Foodsector vormt ad hoc ‘coronawerkgroep’ voor aanpak virus

sink-400276_19201

De foodsector beraadt zich op maatregelen rondom het coronavirus. Woensdagmiddag 4 maart komt er een ad hoc ‘coronawerkgroep’ samen, bestaande uit fabrikantenkoepel FNLI, supermarktkoepel CBL en het ministerie van LNV. Voedingsmiddelenbedrijven nemen inmiddels aan de lopende band maatregelen om besmetting tegen te gaan.

Hoewel er van een grote uitbraak van het coronavirus in Nederland op dit moment nog geen sprake is, lijken voedingsmiddelenbedrijven geen enkel risico te willen nemen. Uit een rondgang van VMT langs een aantal voedingsmiddelenbedrijven blijkt dat op productielocaties en kantoren massaal extra desinfectiepunten worden geïnstalleerd en externe bezoekers worden geweerd. Niet-essentiële externe vergaderingen worden afgezegd. Medewerkers wordt verboden om deel te nemen aan zakelijke bijeenkomsten en evenementen met groepen mensen buiten de deur. Met leveranciers aan de poort die uit risicogebieden komen wordt zeer voorzichtig omgesprongen. “Het is best vreemd, feitelijk is er nog niets aan de hand, maar bedrijven zijn zich allemaal aan het voorbereiden”, luidt een van de reacties. Verderop in dit artikel een opsomming van de tot nu toe gehoorde maatregelen binnen de producerende voedingsmiddelenindustrie.

Coronawerkgroep

koepel onderdeel uitmaakt van een ad hoc coronawerkgroep samen met het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en het ministerie van LNV. FNLI-woordvoerder Machteld van Weede federatie-nl-voedingsmiddelnin-drust-300x156 laat weten dat de koepel leden adviseert de overheidsinformatie omtrent het virus te volgen (RIVM en RVO). Over foodbedrijven die externe meetings en evenementen schrappen zegt Van Weede: “Uitgangspunt voor de FNLI is tot nu toe dat er tot nu toe geen aanleiding is voor leden om extra maatregelen te nemen anders dan de voorgestelde hygiëne- en reismaatregelen die de overheid adviseert.”

Enkele vragen aan FNLI:

Wat moet een fabriek doen als er een productiemedewerker het virus blijkt te hebben?

“Het RIVM adviseert alle mensen, dus ook productiemedewerkers, dan niet naar kantoor te komen en telefonisch contact op te nemen met de GGD.”

Wat als een toeleverancier van een bedrijf de ziekte in het bedrijf heeft?

“De toeleverancier is verantwoordelijk voor voorkomen verdere verspreiding van het virus en het informeren van de afnemende bedrijf. zodat dit bedrijf noodzakelijke maatregelen kan treffen.”

Wat kan de impact zijn van genomen maatregelen, ofwel waar moeten levensmiddelenbedrijven zich op voorbereiden in het ergste geval?

“In dit stadium is het nog te vroeg om te speculeren over scenario’s.”

Kan het de levering van producten in gevaar brengen?

“Daarvan is tot nu toe geen sprake.”

Gaat een thuiswerkbeleid (zoals bij DSM) te ver?

“Dat is aan de bedrijven zelf.”

Maatregelen

Hieronder een opsomming aan maatregelen die voedingsmiddelenbedrijven individueel treffen. Deze hoorde VMT tijdens een rondgang langs bedrijven:

