Coronacrisis: hart- en vaatpatiënten voelen zich extra kwetsbaar en maken zich extra zorgen

hart-en-vaatzieketen

Door de coronacrisis maken mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten zich grote zorgen. Uit een opiniepeiling van patiëntenvereniging Harteraad blijkt dat hart- en vaatpatiënten met veel onduidelijkheden zitten. De informatie van het RIVM is goed, maar erg algemeen.

Tussen 16 en 18 maart peilde Harteraad de mening van 2000 patiënten en hun naasten over het nieuws en de maatregelen rond het coronavirus. Ruim driekwart van de respondenten is bang om ernstig ziek te worden door het coronavirus; 66% is bezorgd dat een dierbare dit overkomt. Een groot deel van de ondervraagden hoort bij de kwetsbare groep die steeds in de media genoemd worden.

Ic's overvol door corona

Mensen willen weten of ze met hun specifieke aandoening tot de risicogroep behoren en hoe groot de kans is om aan het virus te overlijden, komt uit de enquête naar voren. Hoewel het Nederlandse zorgsysteem het aantal besmettingen op dit moment goed aankan, heerst er toch ongerustheid bij hart- en vaatpatiënten. Enkele vragen die mensen hebben: ‘Wat als de IC’s overvol raken? Is er dan plek voor mij? Of krijgen mensen met een betere gezondheid voorrang?’

Boodschappen doen?

Behalve met dit soort existentiële vragen, zitten mensen volgens Harteraad met praktische kwesties over de interpretatie van de aangekondigde maatregelen. Is het als hart-of vaatpatiënt nog wel verstandig om naar buiten te gaan voor een boodschap of een frisse neus? Moet je als kwetsbare groep naar je werk blijven gaan als thuiswerken geen optie is? Kan ik mijn geliefde nog wel een kus geven? Dingen die tot voor kort heel normaal waren, staan ineens ter discussie, aldus Harteraad.

Harteraadlijn

Harteraad is een expertisecentrum voor mensen die leven met hart- en vaataandoeningen. In deze coronatijd biedt de organisatie een extra dienstverlening aan via de Harteraadlijn 088-1111661. Deze wordt bemand door vrijwilligers en is bereikbaar van 10.00-17.00 uur en woensdagavond van 19.00-21.00 uur.

Lees ook
Helpt Vitamine D mogelijk toch tegen COVID-19?

Helpt Vitamine D mogelijk toch tegen COVID-19?

Beeld: HalGatewood.com via Unsplash Een Amerikaanse studie heeft gevonden dat hogere vitamine D-levels in het bloed mogelijk het risico op COVID-19 verlagen, met name bij Zwarte mensen. Onderzoekers van het Medisch Centrum van de Universiteit van Chicago bestudeerden de relatie tussen vitamine D-waarden en de kans om positief te testen op COVID-19....

Gezondheidsraad: Extra vitamine D tegen COVID-19 niet nodig

Gezondheidsraad: Extra vitamine D tegen COVID-19 niet nodig

De Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan voor de overheid, ziet geen aanleiding om extra vitamine D-inname te adviseren tegen COVID-19.

Weerstand in verschillende verschijningen

Weerstand in verschillende verschijningen

‘Juist nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan leefstijl’, een boodschap die regelmatig terugkomt in deze coronatijd.In een brandbrief aan het kabinet werd recentelijk zelfs opgeroepen om een campagne te starten over het belang van een gezonde leefstijl tijdens deze pandemie (1). Door onder andere gezonder te eten kan de weerstand immers worden...