‘Koffie vervangen door thee om inname acrylamide terug te brengen?’ (update)

close up of different food items on table

De inname van de meeste contaminanten via voedsel blijft voor mensen die eten en drinken volgens de Schijf van Vijf binnen de veilige marge. Dat heeft het RIVM bekend gemaakt in een nieuw rapport.

Het RIVM heeft berekend dat de inname van het merendeel van 28 onderzochte contaminanten binnen de veilige marge ligt als mensen eten en drinken volgens de Schijf van Vijf. Voor drie contaminanten is dit niet zeker: acrylamide, arseen en lood. ‘Overigens betekent dit niet dat het zeker is dat hierdoor negatieve gezondheidseffecten zullen optreden’, stelt het RIVM in een persbericht. ‘Ze kunnen alleen niet worden uitgesloten.’ Voor cadmium, aflatoxine B1 en de som van aflatoxine B1, B2, G1 en G2 kon geen conclusie worden getrokken door onzekerheden in de berekening.

Inname verlagen via Schijf van Vijf niet mogelijk

In het rapport heeft het RIVM een aantal scenario's doorgerekend waarmee de inname van een aantal contaminanten via een voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf teruggebracht zou kunnen worden. De inname van acrylamide kan bijvoorbeeld omlaag als koffie wordt vervangen door andere dranken, zoals thee. Als (droog)geroosterde noten vervangen worden door rauwe noten, die een verwaarloosbare hoeveelheid acrylamideconcentratie bevatten, zou de inname ook omlaag gaan.

Het RIVM benadrukt echter dat het aanpassen van de aanbevolen consumptie van deze voedingsmiddelen binnen de Schijf van Vijf door de consument geen significant effect heeft op de voedselveiligheid. Aanpassen van de consumptie zet volgens een RIVM-woordvoerder te weinig zoden aan de dijk en zou een gezonde voedingsinname via de Schijf van Vijf in de weg kunnen staan. Het komt erop aan de gehaltes aan bijvoorbeeld acrylamide in producten zoveel mogelijk te verlagen. Dezelfde conclusie is getrokken voor de inname van arseen, lood, cadmium en aflatoxinen.

Lage concentraties en variatie

Binnen de Schijf van Vijf zijn er geen aanbevelingen mogelijk waarbij de inname van deze contaminanten voldoende wordt verlaagd en mensen toch gezond blijven eten. Volgens het RIVM blijft het daarom belangrijk om de concentraties van contaminanten in voedsel(productie) zo laag mogelijk te houden. Het huidige beleid op contaminanten in voedsel is daarop gericht. Ook het algemene advies om gevarieerd te eten blijft van belang voor een zo laag mogelijke inname van contaminanten.


Lees ook
FAVV waarschuwt voor sesamzaad uit India

FAVV waarschuwt voor sesamzaad uit India

Sinds begin september hebben verschillende bedrijven, in overleg met het FAVV, een aantal producten op basis van sesamzaad teruggeroepen. Aanleiding is de overschrijding van het maximumresidugehalte ethyleenoxide op loten sesamzaad uit India. Dit gewasbeschermingsmiddel is niet toegelaten in Europa.Wanneer een consument de niet-conforme sesamzaden op...

Microplastics in voeding groeiend probleem: ‘We eten jaarlijks een creditcard op’

Microplastics in voeding groeiend probleem: ‘We eten jaarlijks een creditcard op’

Steeds vaker duiken studies op over de risico’s van microplastics die ons lichaam binnendringen via lucht, water of voeding. Wat hun effect precies is, is nog onduidelijk. Maar toch is enige ongerustheid op zijn plek, zo blijkt uit de ‘Kennisagenda Microplastics en Gezondheid: Wat doen microplastics in ons lichaam?’Eco-toxicoloog Dick Vethaak schetste...

Dit zijn de meest notoire en dodelijke ziekmakers in voedsel

Dit zijn de meest notoire en dodelijke ziekmakers in voedsel

Ieder jaar worden er in Nederland zo’n 650.000 mensen ziek door ziekmakende pathogenen via voedsel. Jaarlijks overlijden daardoor ongeveer 80 mensen. Welke producten veroorzaken de meeste zieken en welke pathogenen zijn het dodelijkst?In december 2020 bracht het RIVM een nieuwe rapportage uit over de ziektelast die werd veroorzaakt door de meest notoire...