Studie wijst uit: alle mosselen bevatten microplastics

mosselen

Als je je mosselen eet, eet je microplastics. Dat stellen onderzoekers aan de Duitse Universiteit van Bayreuth na een nieuwe studie waarin ze de hoeveelheid microplastics onderzochten in mosselen die te koop zijn in supermarkten wereldwijd.

Dat de mosselen uit sommige regio’s microplastics bevatten, was al bekend. Maar uit deze nieuwe studie, gedaan onder leiding van prof. dr. Christian Laforsch, blijkt dat het een wereldwijd probleem is.

Vier mosselsoorten

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Bayreuth onderzocht de hoeveelheid microplastics in vier mosselsoorten die veel worden geconsumeerd en worden verkocht in supermarkten wereldwijd. Vanuit twaalf landen van over de hele wereld werden mosselen onderzocht. Het ging om de Europese blauwe mossel, de groenschelpmossel, de golvende venus en de Pacifische venusschelp. Sommige onderzochte mosselen waren gekweekt, anderen juist gevangen in de Noordzee, Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan, de Stille Zuidzee, de Zuid-Chinese Zee en de Golf van Thailand.

Plastic van verpakkingen

Alle onderzochte samples bevatten microplastics, concluderen de onderzoekers. In totaal zijn er negen soorten plastic aangetroffen. De meest voorkomende soorten zijn polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET), beide materialen waar veel voedselverpakkingen van worden gemaakt.

Aantal plasticdeeltjes

Volgens het onderzoek bevatte één gram mosselvlees steeds tussen de 0,13 en 2,45 microplastic deeltjes. Mosselmonsters uit de Noord-Atlantische Oceaan en de Stille Zuidzee bleken het meest verontreinigd.

Omdat mosselen naast voedseldeeltjes ook microplastic deeltjes uit het water filteren, kunnen bij microplastisch onderzoek van de mosselen indirecte conclusies worden getrokken over vervuiling in hun respectievelijke herkomstgebieden.

Analysemethoden

De microplastic deeltjes die in de mosselen werden gedetecteerd, hadden een grootte van tussen de drie en 5.000 micrometer (dus tussen de 0,003 en vijf millimeter). Speciale enzymatische zuivering werd gevolgd door chemische analyse van de deeltjes via micro-Fourier-transformatie infraroodspectrometrie (micro-FTIR) en Raman-spectroscopie.

microplastics-in-mosselen

Vergelijken gaat beter

In eerder onderzoek werd ook al vervuiling van verschillende organismen met microplastics onderzocht. Steeds was het echter lastig om deze resultaten met elkaar te vergelijken, omdat er vaak verschillende analytische methoden werden gebruikt. Volgens prof. dr. Christian Laforsch is daar nu een grote stap gezet: “Onze nieuwe studie laat een belangrijke vooruitgang op het gebied van methodologie zien. We hebben de nieuwste technologieën en procedures op het gebied van monstervoorbereiding, meting en analyse van microplastische verontreiniging zodanig gecombineerd, dat resultaten van toekomstige studies kunnen worden vergeleken.” Methodologische harmonisatie is volgens de onderzoeker een onmisbare voorwaarde voor het correct inschatten en evalueren van risico’s die mogelijk voortvloeien uit de verspreiding van microplastics in het milieu.

Voedselveiligheid

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de toenemende hoeveelheid microplastics in het milieu kunnen mogelijk worden gezien als een opkomend voedselveiligheidsrisico. Wel is de Europese Commissie bezig met het opstellen van nieuwe normen voor kwalijke stoffen of verbindingen. Daarin worden ook microplastics meegenomen.

ishan-seefromthesky-4xmgrNUbyNA-unsplash Verder is er breder onderzoek gaande naar microplastics in relatie tot gezondheid en voedselveiligheid. In opdracht van het ministerie van I&W heeft ZonMw een kennisagenda voor microplastics en gezondheid opgesteld, genaamd: ‘Wat doen microplastics in ons lichaam?’. Deze kennisagenda is gericht op de huidige stand van wetenschappelijke kennis over microplastics en gezondheid en geeft een weergave van welke kennisbehoeften bestaan bij betrokken instanties.

Op 11 januari 2021 wordt de Kennisagenda Microplastics en Gezondheid aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste resultaten en aanbevelingen voor toepassingsgericht gezondheidsonderzoek rondom microplastics uitgelicht.

Lees ook
Weerstand in verschillende verschijningen

Weerstand in verschillende verschijningen

‘Juist nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan leefstijl’, een boodschap die regelmatig terugkomt in deze coronatijd.In een brandbrief aan het kabinet werd recentelijk zelfs opgeroepen om een campagne te starten over het belang van een gezonde leefstijl tijdens deze pandemie (1). Door onder andere gezonder te eten kan de weerstand immers worden...

Alea Publishers neemt de vakbladen Vleesmagazine en Voeding Nu over van Vakmedianet

Alea Publishers neemt de vakbladen Vleesmagazine en Voeding Nu over van Vakmedianet

Vandaag maakt uitgeverij Alea Publishers bekend twee bladen van uitgeverij Vakmedianet over te nemen per 1 maart 2021. Het gaat om Vlees Magazine en Voeding Nu.Uitgeefdirecteur Roeland Dobbelaer van Alea Publishers over de overname: ”Voor onze jonge uitgeverij is dit een mooie stap. Beide bladen passen goed in onze portfolio van vakbladen in de foodbranche....

'We moeten cliënten van de Voedselbank-supermarkt stimuleren gezonde keuzes te maken'

'We moeten cliënten van de Voedselbank-supermarkt stimuleren gezonde keuzes te maken'

De passie van... Susan Vermunt. NAV-lid en Supermarktmanager bij Voedselbank Rotterdam.Hoe bent u in de voedingswereld terechtgekomen? ‘Ik hield altijd erg van koken en later is de link naar gezondheid ontstaan. Na de havo heb ik Voeding & Diëtetiek gestudeerd in Nijmegen. Mijn interesse naar de fysiologie van voeding werd steeds groter, waardoor...