Redactioneel: Gezouten tijden *

attachment-Hans-Kraak-december-2009

Midwinter. In Groot-Brittannië moet tafelzout ingezet worden om de beijsde wegen begaanbaar te houden. De roep om strooizout is zo groot dat per schip een extra lading uit Spanje wordt aangevoerd. Anders is de situatie in de westerse voeding, waarin het nauwelijks voorstelbaar is dat er ooit een zouttekort is. Midwinter. In voedingsland is juist de roep om zoutbeperking alom te horen. Zo vinden er twee symposia plaats, in Nederland en België, waarop de sprekers ingaan op de risico’s voor hart- en vaatziekten door een teveel aan natriumchloride in de voeding. Van beide bijeenkomsten een verslag in dit nummer.

In voedingsland is juist de roep om zoutbeperking alom te horen. Zo vinden er twee symposia plaats, in Nederland en België, waarop de sprekers ingaan op de risico’s voor hart- en vaatziekten door een teveel aan natriumchloride in de voeding. Van beide bijeenkomsten een verslag in dit nummer.


Ook vond dit jaar tussen 2 en 8 februari de World Salt Awareness Week plaats. Deze is in het leven geroepen door de wereldwijde actiegroep Wash. Bij Wash zijn 361 leden uit 80 landen aangesloten, onder wie veel experts op het gebied van hypertensie. Ze ijveren voor een graduele vermindering van de hoeveelheid zout in de voeding tot 5 gram per dag (de aanbeveling van de Wereldgezondheids-organisatie) zowel in het eten binnen- als buitenshuis.


Voeding buitenshuis

Dit jaar richtte Wash zich met de zoutweek op de hoge zoutinname via de voeding buitenshuis. Een belangrijk aandachtsgebied, want een groot deel van het zout komt de mens binnen door het eten van industrieel bereide levensmiddelen, in Nederland 70 tot 75 procent. Ook de maaltijden van populaire restaurants werden benadrukt. Volgens recent Brits onderzoek bevat bijna driekwart van de onderzochte maaltijden 3 gram zout. De populaire Engelse kok Gordon Ramsay vindt de zoutweek een goede zaak: ‘Ik doe een oproep aan alle chefs zich te realiseren hoeveel zout ze aan hun maaltijden toevoegen’. Of Nederlandse chefs al doordrongen zijn van deze oproep is de vraag. Een impressie is te lezen in de interviews met drie topchefs in dit nummer. 


De eerste Wash-zoutweek in 2008 ging over de natriuminname door kinderen, maar de roep om zoutreductie in deze groep is nog niet verstomd. Drie Nederlandse artsen, die lid zijn van Wash, publiceerden eind januari een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde waarin ze hierover de noodbel luidden. Ze merken op dat de effecten van zout op de bloeddruk al op de zuigelingenleeftijd begint en dat een hogere bloeddruk op kinderleeftijd een voorspellende waarde heeft voor de bloeddruk op volwassen leeftijd. Een vroege interventie zou volgens hen dan ook verstrekkende (positieve) gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 3 van maart 2009 op bladzijde 3

Lees ook
Consumentenbond roept VWS-staatssecretaris op ambitieuzer te zijn rond productverbetering

Consumentenbond roept VWS-staatssecretaris op ambitieuzer te zijn rond productverbetering

De Consumentenbond roept staatssecretaris Blokhuis (VWS) op om ambitieuzere plannen op te stellen voor productverbetering. De organisatie ondersteunt haar oproep met de resultaten uit een uit panelonderzoek onder 782 respondenten.Volgens het onderzoek van de bond vindt 91 procent  van de consumenten  het een goede zaak als fabrikanten minder suiker...

Hoe staat het intussen met de verbetering van de productsamenstelling?

Hoe staat het intussen met de verbetering van de productsamenstelling?

Minder suiker, minder calorieën en kleinere porties. Dat zijn de afspraken in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Hoe staat het met de realisatie van deze doelen?Het RIVM publiceerde een rapport over de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord 2019. Eén van de doelen van dit akkoord is het verminderen van overgewicht en obesitas. De overheid...

Welke supermarkt helpt de consument het beste bij een gezonde keuze?

Welke supermarkt helpt de consument het beste bij een gezonde keuze?

Welke Nederlandse supermarkt helpt haar klanten het beste een gezonde keuze te maken? Stichting Questionmark gaat het de komende maanden in kaart brengen. In september verschijnt een publieke ranglijst van supermarkten.Het onderzoek naar de gezondste supermarkt richt zich op het beleid van de winkels, het assortiment, de aanbiedingen en de inrichting....