7x €800.000 voor voeding bij de Vidi-ronde van NWO

plant

Beeld: Mizianitka via Pixabay

NWO kent €800.000 toe aan 78 onderzoekers in de Vidi-ronde van hun driedelige talentprogramma. 7 van hen doen onderzoek naar voeding-gerelateerde onderwerpen, waarbij met name gezondheid en duurzaamheid veel aandacht krijgen.

Met het geld kunnen de onderzoekers de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. De beurzen zijn opgedeeld in vier categorieën (Exacte en Natuurwetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen, Medische wetenschappen), waarin een breed spectrum aan onderwerpen langskomt. Opvallend veel onderzoeken zijn gerelateerd aan het brein.

Over het NWO-talentprogramma

Het NWO-talentprogramma bestaat uit drie jaarlijkse financieringsrondes: Veni (€280.000 per beurs, voor pas gepromoveerde onderzoekers), Vidi (€800.000 per beurs, voor ervaren onderzoekers) en Vici (€1,5 miljoen per beurs, voor onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen).

402 onderzoekers dienden een ontvankelijk onderzoeksproject in voor de Vidi-beurs, waarvan er 78 zijn gehonoreerd (19%). De verdeling vrouw-man was bij zowel de aanvragen als de verdeling van de beurzen ongeveer 50/50. Bekijk de complete Vidi-lijst hier.

Voeding in de lijst

Voeding en voeding-gerelateerde onderwerpen zijn met 7 honoreringen goed gerepresenteerd in de lijst. Hieronder een opsomming, aflopend van gezondheid naar duurzaamheid als onderwerp.

Ongelijkheid in gezondheid: Staatsvorming en de impact op het menselijk lichaam
Dr. S.A. Schrader (v), Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

Sociale ongelijkheid heeft een directe weerslag op gezondheid in de moderne wereld. Dit project onderzoekt gezondheidsverschillen aan de hand van menselijke skeletresten in de oude Kushite-cultuur (2.500-1.500 BCE). We bestuderen de impact van staatsvorming om zo een beter beeld te krijgen van ongelijkheid en de invloed hiervan op gezondheid.

Vet lastig: Waarom stress je richting junk food trekt
Dr. F.J. (Frank) Meye, UMCU

Stress maakt junk food aantrekkelijker en stelt onze zelfcontrole op de proef. Dit project onderzoekt hoe stress specifieke hersendelen beïnvloedt met roekeloze overconsumptie tot gevolg, en onderzoekt hoe dit ten goede te keren is door gerichte manipulatie van hersenactiviteit.

Borstvoeding: meten wat baby’s drinken
Dr.ir. N. Bosschaart (v), Faculty of Science and Technology, Biomedical Sciences, Biomedical Photonic Imaging, Universiteit Twente

Borstvoeding biedt unieke voordelen voor moeder en kind, maar verloopt lang niet altijd probleemloos. Een nauwkeurige bepaling van de moedermelkinname door het kind is vaak gewenst, maar objectieve meetmethoden ontbreken. In dit project ontwikkelen we nieuwe methoden om de melkstroom en ‐samenstelling van moeder naar kind te kwantificeren.

Beschermen van drinkwater voorzieningen
Dr. N.B. Sutton (v), Milieutechnologie, Wageningen Universiteit & Research

Drinkwater in Nederland wordt gewonnen uit schoon grondwater. Maar grondwaterkwaliteit wordt bedreigd door microverontreinigingen zoals pesticiden en medicijnresten. Dit onderzoek is er op gericht om natuurlijke micro-organismen in grondwater te gebruiken om microverontreinigingen af te breken. Dit helpt om onze drinkwatervoorzieningen op een duurzame wijze te beschermen.

Hoe paddenstoelen gevoed worden
Dr. R. Bleichrodt (m), Faculteit Bètawetenschappen, Departement Biologie, Groep Microbiologie, Universiteit Utrecht

Paddenstoelen zijn een duurzaam alternatief voor vleesconsumptie. Ik heb een link gevonden tussen de architectuur van het schimmelnetwerk dat de paddenstoelen voedt en de opbrengst aan paddenstoelen. Ik ga onderzoeken welke netwerkarchitectuur optimaal voedingstoffen naar de paddenstoelen transporteert en hoe dit wordt geregeld. Dit zal moeten leiden tot hogere opbrengst.

A shared responsibility to decarbonize land use: Modelling emissions of commodities, companies and countries
Dr. B. (Birka) Wicke, Universiteit Utrecht

Complexe productketens van producent tot consument leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid bij het reduceren van de broeikasgasemissies, zeker bij emissies van landgebruik. Dit project ontwikkelt nieuwe benaderingen om hiermee om te gaan door de betrokkenheid van relevante actoren voor emissies en reductie strategieën te identificeren, kwantificeren en te relateren aan beleidsimplementatie.

Bodemwoelende organismen reguleren broeikasgasemissie uit ondiepe wateren
Dr. S. (Sarian) Kosten, Radboud Universiteit

Uit bodems van ondiepe wateren ontsnappen broeikasgassen. Wij zullen onderzoeken hoe bodemwoelende dieren en planten de uitstoot van broeikasgassen reguleren. Dit is belangrijk omdat veranderingen in soortensamenstelling, door bijvoorbeeld klimaatverandering, tot een sterke emissietoename kan leiden met een ongewenste, positieve ecosysteem-klimaat terugkoppeling tot gevolg.

Lees ook
Nederlander wil wel minderen, maar eet nog steeds te veel vlees

Nederlander wil wel minderen, maar eet nog steeds te veel vlees

Het Voedingscentrum heeft de vleesconsumptie in Nederland in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders wekelijks meer vlees eten dan de 500 gram die het Voedingscentrum adviseert.

Bouw Food Innovation Park gestart

Bouw Food Innovation Park gestart

Op 16 juli startte de bouw van het Food Innovation Park in Roeselare, Vlaanderen. Op dit wetenschaps- en ondernemerspark zal onderzoek en innovatie binnen de voeding- en gezondheidssector centraal staan.

Gedragskenmerken eetstoornissen veranderen beloningsproces in het brein

Gedragskenmerken eetstoornissen veranderen beloningsproces in het brein

Gedrag bij eetstoornissen (zoals restrictie, eetbuien en purgeren) verandert het beloningsproces van de hersenen en controlecircuit voor voedselinname. Eenmaal gewijzigd, kan dit circuit het gedrag van eetstoornissen versterken wanneer het wordt gecombineerd met gedragskenmerken zoals te veel of te weinig eten.