Drenthe wordt experimenteergebied voor duurzame landbouw

aardappelplanten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Drenthe aangewezen als gebied om met het verduurzamen van de landbouw te experimenteren.

 Het ministerie kiest voor Drenthe, omdat hier de melkveesector al ervaring heeft opgedaan met het belonen van ondernemers voor het doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering op het gebied van klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Deze verbeteringen worden gemeten middels Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Melkveehouders die concrete duurzaamheidsverbeteringen hebben doorgevoerd, ontvangen van de provincie een financiële beloning.

 

De boer aan het roer

Deze vorm van verduurzaming faciliteren wordt nu verder uitgebreid. Onder de noemer Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit werkt Drenthe nu aan het doorontwikkelen van deze KPI’s, zodat deze ook toepasbaar zijn voor de landbouwsector. 

Het experiment sluit aan bij de visie ‘Waardevol en verbonden’ van het ministerie van LNV: boeren en tuinders moeten zelf aan het roer staan bij de omschakeling naar een toekomstbestendige landbouw. Het ministerie komt het komende jaar met een ‘basisset’ van concrete duurzaamheidsdoelen voor de gehele landbouwsector. Door te sturen op doelen hebben boeren de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze deze doelen willen bereiken, aldus LNV.

Lees ook
‘Consument wil wel, maar betaalt nog niet voor verduurzaming’

‘Consument wil wel, maar betaalt nog niet voor verduurzaming’

Veel consumenten vinden duurzame landbouw belangrijk. De meesten kijken echter niet op het etiket om te bepalen hoe duurzaam een product is.Dat zegt de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) op basis van een eigen consumentenonderzoek. Hieraan deden 1558 consumenten mee. 62% van de respondenten wil kiloknallers zo snel mogelijk uit de schappen hebben. Bij...

Nieuw future farming instituut op Brightlands Campus Greenport Venlo

Nieuw future farming instituut op Brightlands Campus Greenport Venlo

De Universiteit Maastricht richt een nieuw kennisinstituut op: het Brightlands Future Farming Institute. Hiermee wil de Universiteit technologische vernieuwing in de agrifoodsector stimuleren.Het Brightlands Future Farming instituut is een samenwerking tussen onder andere de Universiteit Maastricht, provincie Limburg en (waarschijnlijk) met BASF Vegetable...

Hak pleit voor stimuleren groenteconsumptie en hogere prijs voor telers

Hak pleit voor stimuleren groenteconsumptie en hogere prijs voor telers

Groentefabrikant Hak pleit voor vergaande veranderingen in de voedselketen. De consumptie van groente en peulvruchten moet meer worden gestimuleerd en telers moeten meer betaald krijgen.Dat zegt topman Timo Hoogeboom van Hak in het Maatschappelijk Impact Rapport (MIR) van het bedrijf. Hak heeft het rapport bovendien aangeboden aan minister Schouten...