Top 10 trends voor 2021 volgens Euromonitor

trends 2021

Corona heeft wereldwijd het leven ingrijpend veranderd. Dit resulteert ook in veranderende consumentenbehoeften. Euromonitor signaleert in haar trendrapport 10 trends voor 2021 als gevolg van de coronapandemie. Zusterblad VMT dook in het rapport en zet de trends op een rij.

Euromonitor deed onderzoek naar consumentenbehoeften en de daaruit voortvloeiende nieuwe trends voor 2021. Aan de hand van het onderzoek stelt zij 10 trends vast die voortvloeien uit de coronapandemie.

Nummer-Pijl-1-290x300 ‘Build back Better’

Volgens Euromonitor verwachten consumenten dat bedrijven niet alleen waarde hechten aan omzet en winst. Als gevolg van corona verwachten consumenten in 2021 ook van bedrijven dat zij een bijdrage leveren aan het hervormen van de wereld op een meer duurzame manier. De consument verwacht dat bedrijven goed zorgen voor hun werknemers, en zich tegelijkertijd inzetten voor een betere wereld.

Het onderzoeksbureau stelt dat bedrijven ‘beter moeten opbouwen’ na de coronacrisis. Daarbij rekening houdend met het personeel, emotionele connecties met consumenten en het klimaat. 73 procent van de door Euromonitor ondervraagde ondernemers zegt dat duurzame initiatieven essentieel zijn voor het wel of niet succesvol zijn in 2021. Om consumenten post-corona voor zich te winnen, moeten bedrijven sociale en milieuaspecten meenemen in de bedrijfsvoering.

Nummer-Pijl-2-279x300 ‘Craving Convenience’

Consumenten verlangen volgens Euromonitor weer naar het leven voor het uitbreken van de pandemie. Voor de pandemie namen consumenten bepaalde dagelijkse gewoonten voor lief, die ze nu graag weer terug willen. Door corona is alle spontaniteit verdwenen, omdat nu alles van te voren gereserveerd moet worden. Consumenten willen weer terug naar het gemak level van voor de pandemie, waarbij niet alles gepland moest zijn.

Door corona is e-commerce nog gangbaarder geworden, stelt Euromonitor. Echter verschilt de populariteit hiervan wel per leeftijdscategorie. Volgens het onderzoeksbureau kunnen bedrijven inspelen op deze wens naar gemak door corona gerelateerde ongemakken te beperken en een ervaring te creëren die voor de consument weer normaal voelt. Gemak speelt volgens Euromonitor een cruciale rol in 2021 bij aankoopbeslissingen.

Nummer-Pijl-3-290x300 ‘Outdoor Oasis’

In tijden van de pandemie geeft de buitenlucht consumenten iets minder het gevoel dat ze vastzitten en nergens heen kunnen, stelt Euromonitor. Door de pandemie gebeurt bijna alles thuis, waardoor sommige consumenten zelfs van steden naar landelijke gebieden verhuizen om meer buitenruimte te hebben. Volgens het onderzoeksbureau moeten bedrijven er bij productontwikkeling rekening mee houden dat de producten aansluiten op een landelijke leefstijl.

Door het vele thuiswerken zoeken consumenten meer de buitenlucht op in hun vrije tijd. Waar thuiswerken meer de blijvende standaard wordt, vertrekken consumenten volgens Euromonitor steeds meer uit de steden om financiële lasten te beperken in coronatijden en meer buitenruimte te hebben. Consumenten willen ‘back to basic’, stelt het onderzoeksbureau.

Nummer-Pijl-4-300x288 ‘Phygital Reality’

Digitale middelen zorgen er in coronatijden voor dat we toch in contact kunnen blijven met de buitenwereld, stelt Euromonitor. Phygital reality staat dan ook voor het samensmelten van de fysieke en digitale wereld door corona. Consumenten gebruiken tijdens de pandemie wereldwijd digitale apparaten om de dagelijkse routine van voor corona zoveel mogelijk voort te zetten.

