Jong GR: ‘Overheid moet informatievoorziening aan jonge ouders stimuleren’

Positive family preparing lunch together

Evenwichtige informatievoorziening aan ouders over gezonde groei en voeding van hun kind is essentieel om keuzes over gezondheid te kunnen maken. Maar in de praktijk zijn er een aantal knelpunten.  

Dat stelt de commissie van leden van de jonge Gezondheidsraad (jong GR), het netwerk van jonge wetenschappers van de Gezondheidsraad, in een signalement Gezond opgroeien: weten wat werkt, over hoe kennis kan worden ingezet om jongeren in Nederland gezonder te laten opgroeien.

 

Signalement

In het signalement zijn vier casussen rondom ‘Gezond opgroeien’ onder de loep genomen, evidence-based werken in de jeugdhulp, preventie van roken, voedingsinformatie voor jonge ouders en beweging. Ze illustreren dat wetenschappelijke kennis beleidsmakers niet altijd bereikt.

 

Consultatiebureau

Een eerste knelpunt is dat het consultatiebureau te veel op groei en overgewicht focust. Ook neemt de intensiteit van het contact met de ouders en het consultatiebureau steeds verder af, juist in de periode dat kinderen voedingsgewoontes gaan aanleren (rond één jaar).

 

Voedingsindustrie

Een tweede knelpunt is de voedingsindustrie. De voorlichting van de overheid valt in het niet bij de veel dominantere informatiestroom van de voedingsindustrie. De commissie adviseert dat reclame op kinderen tot vier jaar wordt gereguleerd.

 

Labeling

Een derde knelpunt is het labelen van producten. Het kan voorkomen dat bepaalde ongezonde producten worden gelabeld als dusdanig gezond dat consumenten daardoor geneigd zijn meer ervan te eten. De commissie suggereert een stoplichtsysteem te overwegen.

 

Overheid

De commissie vindt dat evenwichtige informatievoorziening kan worden gestimuleerd door de overheid. De overheid kan (digitaal) wetenschappelijk onderbouwde informatie aanbieden, die aansluit op behoeftes van ouders. Ook vindt de commissie dat de overheid de invloed van commerciële partijen kan inperken met regelgeving.

Lees verder op Voeding Nu online:

‘Ouders beter informeren over suikerhoudende dranken’

Lees ook
Voedingscentrum vertaalt voedingsadviezen voor zwangeren naar de praktijk

Voedingscentrum vertaalt voedingsadviezen voor zwangeren naar de praktijk

Het Voedingscentrum vat de voedingsaanbevelingen voor zwangere mensen van de Gezondheidsraad nog eens samen en geeft daarbij voorbeelden hoe je de adviezen in de praktijk kunt brengen met online tools, supplementen en vermijding van bepaalde stoffen. Voeding Nu dook daarbij nog eens de rapporten in voor verduidelijking en aanvulling.

Concept richtlijnen Gezondheidsraad open voor commentaar

Concept richtlijnen Gezondheidsraad open voor commentaar

Gezondheidsdeskundigen kunnen commentaar leveren op de nieuwe voedingsaanbevelingen die de Gezondheidsraad (GR) samenstelde voor mensen met een cardiometabole aandoening, met name diabetes type 2 (DM II).

Cursus kindervoeding en kinderdiëtetiek

Cursus kindervoeding en kinderdiëtetiek

Bij HAN University of Applied Sciences start 16 december de vernieuwde post-HBO cursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek voor diëtisten en verwante professionals.