Compensatie diëtisten corona-inkomstenderving door zorgverzekeraars

attachment-Dietist-maart-2015

Zorgverzekeraars gaan (para)medici steunen die door het coronavirus inkomsten mislopen. Onder hen diëtisten, fysiotherapeuten en tandartsen.

Het gaat om een compensatie die bedoelt is voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen, zoals ziekenhuizen en huisartsen zijn al eerder financiële afspraken gemaakt.

Volgens Zorgverzekeraars Nederland is de hoogte van de bijdrage gebaseerd op een percentage van de omzet, opdat de zorgprofessionals hun lopende kosten kunnen betalen. De compensatievergoeding wordt gefinancierd door collectief opgehaald premiegeld. Het gaat om een maandelijkse uitbetaling die ingaat vanaf mei, met terugwerkende kracht vanaf maart.

Zorgaanbieders

Ondernemers kunnen vanaf morgen (7 april) terecht bij het UWV voor de zogeheten NOW-regeling, waarmee bij omzetverlies het personeel tot 90 procent uitbetaald wordt door het Rijk. Zorgaanbieders hebben deze optie op dit moment niet. Het Rijk heeft namelijk aan onder meer diëtisten gevraagd om voor ondersteuning aan te kloppen bij zorgverzekeraars, en niet bij het UWV of de loketten voor zzp'ers.

Om deze reden komen de zorgverzekeraars nu met deze maatregelen. Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85 procent van de omzet die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Zo legt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland uit ze aan de NOS:

‘Als blijkt dat de zorgaanbieder na de crisis dit jaar alsnog 130 procent kan produceren, en dus een deel van het omzetverlies kan inhalen, dan wordt dat verrekend met de bijdrage die hij of zij heeft gekregen. Als dat niet lukt, kunnen zorgaanbieders het geld houden’, zegt woordvoerder.

Vooruitbetaling

Zorgverzekeraars Nederland licht in een brief toe te verwachten dat de continuïteitsbijdrage voldoende ondersteuning biedt. Enkele zorgaanbieders die niet kunnen wachten tot mei en al eerder in de financiële problemen komen kunnen vragen om vooruitbetaling, echter vallen diëtisten niet onder deze regeling. Deze groep wordt gevraagd om contact op te nemen met hun primaire zorgverzekeraar mocht er sprake zijn van financiële problemen op korte termijn.

Hoofdlijnen op een rijtje

Zorgverzekeraars Nederland streeft ernaar dat zorgaanbieders vanaf mei de continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. De eerste hoofdlijnen op een rijtje:

  •  De eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is;
  • De continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden, en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten;
  • De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet;
  • Dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, mede op advies van een onafhankelijke partij. Het is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren;
  • Verwacht wordt dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85 procent van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed;
  • De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en moet de eventuele hogere productie als gevolg van inhaalhaaleffect daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolde van de coronacrisis.
 

Lees meer coronanieuws op Voeding Nu:

Lees ook
Foodwatch dient klacht in tegen McDonald’s

Foodwatch dient klacht in tegen McDonald’s

Voedselwaakhond Foodwatch stelt dat McDonald’s de regels heeft gebroken wat betreft kindermarketing en dient daarom bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht in tegen de fastfoodketen.

Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

Nog nooit zoveel overheidssteun aan biologische sector

Nog nooit zoveel overheidssteun aan biologische sector

De Tweede Kamer neemt vier moties aan ter bevordering van biologische landbouw en voeding. Op 25 mei kreeg de motie van D66 en CDA voor een ‘supermarkten convenant’ steun vanuit de ruime meerderheid. De Kamer steunt ook voorstellen om biologische landbouw en bloembollenteelt aantrekkelijker te maken.