Diëtistenkoepel onderneemt actie om schijn van belangenverstrengeling weg te nemen (update)

Flying advertising banners pulled by light planes

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) zet drie acties in om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Dat doet de diëtistenkoepel naar aanleiding van het Foodwatch-rapport ‘Diëtisten, Ontsponsor U’. Hierin roept Foodwatch de diëtisten op alle banden met de voedingsindustrie te verbreken.

Foodwatch legt in het rapport de link tussen de sponsors van de NVD en niet-onafhankelijke dieetadvisering. De organisatie veronderstelt dat de financiële steun van commerciële partijen aan de NVD van invloed is op het inhoudelijke beleid van de diëtistenkoepel of het advies van diëtisten. ’Het voedingsadvies van een diëtiste moet onmiskenbaar in het belang zijn van degene die het advies heeft gevraagd’, stelt Foodwatch.

In een reactie op het rapport van Foodwatch onderschrijven NVD-directeur Bianca Rootsaert en NVD-bestuursvoorzitter Martine van der Zee (namens het voltallige bestuur van de NVD) ‘dat voedingsadviezen onmiskenbaar in het belang moeten zijn van degene die het advies vraagt’. De voorzitter van de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), Willy Gilbert, sluit zich bij de NVD-reactie op het Foodwatch-rapport aan.

Publiek-private samenwerking

‘De NVD is echter van mening dat gezonde voeding en leefstijl alleen gerealiseerd wordt in samenwerking: het streven naar gezonde voeding is per definitie een publiek – private samenwerking tussen vele partijen uit de voedselketen’, schrijft de NVD. ‘De overheid stimuleert deze dialoog en stelt dit zelfs als voorwaarde in subsidietrajecten. Ook commerciële partijen hebben een verantwoordelijkheid in de kwaliteit, veiligheid en innovatie van onze voeding.’

Sponsorgelden

‘Het is waar dat de NVD gelden ontvangt om activiteiten mogelijk te maken zoals scholing, bijeenkomsten en goede informatievoorziening. De NVD en de diëtisten hebben codes en gedragsregels om te waarborgen dat deze gelden geen invloed hebben op het beleid van de NVD of het onafhankelijke en objectieve advies van de diëtist. Zo zijn deze bijeenkomsten bedoeld als podia voor reflectie, debat en voor interpretatie van informatie, onderzoek of kennis vanuit het perspectief van de diëtist.’

‘De NVD kent regels waarin geborgd wordt dat het ontvangen van gelden niet mag als dit leidt tot beïnvloeden van inhoudelijk beleid. De afgelopen jaren heeft de NVD de codes en regels regelmatig herijkt en bijgesteld op basis van ontwikkelingen in het vakgebied en de maatschappij. Dat gaan we ook dit jaar weer doen. Want het blijft belangrijk om daar altijd scherp op te blijven.’

Objectieve behandeling

‘De kans bestaat dat door het rapport van Foodwatch een beeld ontstaat dat de diëtist onvoldoende onafhankelijk en objectief handelt richting cliënten en patiënten. De NVD wil elke schijn van belangenverstrengeling vermijden. De NVD gaat in dit kader drie acties inzetten:

  1. We zullen het toetsingsproces van het NVD sponsorbeleid verbreden en een onafhankelijke externe partij vragen om dit beleid te toetsen. Op basis van de uitkomsten hiervan gaan we bekijken of het sponsorbeleid aanpassing behoeft en waar nodig zullen we aanscherpingen doorvoeren.
  2. We gaan de dialoog over de huidige gedragscode nog intensiever voeren met de diëtisten.
  3. De NVD roept op het gesprek te intensiveren over de kaders van publiek-private samenwerking in relatie tot voeding en gezondheid met betrokken partijen: overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners, wetenschappers, voedingsindustrie en retail.'

Lees hier de reactie van het Kenniscentrum suiker & voeding op de rapportage van Foodwatch. 

Lees ook
Diëtisten presenteren plantaardige variant op Schijf van Vijf

Diëtisten presenteren plantaardige variant op Schijf van Vijf

Een groep van zeven diëtisten introduceert vandaag de Schijf for Life, een plantaardig en duurzaam alternatief voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Bijna 200 diëtistenpraktijken gaan de voedingsschijf gebruiken.

Van ARFID  tot orthorexia

Van ARFID tot orthorexia

Niet willen eten. Te veel eten of bepaalde types voedsel links laten liggen vanwege de kleur of textuur, in praktijk Gezond Leven Diëtisten van Berdien van Wezel kloppen mensen aan met verschillende voeding-gerelateerde problemen. Soms levert dit zoveel belemmeringen op voor het dagelijks functioneren dat gesproken kan worden van een eetstoornis.

Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”