Meer onderzoek nodig naar voedselbeleving ouderen

attachment-ouderen

Om te kunnen bijdragen aan een gezonde voedingsinname van ouderen moet er inzicht worden verkregen in de factoren die de voedselbeleving beïnvloeden.  Dit is de conclusie na een groot literatuuronderzoek door Wageningen UR Food & Biobased Research.

Dr. E. Doets en dr. S. Kremer voerde dit onderzoek uit omdat bij veel ouderen het reukvermogen en de smaakbeleving afneemt. Dit kan een negatief effect hebben op de voedselwaardering en -inname terwijl dit cruciaal is bij het gezond ouder worden.

 

Productverbetering

De onderzoekers stellen voor om een consumentenonderzoek te doen naar de effecten van productverbeteringen, waarbij verschillende combinaties van smaak, textuur en uiterlijk worden getest. 

Food & Biobased Research heeft in 2014 een dergelijke studie uitgevoerd en daaruit bleek een combinatie van sensorische verrijkingen te leiden tot een betere productwaardering door ouderen. Uit het literatuuronderzoek wordt duidelijk dat de afgelopen tien jaar vooral smaakversterkingen van producten zijn getest bij ouderen. Voor de invloed van andere aspecten was weinig aandacht.

 

Beperkt onderzoek

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er weinig data zijn over de voedselbeleving van ouderen. De bestaande onderzoeken zijn vooral gebaseerd op het proeven van kleine hoeveelheden van een voedingsmiddel. Doets zegt dat het andere resultaten zou opleveren door de waardering te meten ná een portie. Ook zou er volgens de onderzoekers verschil kunnen zijn als er enkele uren na consumptie wordt gevraagd naar de mening in plaats van direct. Doets zegt dat zulke studies de productkeuze zouden kunnen voorspellen, maar dat dergelijk onderzoek onder ouderen zelden is uitgevoerd.

 

Advies

Voor nieuwe onderzoeken naar de voedselbeleving van de groep vitale ouderen heeft Doets een advies: definieer eerst de specifieke doelgroep en laat het product aansluiten bij de beleving van die doelgroep.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Calcium suppletie geen effect op botgezondheid

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

Brein blijft langer jong bij gezond eetpatroon

Brein blijft langer jong bij gezond eetpatroon

Ben je 65 jaar en eet je gezond, dan is je cognitieve functie vergelijkbaar met een 63-jarige die minder gezond eet. Daarnaast gaat bij gezonde eters de cognitie langzamer achteruit, blijkt uit een cohortstudie van het RIVM.

MRI meet effect voeding in hersenen

MRI meet effect voeding in hersenen

Uit Voeding Nu 3: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat in het jaar 2050 meer dan twee miljard mensen 60 jaar of ouder zullen zijn. Deze mensen hebben vaak een sterk verhoogd risico op een verstoorde informatieverwerking in de hersenen (het cognitief functioneren), diabetes type 2, en hart- en vaatziekten. De Universiteit Maastricht voert...