Voedingsspecifieke opvoedingspraktijken meetbaar maken *

attachment-Opvoeding-oktober-2014

Ouders kunnen op verschillende manieren het eetgedrag van hun kind beïnvloeden, bijvoorbeeld door het stellen van regels, gezond voorbeeldgedrag te tonen of door hun kind aan te moedigen bepaalde producten te eten. De meetinstrumenten waarmee de ouderlijke invloed kan worden gemeten bevatten echter inconsistenties. Om dit probleem aan te pakken, hebben wetenschappers uit verschillende landen zich verenigd in een Delphi-Studie.

Nationale en internationale wetenschappers werden geconsulteerd in een Delphi-studie met drie schriftelijke vraagronden. In de eerste ronde werden zij gevraagd om ieder zo veel mogelijk praktijken te beschrijven die invloed kunnen hebben op het snackgedrag van kinderen (bv. snoep of snacks eten wanneer het kind in de buurt is) en hierbij de naam van het theoretische concept te noemen (bv. model-leren) dat volgens hen bij de gegeven beschrijving van het gedrag hoort.

In ronde twee werden unieke beschrijvingen die uit de eerste ronde naar voren waren gekomen aan alle wetenschappers teruggerapporteerd en werd gevraagd al deze beschrijvingen te koppelen aan het meest geschikte conceptlabel. In de derde ronde werd de mogelijkheid gegeven om de koppeling van de praktijken aan een bepaald concept te herzien.


Resultaten

In totaal namen 63 verschillende experts deel in een of meerdere ronden. In de eerste ronde werden 408 beschrijvingen gegeven van praktijken, met daarbij 110 verschillende namen van concepten. In ronde twee werden 116 unieke beschrijvingen en 20 unieke conceptnamen geïncludeerd, waarna consensus werd bereikt over de conceptnaam voor 40 van deze 116 praktijken. De overgebleven 76 praktijken werden opgenomen in ronde drie, waarin over 47 praktijken consensus over de conceptnaam werd bereikt.


Consensus werd bereikt voor de concepten toegankelijkheid, beschikbaarheid, discussiëren, kennis overbrengen, emotioneel voeden, aanmoedigen, instrumenteel voeden, betrekken, maaltijdroutines, model-leren, monitoren, toegeeflijkheid, druk uitoefenen, feedback geven, belonen, regels, structuur, en zichtbaarheid. Elk van deze concepten werd gekoppeld aan 1 tot 15 praktijken (M=4,8;SD=3,9).


Discussie

De resultaten van deze studie ondersteunen de ontwikkeling van instrumenten om voedingsspecifieke opvoedingspraktijken te meten. Daarnaast biedt het een goed startpunt voor het bereiken van overeenstemming over de betekenis en relevantie van concepten in dit wetenschapsgebied. Deze studie kan hierdoor bijdragen aan de accumulatie van eenduidig bewijs over relaties tussen praktijken van ouders en eetgedrag van kinderen. Het ultieme doel is om het gebruik van wenselijke praktijken onder ouders te bevorderen.


Clarifying concepts of food parenting practices. A Delphi study with an application to snacking behavior

Gevers DW, Kremers SP, de Vries NK, van Assema P. Appetite. 2014;79:51-7.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 10 van oktober 2014 op bladzijde 29

Lees ook
Cursus kindervoeding en kinderdiëtetiek

Cursus kindervoeding en kinderdiëtetiek

Bij HAN University of Applied Sciences start 16 december de vernieuwde post-HBO cursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek voor diëtisten en verwante professionals.

Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

€1,5 miljoen om kinderen groente te leren eten

€1,5 miljoen om kinderen groente te leren eten

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kende een Vici-beurs van €1,5 miljoen toe voor onderzoek naar waarom kinderen soms iets weigeren te eten zonder het ooit geproefd te hebben.