Wanneer zijn darmen ‘gezond’? *

attachment-Melkinname-oktober-2014

Het definiëren van mensen met gezonde darmen ten opzichte van mensen met darmproblemen. Dat is de insteek van het TI Food and Nutrition onderzoek Validation of biomarkers for healthy gut. Over de indrukwekkende zoektocht naar biomarkers die ertoe doen.

Uit het onderzoek is gebleken dat het eetgedrag van mensen mét darmproblemen verschilt van mensen zonder darmproblemen. Als je het voedingspatroon van mensen met bepaalde darmproblemen kent, kun je daar op inspelen, bijvoorbeeld met voedingsadviezen om de klachten te verminderen.


Profiel voor darmgezondheid

In het LifeLines Deep cohort (onderdeel van het Groningse LifeLines onderzoek) worden van 1500 mensen zeer veel verschillende eigenschappen in kaart gebracht. Het doel is om op basis van al deze informatie een profiel – of definitie – voor ‘darmgezondheid’ op te stellen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken welke aspecten van kwaliteit van leven of eetgedrag van mensen met darmproblemen anders zijn ten opzichte van mensen zonder darmklachten. Daarnaast worden erfelijke factoren, samenstelling van de darmbacteriën, markers in bloed en ontlasting en de samenstelling van uitademingslucht bestudeerd. In het onderzoek worden de eigenschappen van mensen met darmklachten intensief vergeleken met mensen zonder darmklachten. Het LifeLines Deep cohort is één van de onderzochte cohorten in het project – alle variërend in de mate van darmgezondheid. Door al deze gegevens met elkaar te combineren kan er een profiel voor darmgezondheid worden opgesteld.


Het is opmerkelijk dat in een land van melkdrinkers er bijna evenveel mensen zijn die dagelijks melk gebruiken als mensen die nauwelijks melk of karnemelk drinken. Het is interessant om te onderzoeken welke groep mensen dagelijks melkgebruik afzweert. Zouden dit bijvoorbeeld mensen met darmklachten zijn?


Analyse van uitademingsluchtEen aansprekend voorbeeld in het TI Food and Nutrition onderzoek is de uitademingslucht analyse. Een eenvoudige manier om veranderingen in de stofwisseling te meten. Proefpersonen blazen drie liter uitademingslucht in een plastic zak, waarin vervolgens tienduizenden vluchtige organische componenten worden gemeten. Vervolgens bestuderen onderzoekers de samenstelling van de uitademingslucht van alle deelnemers. De methode wordt ook ingezet om darmgezondheid te meten. De onderzoekers hebben al aangetoond dat de samenstelling van de uitademingslucht verandert wanneer mensen een glutenvrij dieet volgen. Na het stoppen met dit dieet keert de samenstelling van de uitademingslucht terug naar de oorspronkelijke situatie. Ook wordt de uitademingslucht van verschillende subgroepen mensen met een prikkelbare darm onderzocht om een profiel te schetsen van darmgezondheid.


Het is nu de kunst om uit de grote hoeveelheid gegevens uit te zoeken welke verbanden gelegd kunnen worden tussen de onderzochte eigenschappen en darmgezondheid. Deze verbanden vormen de basis voor betrouwbare biomarkers voor darmgezondheidonderzoek.


Baranska A, Smolinska A, v Schooten FJ et al; Profile of volatile organic compounds in exhaled breath changes as a result of gluten free diet.

J Breath Res 7 (2013) Tigchelaar EF, Zhernakova A, Hermes et al,An introduction to Life Lines DEEP: study design and baseline characteristics.


Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 10 van oktober 2014 op bladzijde 28

Lees ook
Technologie om je buikgevoel te meten

Technologie om je buikgevoel te meten

OnePlanet Research Center ontwikkelt samen met imec een slimme pil, die belangrijke gezondheidsparameters en ontstekingen in de darmen kan meten. Onderzoek in het slecht toegankelijke maagdarmkanaal wordt daarmee een stuk eenvoudiger en dat biedt kansen voor het verbeteren van de darmgezondheid.

Microbioom, leefomgeving en gezondheidskansen onder de loep

Microbioom, leefomgeving en gezondheidskansen onder de loep

De samenstelling van het microbioom van de darm wordt mede bepaald door ongezonde omgevingsfactoren. Dat zorgt ervoor dat verschillen in sociaal-economische achtergrond en leefmilieu kunnen leiden tot een ander ziekteverloop en ongelijke gezondheidskansen.

Nieuwe methode brengt menselijke fermentatie in beeld

Nieuwe methode brengt menselijke fermentatie in beeld

Wetenschappers gaan in een nieuw onderzoeksproject voor het eerst de fermentatie in menselijke darmen meten via de adem.