Symposium: Ondervoeding bij kinderen *

attachment-Koen-Joosten-juli-2009

Kinderen moeten in alle rust goed kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen, maar ziekte zet deze ontwikkeling onder druk. Voeding speelt daarbij een belangrijke rol. Een snelle herkenning van problemen en een adequate behandeling voor een goede groei en ontwikkeling zijn essentieel. Eind mei hield Nutricia Advanced Medical Nutrition het symposium Voedingstherapie voor kinderen, bent u er snel genoeg bij? in Dierenpark Amersfoort.

Ondervoeding bij kinderen is een onderschat probleem. 15 tot 30 procent van in een ziekenhuis opgenomen kinderen lijdt hieraan. Bij 70 procent van alle opnames wordt ondervoeding niet herkend en daardoor ook niet behandeld. Het niet behandelen van ondervoeding kan op de korte termijn leiden tot afname van het lichaamsgewicht en onderhuids vet waardoor het kind minder reserve heeft. Daarnaast is het kind ook vatbaarder voor infecties, heeft het een verhoogde kans op complicaties, een vertraagde wondgenezing en zal het herstel langzamer gaan en de opnameduur langer worden. Het niet herkennen en behandelen van ondervoeding komt doordat er vaak een tekort aan kennis is over gezonde voeding en over de werkelijke inname en de voedingsbehoefte van zieke kinderen.


STRONG-kids

Volgens de eerste spreker van het symposium, Koen Joosten, kinderarts-intensivist van het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam, kan het gebruik van een screeningsinstrument zorgen voor een betere bewustwording van kinderen met een verhoogd risico op ondervoeding. Volgens Joosten is de eerste onmisbare stap in het bepalen van de voedingstoestand het meten van gewicht en lengte bij opname. Hij beschreef twee screeningsmethoden (van Sermet-Gaudelus et al 2000 en Secker et al 2007) die beide gebruik maken van anamnestische voedingsvragen, al dan niet in combinatie met metingen, om kinderen met een verhoogd risico op ondervoeding op te sporen. In Nederland is een screeningsinstrument ontwikkeld (STRONG-kids = Screening Tool Risk On Nutritional Status and Growth). Deze screening bestaat uit vier vragen die bij de opname worden afgenomen. Het screeningsinstrument moet ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor het systematisch vaststellen en behandelen van ondervoeding bij kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis.


Kwaliteitsindicator

Het gestandaardiseerd meten en interpreteren van gewicht en lengte gegevens tijdens opname is niet alleen een prestatie-indicator maar vooral een kwaliteitsindicator, zo kwam naar voren op het symposium. Het direct starten van een behandelplan bij kinderen die ondervoed zijn, zal een verbetering van zorg betekenen. Ook kan het gebruik van een screening instrument een betere bewustwording geven van kinderen met een verhoogd risico op ondervoeding.


Behalve ondervoeding bij kinderen werd tijdens het symposium aandacht besteed aan het belang van wei-eiwitten in de voedingstherapie bij zieke kinderen door Kim Fleischer Michaelsen van de University of Copenhagen. Dr. D.A. van Waardenburg, kinderarts-intensivist AZM in Maastricht gaf aan wat het belang van eiwit voor groei en inhaalgroei bij kinderen was. De laatste spreker van de dag, drs. S. Visser, besprak de psychosociale benadering bij allergie, over het belang van een goede diagnosestelling en het geven van informatie aan ouders voor een gevoel van controle.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 7/8 van juli/augustus 2009 op bladzijde 20

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

€1,5 miljoen om kinderen groente te leren eten

€1,5 miljoen om kinderen groente te leren eten

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kende een Vici-beurs van €1,5 miljoen toe voor onderzoek naar waarom kinderen soms iets weigeren te eten zonder het ooit geproefd te hebben.

Als het van school moet, snacken kinderen dubbel zoveel meegebracht fruit

Als het van school moet, snacken kinderen dubbel zoveel meegebracht fruit

Op basisscholen waar de snack in de ochtendpauze alleen maar groente en/of fruit mag zijn, eten kinderen twee keer zoveel groente en fruit als op scholen waar geen regels zijn.