 • Crisisteams. Er wordt in sommige bedrijven een ‘werkgroep pandemie’ of een crisisteam geformeerd. Er wordt benoemd wat de verschillende niveaus van actie nemen zijn: van groen tot rood. Hierbij de verschillende stadia en acties benoemd. Als er al een pandemieplan is, wordt dit tevoorschijn gehaald en geactualiseerd.
 • Transport. Extra voorzorgsmaatregelen voor transport uit risicogebieden. Zo wordt er auto-vmt-300x245 contact gelegd met leveranciers uit in dit geval Italië over de situatie. Chauffeurs aan de poort worden vragen gesteld of ze uit een risicogebied komen en of ze luchtweg klachten hebben. Indien ja, dan mag chauffeur niet uit vrachtwagen komen bij lossen.
 • Bezoek. Bezoekers worden gevraagd om Corona-vragen te beantwoorden; bij risico worden ze niet toegelaten. Rondleidingen worden geannuleerd. Ingehuurde kantoormedewerkers wordt gevraagd niet naar kantoor te komen en thuis te werken. Bij sommige bedrijven worden externe bezoekers op interne locaties niet meer toegestaan. Ook toegezegde bezoeken dienen te worden afgezegd, uitgesteld. Geen groepsbijeenkomsten faciliteren of organiseren. Medewerkers van externe firma’s die nodig zijn om het primaire bedrijfsproces binnen een locatie door te laten gaan, worden wel binnengelaten.
 • Externe bijeenkomsten. Bij een groeiend aantal bedrijven is zakelijk deelnemen aan bijeenkomsten en evenementen met grote groepen niet meer toegestaan. Ook toegezegde bijeenkomsten worden afgezegd tot nader order. Het zakelijk reizen per vliegtuig is bij sommige bedrijven tot nader order niet toegestaan.
 • Hygiëne. Er zijn extra desinfectie punten in het bedrijf gezet om handen te desinfecteren. Pictogrammen met extra maatregelen die personeel kan nemen ter handenwassen-vmt-300x200 voorkoming besmetting overal in bedrijf geplaatst.
 • Ziekte. Bij ziekmelding medewerkers met griepklachten worden er door de arbodienst extra vragen gesteld. Medewerkers met griepklachten wordt gevraagd thuis te blijven.
 • Thuiswerken. Een totaal thuiswerkbeleid gaat veel bedrijven op dit moment te ver. Voor productiepersoneel is dat sowieso geen optie.
 • Informatievergaring. De laatste berichtgeving wordt zorgvuldig bijgehouden. Bedrijven hanteren daarbij vooral de bronnen: RIVM, ECDC en brancheorganisaties. Dit om tegenstrijdige informatie tegen te gaan.
 • Grondstoffen. Er worden inventarisaties gemaakt van mogelijke tekorten van materialen en grondstoffen aankomende periode. Vooralsnog worden er geen problemen gemeld. Bedrijven krijgen nog geen signalen dat leveringen zullen worden verstoord.
 • Ketenoverleg. Overleg met ketenpartners over maatregelen om uniforme acties te nemen. Vraag aan derden (bedrijven werkzaam op locatie) gesteld naar hoe zij voorbereid zijn op Corona.
 • Voedselveiligheid. Geen specifieke maatregelen. Het virus kan zich niet verspreiden via voedsel (bron RIVM) en de voedselveiligheid is daarmee niet het geding.

Reactie VBZ

VBZ, de brancheorganisatie voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie, neemt, net als een aantal andere sectorvertegenwoordigers, ook deel aan de coronawerkgroep. Dat bevestigt directeur Theo Heere tegenover VMT. De brancheorganisatie ontvangt veel vragen over het coronavirus van zijn leden. Hij verwijst ze dan naar de landingspagina’s van MKB Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW over het coronavirus. “Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en verwijzen door naar instanties. Meer kunnen we op dit moment niet doen. Wij gaan in ieder geval geen RIVM’etje spelen.”

Heere signaleert niet dat werknemers in de bakkerij- en zoetwarensector massaal thuiswerken. Wel vinden vergaderingen nu meer digitaal plaats. Ook logistieke problemen zijn hem niet bekend. “Momenteel ben ik op weg naar Bakkersvak en twee weken geleden stonden we op zoetwarenbeurs ISM waar we één van de weinigen waren met ontsmettingsmiddel op onze stand”, zei de VBZ-directeur dinsdag 3 maart vanuit zijn auto. Hij wil maar zeggen: het leven gaat gewoon door, maar neem als het even kan wel voorzorgsmaatregelen tegen corona. “Neem je verantwoordelijkheid zorg in ieder geval voor voldoende handzeep.”

Lees ook
Helpt Vitamine D mogelijk toch tegen COVID-19?

Helpt Vitamine D mogelijk toch tegen COVID-19?

Beeld: HalGatewood.com via Unsplash Een Amerikaanse studie heeft gevonden dat hogere vitamine D-levels in het bloed mogelijk het risico op COVID-19 verlagen, met name bij Zwarte mensen. Onderzoekers van het Medisch Centrum van de Universiteit van Chicago bestudeerden de relatie tussen vitamine D-waarden en de kans om positief te testen op COVID-19....

Gezondheidsraad: Extra vitamine D tegen COVID-19 niet nodig

Gezondheidsraad: Extra vitamine D tegen COVID-19 niet nodig

De Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan voor de overheid, ziet geen aanleiding om extra vitamine D-inname te adviseren tegen COVID-19.

Weerstand in verschillende verschijningen

Weerstand in verschillende verschijningen

‘Juist nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan leefstijl’, een boodschap die regelmatig terugkomt in deze coronatijd.In een brandbrief aan het kabinet werd recentelijk zelfs opgeroepen om een campagne te starten over het belang van een gezonde leefstijl tijdens deze pandemie (1). Door onder andere gezonder te eten kan de weerstand immers worden...