Minder bedrijven overtreden regels voor kindermarketing

77904446 - children watching movies at the cinema

11 levensmiddelen bedrijven hebben zich in het afgelopen jaar niet goed gehouden aan de regels die gelden voor reclame op kinderen. In het algemeen doen bedrijven het wel beter dan het jaar ervoor toen er nog 23 over de schreef gingen.

Een en ander komt naar voren in de Jaarlijkse monitoring rond kinderreclame. Deze is voor de zesde keer uitgevoerd door de Stichting Reclame Code in opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Hierbij wordt nagegaan in hoeverre bedrijven zich houden aan de regels van artikel 8 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen, RvV (voor de regels zie onderaan dit bericht). De FNLI heeft de bedrijven die zich niet aan de regels hielden, inmiddels hierop gewezen.De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding geeft in een reactie aan positief gestemd te zijn over de geconstateerde verbetering, 'maar er is nog een aantal in het rapport genoemde bedrijven dat zich (wederom) niet aan de regels houdt.'

 

Enkele bevindingen op TV

In de monitor van afgelopen jaar is onder meer onderzocht of er TV-commercials zijn uitgezonden rondom programma’s met een bereik van meer dan 25 procent kinderen van 12 jaar of jonger. Er zijn uitingen van 3 bedrijven op één zender gevonden waar het reclame gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar betreft voor producten die niet aan de voedingskundige criteria van de RvV voldoen. Er was ook een geval waarbij het niet duidelijk was of er aan werd voldaan. Deze laatste was op twee zenders te vinden. In bioscopen zijn geen overtredingen in reclames rondom bioscoopfilms gericht op kinderen en families gevonden.

 

Bedrijfs- en merkenwebsites

In totaal zijn 103 bedrijfs- en merkenwebsites onderzocht, waarvan er 89 volgens  artikel 8 van de RvV handelen. Er zijn in 3 websites gespot die reclame bevatten (of daarnaar verwijzen) die gericht lijkt op kinderen en waarop geen uitzonderingsbepaling van de RvV van toepassing is. Tevens waren er enkele grensgevallen.

 

Kinderwebsites

Ook zijn er 23 websites van derden onderzocht, zoals spelletjeswebsites en websites van kindermedia, die zich specifiek richten op kinderen t/m 12 jaar . Op 3 van de 23 websites is reclame waargenomen die mogelijk strijdig is met artikel 8 van de RvV.

 

Social media

In aanvulling op de bedrijfs- en merkenwebsites zijn ook social media-kanalen van bedrijven in eigen beheer onderzocht. Hier zijn 2 gevallen van overtreding gevonden.

 

Vlogs

Naast het onderzoek naar eigen social media-kanalen is dit jaar opnieuw een steekproef gehouden onder een aantal populaire vlogs, dit keer bij 19 zogeheten content creators. Hier zijn weliswaar enkele advertenties en 1 video gevonden die als reclame voor voedingsmiddelen kunnen worden beschouwd, maar daarvan kon niet worden vastgesteld dat deze op kinderen tot 13 jaar zijn gericht.

 

Apps

Dit jaar zijn 23 apps, die bij kinderen populair zijn (met onder andere spelletjes), gemonitord. Hier zijn geen overtredingen gevonden.

 

Overheid neemt monitoring over

Het is dit jaar voor het laatst dat de FNLI de monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen met betrekking tot reclame gericht op kinderen laat uitvoeren door de onafhankelijke afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code. In februari van dit jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van CDA-kamerlid Bruins Slot, waarin de regering wordt opgedragen deze monitoring zelf uit te (laten) voeren. In de praktijk betekent dit dat het ministerie van VWS een derde partij opdracht zal geven om de naleving te monitoren en hierover aan de Kamer zal rapporteren.

Proactief monitoren

Directeur van de FNLI Marian Geluk:  ‘De proactieve jaarlijkse monitoring is voor de FNLI altijd een belangrijk instrument geweest om de naleving in kaart te brengen. Daardoor kunnen we gericht werken aan de punten waarop verbetering nodig is. Wij hopen deze rol te kunnen voortzetten, ook nu de monitoring in opdracht van een andere partij zal worden uitgevoerd.’

Reactie Alliantie Stop Kindermarketing

In een reactie op de monitoring van FNLI geeft de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding aan positief gestemd te zijn over de geconstateerde verbetering door afname van het aantal  overtredingen. 'Toch is er nog een aantal in het rapport genoemde bedrijven dat zich (wederom) niet aan de regels houdt. De Alliantie spreekt de wens én noodzaak uit richting deze bedrijven om deze kindermarketingactiviteiten te staken. Het overnemen van de monitoringsrol door het ministerie van VWS ziet de Alliantie als een gunstige ontwikkeling.'

Reclamecode voor Voedingsmiddelen

In de Reclamecode voor Voedingsmiddelen zijn kortweg de volgende regels met betrekking tot reclame gericht op kinderen opgenomen:

•         Alle reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder de 7 jaar is verboden.

•         Het is verboden om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen tot 13 jaar, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Het gaat dan om maxima aan calorische waarde, het verzadigd vetgehalte en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten.

•         Álle aanprijzingen zijn reclame, dus ook uitingen op social media, vlogs en in games. De regels zijn van toepassing op álle media of mediadragers, dus ook online. Alleen verpakkingen en POS-materiaal zijn uitgezonderd.

Lees ook
Drie Booster awards voor initiatieven om obesitas te verminderen

Drie Booster awards voor initiatieven om obesitas te verminderen

Op 15 oktober zijn de Booster awards uitgereikt aan drie initiatieven die de vermindering en preventie van obesitas ondersteunen door gebruik te maken van personalised nutrition. De winnaars zijn Happy Feet on Healthy Food, J.A.App (Juvenile Anti-obesity App) en Ready to (h)eat maaltijden op maat van darmen, genen en richtlijnen.

Jongeren voor jongeren

Jongeren voor jongeren

De Food Boost Challenge wil Nederlandse jongeren tussen 12 en 20 jaar verleiden tot het eten van meer groente en fruit.

Titaniumdioxide (E171) wordt verboden in voedingsmiddelen

Titaniumdioxide (E171) wordt verboden in voedingsmiddelen

Vanaf volgend jaar geldt een EU-breed verbod op de witte kleurstof E171, ofwel titaniumdioxide, in voedingsmiddelen. Lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met het voorstel dat de Europese Commisie in mei 2021 deed.