Kunnen eiwitten helpen om de bloeddruk te verlagen? *

Hart- en vaatzieken zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle sterfgevallen in Nederland. Hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Het verhogen van de eiwitinname zou mogelijk kunnen helpen om de bloeddruk onder controle te houden.

Het bloeddrukverlagend effect van eiwitten is veelvuldig onderzocht. In een review hebben Karianna Teunissen-Beekman en Marleen van Baak de meest recente publicaties onder de loep genomen.


Twee recente onderzoekstrials vonden een bloeddrukdaling tussen 2 en 5 mmHg wanneer 40-60 gram koolhydraten werden vervangen door eiwitten gedurende 4-8 weken. Andere en vooral langere studies tot twee jaar vonden daarentegen geen duidelijk effect van verhoogde eiwitinname op bloeddruk. 


Het is nog niet duidelijk is of eiwitten op lange termijn de bloeddruk verlagen. Ook is het nog de vraag of juist de verhoogde eiwitinname of verlaagde koolhydraatinname gunstig is voor de bloeddruk. Het is onduidelijk of alle voedingseiwitten in dezelfde mate bloeddrukverlagend zijn. Verschillende aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, zouden via uiteenlopende mechanismen een effect kunnen uitoefenen op de bloeddruk. De aminozuursamenstelling van een eiwit zou op die manier dus de bloeddrukverlagende werking van het eiwit kunnen bepalen. Recente studies wijzen erop dat vooral plantaardige eiwitten gunstig zijn voor de bloeddruk, terwijl dierlijke eiwitten geen effect hadden. Een meta-analyse naar de effecten van soja-eiwit op bloeddruk vond echter geen significante verschillen in bloeddruk tussen soja- en melkeiwit.


Risico’s

Een hoge eiwitinname kan risico’s met zich meebrengen, met name voor kwetsbare groepen. Om die reden wordt nierpatiënten geadviseerd om de eiwitinname te beperken, omdat eiwitten het functioneren van de nieren verder kunnen aantasten. Recente trials bij mensen met een gezonde nierfunctie hebben geen nadelige gevolgen van verhoogde eiwitinname voor de nierfunctie gevonden.


Conclusie

Er lijkt een gunstig effect te zijn van een matig verhoogde eiwitinname op de bloeddruk wanneer die gepaard gaat met een verlaging van de koolhydraatinname, vooral bij mensen met een licht verhoogde bloeddruk. Op basis van de huidige kennis is het echter nog te vroeg voor een voedingsadvies om de eiwitinname te verhogen bij deze groep. Eerst moet duidelijk worden of de bloeddrukverlagende werking van eiwitten ook aanwezig is op de lange termijn en aan welke eiwitbronnen een bloeddrukverlagende werking kan worden toegeschreven.


Teunissen-Beekman KF & van Baak MA. Role of dietary protein in blood pressure regulation. Curr Opin Lipidol, 24(1), 65-70.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 3/4 van maart/april 2013 op bladzijde 28

Lees ook
Innovatie plantaardige eiwitten: smaak, textuur en prijs zijn bepalend

Innovatie plantaardige eiwitten: smaak, textuur en prijs zijn bepalend

De transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten is een van de belangrijkste items binnen de food innovatie. Met een groeiende wereldbevolking en de klimaatverandering is ons huidige dieet weinig toekomstbestendig. We moeten minder dierlijk eiwit consumeren. De uitdaging is om consumenten zover te krijgen dat ze kiezen voor een plantaardig alternatief.

Meelwormenshake prima voor spieropbouw

Meelwormenshake prima voor spieropbouw

Wil je duurzamer werken aan je spieropbouw? Dan is insecteneiwit in je shake mogelijk een geschikt alternatief voor eiwit uit melkproducten. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht deden er onderzoek naar.

Cultivated en AlgO winnaars ReThink Protein Challenge

Cultivated en AlgO winnaars ReThink Protein Challenge

In de Grand Finale van de ReThink Protein Challenge, georganiseerd door Wageningen University & Research, kwamen Cultivated en AlgO als winnaars uit de bus. Ze bedachten unieke innovaties die kunnen bijdragen aan de eiwittransitie.