Activiteiten die voor corona fysiek gebeurden, doen consumenten nu digitaal. Jonge consumenten maken volgens het onderzoeksbureau geen onderscheid meer tussen digitaal en fysiek. Het maakt hen volgens Euromonitor niet uit of een activiteit digitaal of fysiek gebeurt. Producten die eerst enkel fysiek te koop waren, zijn nu ook online verkrijgbaar. Bedrijven die veilige en indrukwekkende ervaringen leveren op verschillende manieren en via verschillende platformen, krijgen volgens Euromonitor trouwe klanten.

Online-bestellen-1024x856

Nummer-Pijl-5-300x300 ‘Playing with Time’

Door corona zijn consumenten volgens Euromonitor meer gedwongen om creatief om te gaan met hun tijd. Volgens het onderzoeksbureau kunnen bedrijven daarop inspelen door flexibele oplossingen te bieden. Consumenten hebben meer tijd door de coronapandemie, maar vinden het volgens Euromonitor vaak lastig om te bepalen wat ze met deze tijd moeten doen. Het combineren van werk, familie, sociale en persoonlijke levens blijkt lastig voor velen.

Bedrijven kunnen door het creëren van een 24-uurs service inspelen op de behoefte en tijdschema’s van elke consument, stelt Euromonitor. Ook stelt het onderzoeksbureau dat foodservice locaties en retailers de fysieke outlets gaan herzien, omdat de online verkopen toenemen en fysieke bezoeken afnemen. Bedrijven moeten zich volgens Euromonitor bewust zijn van dit nieuwe niveau van flexibiliteit bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

Nummer-Pijl-6-294x300 ‘Restless and Rebellious’

Euromonitor stelt in haar rapport dat corona ook heeft geleid tot een daling van het vertrouwen in de politieke leiders. Partijdigheid en het verschaffen van verkeerde informatie leiden volgens het onderzoeksbureau tot een vertrouwenscrisis. Samenzweringstheorieën laten het vertrouwen nog sneller afnemen. Over de hele wereld neemt het vertrouwen in de overheid af, waarbij de jeugd zich volgens Euromonitor geheel losgekoppeld voelt van de politiek.

Volgens het onderzoeksbureau doen deze consumenten aan ‘wraak shoppen’. Dit houdt in dat consumenten veel voor zichzelf aanschaffen nadat ze door de overheid aan huis gekluisterd zijn. Volgens Euromonitor liggen hier kansen voor bedrijven, bijvoorbeeld door in te spelen op de welwillendheid om verpakte voeding te kopen. Ook moeten bedrijven zich richten op het bieden van duidelijke en vertrouwelijke marketinginformatie.

Nummer-Pijl-7-300x295 ‘Safety Obsessed’

Mede door het uitbreken van de coronapandemie hechten consumenten nog meer waarde aan veiligheid en hygiëne. Volgens Euromonitor moeten bedrijven dan ook zorgen dat zij extra veiligheidsmaatregelen nemen en extra innoveren op dit gebied om consumenten gerust te stellen. Toenemende zorgen over de afkomst en bezorging van producten leiden tot toenemende veiligheidsstandaarden, stelt het rapport.

Uit het onderzoek van Euromonitor blijkt dat 44 procent van de ondervraagden graag bezorgingen via een drone of robot zou ontvangen. De toenemende vraag naar veiligheid vraagt van bedrijven om aan strengere gezondheids- en veiligheidseisen te voldoen. Veiligheid en gezondheid staan volgens Euromonitor bovenaan het nieuwe consumentengedrag.

thuis-bezorgd-1024x683

Nummer-Pijl-8-300x295 ‘Shaken and Stirred’

Door corona hebben consumenten een nieuw beeld van zichzelf en hun plaats op deze aarde. Ze streven naar meer voldoening, balans en zelfverbetering in het leven, stelt Euromonitor. Bedrijven kunnen hierop inspelen door producten te bieden die veerkracht bieden voor de mentale gezondheid. Door de pandemie is het belang van een goede mentale gezondheid bij consumenten alleen maar toegenomen, stelt het onderzoeksbureau.

