Acute en chronische gezondheidsrisico’s MMS-supplement

Het voedingssupplement Miracle Mineral Solution geeft bij consumptie risico op acute en chronische gezondheidsrisico’s.

Dit blijkt uit een risicobeoordeling uitgevoerd door Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA waarschuwt sinds 2010 al voor het product omdat de veiligheid van het product niet kan worden gegarandeerd. Toch blijkt afgelopen jaren de vraag en het aanbod van MMS niet af te nemen, reden genoeg voor NVWA om onderzoek te laten doen naar de gezondheidsrisico’s.

Acuut en chonisch gezondheidsrisico’s

Uit het rapport van BuRO blijkt dat het voedingssupplement risico geeft op zowel een acuut als een chronisch gezondheidsrisico’s. Het middel kan onder andere buikpijn, ernstige vermoeidheid, ademhalingsproblemen, nier- en leverfalen en lage bloeddruk tot gevolg hebben.

Claims

Het product wordt aangeboden ter bestrijding van diverse ziekten bij de mens. Daarnaast wordt het aangeboden als waterzuiveraar. Het is verboden helende eigenschappen aan een levensmiddel toe te schrijven, waardoor de NVWA moest handhaven op ongeoorloofd gebruik van dergelijke claims.

Advies BuRO

BuRO adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Europees niveau het voedingssupplement streng te regeluren en nationale wetgeving op te stellen die zorgt voor het uit de handel halen van het product. Aan de NVWA wordt geadviseerd te voorkomen dat het supplement in de handel wordt gebracht.

MMS-supplement

MMS-supplement bestaat uit een 25-28 procent natriumcholrietoplossing, die geactiveerd moet worden met een zuur (bijvoorbeeld citroenzuur of zoutzuur) en vervolgens met water of vruchtensap moet worden ingenomen.

Het product komt in druppels of capsules die oraal ingenomen moeten worden. De leverancier van MMS geeft zelf aan dat het gebruik van het product kan zorgen voor misselijkheid, braken en diarree.

 

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Foodwatch: Te veel pesticiden in fruit voor kinderen

Foodwatch: Te veel pesticiden in fruit voor kinderen

Er zitten te veel pesticiden in fruit dat populair is bij kinderen, zoals mandarijnen en sinaasappelen. Dat concludeert Foodwatch na een analyse van de residu-cijfers van groente en fruit van Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Standpunt Voedingscentrum | Nut en risico’s van voedingssupplementen

Standpunt Voedingscentrum | Nut en risico’s van voedingssupplementen

Vitamines en mineralen zijn nodig voor het behoud van een goede gezondheid en de preventie van chronische ziekten. Een gezond en gevarieerd voedingspatroon levert voor veel mensen voldoende van deze microvoedingsstoffen (1). Het slikken van een vitaminen/mineralensupplement geeft voor hen geen extra gezondheidsvoordeel (2).

Voeding in de media - week 39

Voeding in de media - week 39

Resultaat Wetsvoorstel elektronishe gegevensuitwisseling in de zorg, waarneming van smaak door baby’s in de baarmoeder en circulaire systemen tegen hongersnood. Dit lazen we deze week in de media over voeding.