‘Echte prijs’ van vlees ligt ongeveer 50 procent hoger dan de supermarktprijs

Fresh raw red meat in supermarket

De ‘echte prijs’ van rund- en varkensvlees is ongeveer 50 procent hoger dan de consument in de supermarkt ervoor betaalt. Dit blijkt uit het rapport ‘De echte prijs van vlees’ dat onderzoeks- en adviesbureau CE Delft maakte in opdracht van Natuur & Milieu.

In het rapport worden niet alleen de kosten die ontstaan door schade aan het milieu, het klimaat en de biodiversiteit in de ‘echte prijs’ meegerekend, maar ook kosten die de overheid maakt voor het bestrijden van dierenziektes en subsidies voor de veehouderij sector.

Minimale prijs

Wanneer alle kosten worden opgeteld en meegerekend, komt er in de supermarkt 53 procent op de gemiddelde prijs van varkensvlees, de rundvleesprijs zou 40 procent moeten stijgen en de prijs van kippenvlees 26 procent.

De gegeven ‘echte prijs’ is een minimum, want volgens het onderzoeksbureau konden nog niet alle schadelijke effecten van vleesconsumptie worden meegenomen in de berekening. Zaken als dierenwelzijn, schade aan de gezondheid van mensen, potentiële gevaren voor de maatschappij zoals antibioticaresistentie en verdroging van landbouwgrond, zijn factoren die volgens het rapport om verschillende redenen niet betrouwbaar te reduceren zijn naar financiële kosten.

Totale maatschappelijke kosten

Wel werden in het rapport de totale maatschappelijke kosten berekend die de vleesconsumptie in Nederland betekent voor de schade aan het milieu, klimaat en gezondheid. Het totaalbedrag kan oplopen tot 4,5 miljard euro per jaar, waarvan milieuschade de grootste kostenpost is. Dit komt vooral op het conto van de uitstoot van ammoniak door veehouderijen. De hoge ammoniakuitstoot zorgt voor een verslechterde kwaliteit van bodem, water en lucht.

 

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

“Duurzame voedingspatronen hier, moeten ook rekening houden met een beter milieu daar”

“Duurzame voedingspatronen hier, moeten ook rekening houden met een beter milieu daar”

Minder voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong eten kan een weldaad zijn voor het milieu. Maar wat zijn de eventuele milieu-effecten van meer plantaardige voedingsmiddelen?

VN organiseert wedstrijd voor bedrijven die het voedselsysteem transformeren

VN organiseert wedstrijd voor bedrijven die het voedselsysteem transformeren

Kleine en middelgrote bedrijven en start-ups die zich bezighouden met het transformeren van voedselsystemen, kunnen zich opgeven voor de Best Small Business-wedstrijd van de Verenigde Naties.