Variatie binnen een warme maaltijd verhoogt de energie-inname

attachment-Ouderen

Oudere vrouwen die een slechte eetlust rapporteren, eten meer (zowel in grammen als in energie) van een warme gevarieerde maaltijd dan van een vergelijkbare maaltijd zonder variatie.

Onderzoekers van de Afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam laten in Appetite zien dat het aanbieden van een maaltijd met meerdere variaties van elke maaltijdcomponent een effectieve strategie kan zijn om de energie-inname bij ouderen met een slechte eetlust te verhogen.

Eetlust is op oudere leeftijd vaak afgenomen door onder andere een slechtere gezondheid, depressie, en kauwproblemen (1). Deze slechtere eetlust kan leiden tot een lagere voedingsinname (2) en ondervoeding (3). Een slechte eetlust bij ouderen is ook gerelateerd aan een verhoogd sterfterisico onafhankelijk van gezondheidsstatus

(4). Indien ondervoeding wordt herkend, krijgen ouderen meestal energie- en eiwitverrijkte drinkvoeding voorgeschreven. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar aanpassingen aan reguliere maaltijden om energie- inname te verhogen. Eerdere experimentele studies lieten zien dat maaltijdvariatie de energie-inname bij volwassenen (5-7) en gezonde ouderen (5) kan verhogen.

Dit is nog niet eerder onderzocht bij ouderen met een slechte eetlust. De onderzoekers onderzochten de effecten van maaltijdvariatie op voedingsinname bij negentien oudere vrouwen die een slechte eetlust rapporteerden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 84 jaar (SD 8), zeventien woonden zelfstandig en twee in een verpleeghuis. De ouderen kwamen twee maal op een weekdag naar de VU om onder gestandaardiseerde condities een warme maaltijd (normaal of variatie, volgorde random bepaald) te eten.

De variatiemaaltijd bestond uit drie soorten groente, drie soorten vlees of vis en drie soorten zetmeelproduct. De normale maaltijd bestond uit één soort groente, vlees of vis en een zetmeelproduct. De maaltijden waren vergelijkbaar in gewicht en energiedichtheid (behalve een hogere energiedichtheid voor de zetmeelcomponent in de variatiemaaltijd) en werden in een grote portie geserveerd. De maaltijden werden vooraf en na afloop zeer precies gewogen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de ouderen gemiddeld 427 kcal (SD 119) van de variatiemaaltijd aten en 341 kcal (SD 115) van de normale maaltijd. Dit verschil was (na correctie voor periode- effecten) statisch significant (79 kcal (95% BI 25-134)). Het verschil in maaltijdinname gemeten in grammen was ook statistisch significant (48 gram (95% BI 1-97).

De bevindingen waren consistent voor de drie verschillende maaltijdcomponenten. Ook werden de drie variaties binnen een maaltijdcomponent in gelijke mate gegeten. De onderzoekers zijn voorzichtig en bevelen aan deze studie nogmaals te herhalen bij andere groepen ouderen, waaronder mannen.

Daarnaast is het relevant te onderzoeken of meer variatie binnen maaltijden in de praktijk en op langere termijn kan leiden tot verbetering dan wel stabilisering van het lichaamsgewicht bij ouderen met risico op ondervoeding. Zij concluderen dat het aanbrengen van meer variatie binnen een maaltijd een mogelijk interessante strategie is om energieinname bij ouderen met een slechte eetlust te verhogen.

Wijnhoven HA, van der Meij BS, Visser M. Variety within a cooked meal increases meal energy intake in older women with a poor appetite. Appetite. 2015;95:571-6.

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

Albert Heijn en Linda lanceren tijdschrift over groente en fruit

Albert Heijn en Linda lanceren tijdschrift over groente en fruit

Albert Heijn lanceert samen met de redactie van Linda het tijdschrift ‘Vrucht’. Hiermee willen de partners de consumptie van groente en fruit stimuleren.Albert Heijn doet jaarlijks onderzoek naar groente en fruit. Uit de meest recente groente- en fruitmonitor blijkt dat Nederlanders steeds meer groente en fruit eten. Echter haalt 58% van de ondervraagden...

‘Het is mogelijk voor lokale voedselketens om binnen vijf jaar 25% marktaandeel te realiseren’

‘Het is mogelijk voor lokale voedselketens om binnen vijf jaar 25% marktaandeel te realiseren’

Lokaal voedsel is enorm populair gebleken tijdens de coronacrisis. Er ontstonden veel lokale initiatieven zoals voedselboxen. ‘De korte keten is meer dan alleen voedselboxen. We willen dat deze beweging na de crisis wordt doorgezet.’Dat zegt Drees Peter van den Bosch, voorzitter van de Taskforce Korte Keten op basis van het rapport ‘Meer eten uit de...