Grafische waarschuwingslabels kunnen verkoop van suikerrijke dranken laten dalen

Uit onderzoek van Harvard blijkt dat door middel van grafische waarschuwingslabels de verkoop van zoete frisdranken en sappen terug kan worden gedrongen. Ze publiceerden hun bevindingen in het blad Psychological Science.

Onderzoekers van Harvard T.H. Chan School of Public Health en van de Harvard Business School hebben gezamenlijk een veldonderzoek opgezet in een cafetaria van een ziekenhuis in Massachusetts. Ze testen hier drie verschillende labels op de dranken. Tussen elke test was er een periode van 2 weken zonder labels. De verschillende labels bestonden uit het noemen van het aantal calorieën, tekstuele waarschuwingen over de gezondheidsrisico’s van de dranken en grafische waarschuwingen. Consumenten werden gewaarschuwd voor obesitas, type 2 diabetes en tandbederf.


attachment-label-calorienattachment-label-text

attachment-label-grafisch

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij het tonen van tekstuele waarschuwingen en het aantal aanwezige calorieën er geen significant effect aantoonbaar was op de verkoop van de dranken. In de weken dat de grafische waarschuwingen naast de dranken werden getoond, was er wel een effect zichtbaar. De verkoop van suikerhoudende dranken in de cafetaria verminderde met 14,8 procent. Ook daalde het aantal calorieën per verkochte drank van 88 naar 75. Gedurende de studie werden in totaal meer dan 20.000 dranken verkocht.


Medeonderzoeker Grant Donnelly, assistent professor in marketing aan de Ohio State Universiteit, geeft aan dat waarschuwingslabels al langer bestaan voor tabaksproducten, maar een nieuw concept zijn binnen de drankenindustrie. In de Verenigde Staten en daarbuiten wordt al door meerdere rechtsgebieden overwogen om hier op over te stappen. “Onze studie is de eerste studie om de effectiviteit van waarschuwingslabels voor suikerhoudende dranken te evalueren”, aldus Donnelly.

Vervolgonderzoeken

Na het veldonderzoek volgden nog twee online vervolgonderzoeken. In het eerste onderzoek werd aan consumenten gevraagd of zij dachten dat de labels invloed zouden hebben op hun drankaankopen. Hieruit bleek dat de grafische waarschuwingen ervoor zorgden dat de consumenten negatiever gingen denken over suikerhoudende dranken en meer stil stonden bij de gezondheidsrisico’s ervan.


Bij het tweede onderzoek werd aan vierhonderd respondenten gevraagd of ze achter de invoering van de waarschuwingslabels stonden. Wanneer zij hoorden dat de grafische waarschuwingen effectief bijdroegen aan het verminderen van de suikerconsumptie, stonden zij hier even positief tegenover als de tekst- en caloriewaarschuwingen.


“Suikerhoudende dranken zorgen voor de grootste inname van toegevoegde suikers in het Amerikaanse dieet. Door de inname hiervan te verminderen, zou de gezondheid van de bevolking kunnen verbeteren”, zegt co-auteur Laura Zatz, doctoraal student aan de Harvard Chan School. “Grafische waarschuwingslabels verdienen overwogen te worden als een hulpmiddel voor consumenten om ze aan te moedigen om gezondere keuzes te maken. ”

Het complete onderzoek is hier terug te lezen. 


 

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Voeding in de media - week 39

Voeding in de media - week 39

Resultaat Wetsvoorstel elektronishe gegevensuitwisseling in de zorg, waarneming van smaak door baby’s in de baarmoeder en circulaire systemen tegen hongersnood. Dit lazen we deze week in de media over voeding.

Nutri-Score langs de EFSA-meetlat

Nutri-Score langs de EFSA-meetlat

Volgens literatuuronderzoek voldoet Nutri-Score niet aan alle wetenschappelijke eisen voor gezondheidsclaims van de EFSA. Zo leidt Nutri-Score niet tot een verhoogde aankoop van gezonde producten door consumenten.

‘Voor duurzaamheid suikers niet helemaal uitsluiten’

‘Voor duurzaamheid suikers niet helemaal uitsluiten’

Ons voedingspatroon is niet optimaal. Het voldoet niet aan de richtlijnen voor gezonde voeding. Lisanne de Weert van Blonk Consultants onderzocht of er nog plaats is voor toegevoegde en vrije suikers in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Conclusie: die is er, al ligt de hoeveelheid in de meeste gevallen iets lager dan in het huidige dieet.