidatie van LDL in vivo tegengaat. De oxidatie van LDL wordt gezien als een van de belangrijkste stappen in de initiatie van atherosclerose.


Het onderzoek beperkte zich niet tot de cardiovasculaire bescherming van hydroxytyrosol maar er werd ook gekeken naar wat Hydroxytyrosol tijdens de fysieke inspanning kan doen. Hydroxytyrosol kan een gunstige werking hebben op de spieren, doordat het beschermt tegen spierschade, ontstaan door reactieve deeltjes die tijdens inspanning gevormd worden (2). De bescherming tegen spierschade werd eerst onderzocht in geprepareerde skeletspieren van de rat. Daarbij was te zien dat reactieve deeltjes de contractiekracht van de geïsoleerde spieren verminderden. Hydroxytyrosol bleek hiertegen te beschermen, want door toevoegen van hydroxytyrosol bleef de spierkracht grotendeels behouden. Het effect van hydroxytyrosol is ook onderzocht in ongetrainde, gezonde proefpersonen. Voorafgaand aan fysieke inspanning namen de proefpersonen hydroxytyrosol in de vorm van een olijfolie-extract, wat resulteerde in een verhoging van de antioxidantcapaciteit van bloed en spieren.


COPD en diabetes

Het onderzoek demonstreert de veelzijdigheid van hydroxytyrosol. Het is potentieel toepasbaar in allerlei situaties waarin oxidatieve stress een rol speelt. Op cardiovasculair gebied is het interessant om de positieve effecten van hydroxytyrosol verder te onderzoeken. Met name voor risicogroepen, zoals mensen met een hoge LDL/HDL ratio, zou hydroxytyrosol gunstig kunnen zijn.Bovendien is het aanlokkelijk om het effect van hydroxytyrosol tijdens fysieke inspanning verder te verkennen. Hierbij lijken bepaalde doelgroepen interessant, zoals COPD- en diabetespatiënten. Deze patiënten hebben, naast een verlaagde antioxidantcapaciteit, een verhoogde productie van reactieve deeltjes. In de behandelplannen van deze mensen neemt lichamelijke inspanning een belangrijke plaats in en omdat daarbij de productie van reactieve deeltjes verder toeneemt, kan dit voor hen extra nadelig zijn. De antioxidant hydroxytyrosol zou hierbij een beschermende rol kunnen vervullen. Het onderzoek toont aan dat hydroxytyrosol een veelzijdige antioxidant is, die mogelijk breed toepasbaar is.

 

1.         Rietjens SJ, Bast A, Haenen GRMM. New insights into controversies on the antioxidant potential of the olive oil antioxidant hydroxytyrosol. J Agric Food Chem. 2007;55:7609-7614

2.         Rietjens SJ, Beelen M, Koopman R, van Loon LJC, Bast A, Haenen GRMM. A single session of resistance exercise induces oxidative damage in untrained men. Med Sci Sports Exerc. 2007:39(12):2145-51

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 1/2 van januari/februari 2009 op bladzijde 32

Lees ook
Effect van zuivelconsumptie op vetzuren in het bloed lastig aan te tonen

Effect van zuivelconsumptie op vetzuren in het bloed lastig aan te tonen

Zuivel bevat hoge concentraties vetzuren die het risico op het ontwikkelen van diabetes of hart- en vaatziekten verlagen. Of het eten van zuivelproducten direct gerelateerd kan worden aan de aanwezigheid van meer van deze vetzuren in het bloed, is echter nog niet duidelijk. Onderzoekers aan het UMC Utrecht trachtten met een interventiestudie deze relatie...

Gezond ouder worden? Eet voldoende eiwitten

Gezond ouder worden? Eet voldoende eiwitten

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal het aantal mensen van 60 jaar en ouder de komende decennia verdubbelen. In 2050 is naar schatting meer dan 1 op de 5 mensen 60 jaar of ouder (1). Met een vergrijzende bevolking ligt de focus op een zo lang mogelijk behoud van kwaliteit van leven en zelfstandigheid. In dit artikel wordt ingegaan op de rol van...

Koffie, plezierige gewoonte of verslaving?

Koffie, plezierige gewoonte of verslaving?

Voor de meeste mensen is koffiedrinken een plezierige gewoonte, omdat ze koffie lekker vinden en er wakker van worden, maar ook vanwege sociale aspecten. In hoeverre je echt afhankelijk van cafeïne kunt worden en of dat problematisch is, is de vraag. Sommige koffiedrinkers ervaren milde klachten (zoals lichte hoofdpijn) als ze plotseling stoppen met...