Kunnen eiwitten helpen om de bloeddruk te verlagen? *

Hart- en vaatzieken zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle sterfgevallen in Nederland. Hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Het verhogen van de eiwitinname zou mogelijk kunnen helpen om de bloeddruk onder controle te houden.

Het bloeddrukverlagend effect van eiwitten is veelvuldig onderzocht. In een review hebben Karianna Teunissen-Beekman en Marleen van Baak de meest recente publicaties onder de loep genomen.


Twee recente onderzoekstrials vonden een bloeddrukdaling tussen 2 en 5 mmHg wanneer 40-60 gram koolhydraten werden vervangen door eiwitten gedurende 4-8 weken. Andere en vooral langere studies tot twee jaar vonden daarentegen geen duidelijk effect van verhoogde eiwitinname op bloeddruk. 


Het is nog niet duidelijk is of eiwitten op lange termijn de bloeddruk verlagen. Ook is het nog de vraag of juist de verhoogde eiwitinname of verlaagde koolhydraatinname gunstig is voor de bloeddruk. Het is onduidelijk of alle voedingseiwitten in dezelfde mate bloeddrukverlagend zijn. Verschillende aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, zouden via uiteenlopende mechanismen een effect kunnen uitoefenen op de bloeddruk. De aminozuursamenstelling van een eiwit zou op die manier dus de bloeddrukverlagende werking van het eiwit kunnen bepalen. Recente studies wijzen erop dat vooral plantaardige eiwitten gunstig zijn voor de bloeddruk, terwijl dierlijke eiwitten geen effect hadden. Een meta-analyse naar de effecten van soja-eiwit op bloeddruk vond echter geen significante verschillen in bloeddruk tussen soja- en melkeiwit.


Risico’s

Een hoge eiwitinname kan risico’s met zich meebrengen, met name voor kwetsbare groepen. Om die reden wordt nierpatiënten geadviseerd om de eiwitinname te beperken, omdat eiwitten het functioneren van de nieren verder kunnen aantasten. Recente trials bij mensen met een gezonde nierfunctie hebben geen nadelige gevolgen van verhoogde eiwitinname voor de nierfunctie gevonden.


Conclusie

Er lijkt een gunstig effect te zijn van een matig verhoogde eiwitinname op de bloeddruk wanneer die gepaard gaat met een verlaging van de koolhydraatinname, vooral bij mensen met een licht verhoogde bloeddruk. Op basis van de huidige kennis is het echter nog te vroeg voor een voedingsadvies om de eiwitinname te verhogen bij deze groep. Eerst moet duidelijk worden of de bloeddrukverlagende werking van eiwitten ook aanwezig is op de lange termijn en aan welke eiwitbronnen een bloeddrukverlagende werking kan worden toegeschreven.


Teunissen-Beekman KF & van Baak MA. Role of dietary protein in blood pressure regulation. Curr Opin Lipidol, 24(1), 65-70.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 3/4 van maart/april 2013 op bladzijde 28

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Verband tussen consumptie van vruchtensuiker en het ontstaan van diabetes type 2 onderzocht

Verband tussen consumptie van vruchtensuiker en het ontstaan van diabetes type 2 onderzocht

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben een verband gevonden tussen de verwerking van vruchtensuiker in het lichaam en het ontstaan van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Ze bestudeerden mensen die door een erfelijke aanleg vruchtensuiker minder goed kunnen verwerken. Deze mensen bleken minder kans te hebben op diabetes type 2 en hart- en...

‘Overgang naar alternatieve voedingseiwitten versnellen’

‘Overgang naar alternatieve voedingseiwitten versnellen’

Essentieel onderdeel van de Europese plannen om in 2050 klimaatneutraal te zijn, is de eiwittransitie. In dit kader is in Wageningen het project Giant Leaps gestart. Projectleider Paul Vos heeft vier jaar en 12 miljoen euro ter beschikking.

Op weg naar gezonde en duurzame voeding

Op weg naar gezonde en duurzame voeding

Op initiatief van Cosun Nutrition Center heeft een rondetafeldiscussie plaatsgevonden over de eiwittransitie. In deze bijeenkomst passeerden diverse onderwerpen de revue, zoals gezondheidseffecten, consumentengedrag en factoren die de transitie belemmeren.