Corona heeft het dagelijkse leven in de war gegooid, waardoor consumenten volgens het rapport opnieuw op zoek gaan naar hun identiteit, een werk-privé balans en nieuwe hobby’s in een wereld met sociale afsluitingen. Bedrijven die digitaal producten en diensten aanbieden spelen het beste in op deze trend. Producten die inspelen op zelfverbetering, het verbeteren van capaciteiten, balans ondersteuning en financiële veerkracht krijgen in 2021 tractie volgend Euromonitor.

Nummer-Pijl-9-300x288 ‘Thoughtful Thrifters’

Deze trend houdt in dat consumenten meer op zoek gaan naar producten met toegevoegde waarde en producten die bijdragen aan de gezondheid. Consumenten gaan volgens Euromonitor bewuster geld uitgeven in 2021. Bedrijven kunnen daarop inspelen door producten te bieden voor een betaalbare prijs, zonder in te leveren op kwaliteit. Doordat consumenten het bestedingspatroon opnieuw bekijken na corona, ontstaan nieuwe consumentenbehoeften.

Door financiële onzekerheid als gevolg van de coronapandemie zullen consumenten grote uitgaven uitstellen. Volgens Euromonitor is de omzet wereldwijd van retail discounters Aldi en Lidl met 10 procent toegenomen in 2020. Om hierop in te spelen kunnen bedrijven zich richten op het vinden van innovatieve manieren om waarde geven aan producten en de prijs-kwaliteit verhouding te verbeteren.

Nummer-Pijl-10-300x289 ‘Workplaces in new Spaces’

Door het thuiswerken als gevolg van corona ontstaan er nieuwe werkplekken. Consumenten zijn volgens Euromonitor hard op zoek naar manieren om het begin en einde van een werkdag af te bakenen en hun tijd in te delen. Het is een uitdaging voor consumenten om de juiste balans te vinden tussen werk en relaxen en voor sommigen is het lastig om motivatie te vinden om te werken. Door het thuiswerken vallen on-the-go uitgaven weg, bijvoorbeeld voor voedsel en dranken onderweg.

Bedrijven kunnen hier volgens Euromonitor op inspelen door producten en diensten te bieden die efficiëntie en productiviteit bevorderen. Door de coronapandemie krijgt een werkplek dus een nieuwe vorm en betekenis. Volgens het onderzoeksbureau zullen consumenten meer uitgeven aan voedsel en dranken om thuis restaurant kwaliteit te creëren.

Lees ook
Nederlandse consument at minder vlees in 2020

Nederlandse consument at minder vlees in 2020

Consumenten aten tijdens coronajaar 2020 minder vlees. Het vleesverbruik daalde met 1,9 kilo per persoon. De vermoedelijke oorzaak is de sluiting van de horeca. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van Wakker Dier.

Nederlander wil wel minder snoepen, maar gezond aanbod ontbreekt

Nederlander wil wel minder snoepen, maar gezond aanbod ontbreekt

Tweederde van de Nederlanders wil minder snoepen en snacken of is hier al actief mee bezig, maar gebrek aan gezond aanbod maakt het lastig. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum.

Schooltuin, samen eten of koken helpt

Schooltuin, samen eten of koken helpt

Gezond en duurzaam eten is een belangrijk thema voor opgroeiende kinderen en jongeren. Het verdient de voortdurende aandacht, ook op school. De effectiviteit van voedselonderwijs wordt vergroot door kennis te combineren met vaardigheden, zoals eten bereiden, proeven, samen eten of tuinieren in de schooltuin, en het betrekken van ouders hierbij.