Nederlanders vinden hun eigen gezondheid belangrijker dan de duurzaamheid van het voedsel

20837948 - happy young man pouring milk into bowl for breakfast

Nederlanders zijn het meest positief over de vooruitgang op het gebied van gezondheid. Een derde van de Nederlanders vindt echter dat ons voedsel minder gezond is geworden in de afgelopen 25 jaar.

Dit blijkt uit het Duurzaamheidskompas van advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners. Het bureau bestaat 25 jaar in 2020. Om deze reden hebben zij een onderzoek laten uitvoeren door Samr Marktvinders. Het doel was om de vooruitgang op gebied van landbouw, voeding en gezondheid van de afgelopen 25 jaar in kaart te brengen. Dit is gedaan door middel van een online onderzoek onder 507 Nederlanders.

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst waarin een aantal challenges zijn verwerkt. Deze gaan over onder andere de gezondheid en duurzaamheid van onze voeding, de gezondheid en leefstijl van Nederlanders en de prijs die we betalen voor ons voedsel.

Gezonder?

De vraag die centraal stond was: Is Nederland slimmer, gezonder en groener geworden?

Hieruit blijkt dat Nederlanders het meest positief zijn over de vooruitgang van de gezondheid. Echter vindt een derde van de Nederlanders dat ons voedsel minder gezond is geworden in de afgelopen 25 jaar. Ook vinden ze dat voedselverpakkingen minder duurzaam zijn geworden en dat we een minder eerlijke prijs voor ons eten dan 25 jaar geleden betalen.

Duurzaamheid verpakkingen

45 procent van de respondenten vindt dat de gezondheid van ons eten (veel) beter is dan 25 jaar geleden. Vijftien procent vindt dat de gezondheid van het voedsel hetzelfde is als 25 jaar geleden.

Wat betreft de duurzaamheid van voedselverpakkingen vindt dat 42 procent dit (veel) beter is dan 25 jaar geleden. Hierbij is twaalf procent van mening dat er geen voor- en geen achteruitgang heeft plaatsgevonden in de afgelopen kwart eeuw. Wanneer de respondenten werd gevraagd of ze vinden dat er een eerlijke prijs wordt betaald voor ons eten vindt echter maar achttien procent dat dit (veel) beter gaat. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat het is achteruit gegaan in de betreffende periode.

Gezonde leefstijl

Nederlanders staan positief tegenover de verandering van leefstijl in de afgelopen 25 jaar. Zeventig procent is het erover eens dat Nederlanders een gezondere leefstijl met genoeg beweging en weinig schadelijk gedrag zoals roken hebben dan 25 jaar geleden. 65 procent is het ermee eens dat het aantal jaren dat we in goede gezondheid leven beter is in deze periode. Vijftien procent denkt dat dit hetzelfde is. De meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederland het beter doet dan 25 jaar geleden gezien de investeringen die worden gedaan in het voorkomen van ziektes, namelijk 61 procent.

Gezien alle resultaten zijn de respondenten het minst positief over de vooruitgang van ons voedsel.

Toekomst

De respondenten is gevraagd naar hun wens op het gebied van voeding en gezondheid voor de komende 25 jaar. Minder vlees, meer biologisch en meer lokaal voedsel kwam in veel antwoorden naar voren.

Gezond voedsel

De gezondheid van ons eten vinden Nederlanders het belangrijkst, namelijk een vijfde van respondenten. Op de tweede plek staat een gezonde leefstijl, met veertien procent. Het aantal jaren dat we in goede gezondheid leven staat op de derde plek met dertien procent. De landbouw en duurzaamheid vinden Nederlanders duidelijk minder belangrijk.

Ook blijkt uit het onderzoek dat 56 procent gedrag vermijdt dat de gezondheid schaadt, denk hierbij aan roken en drinken. 55 procent doet altijd of vaak aan minstens een half uur per dag bewegen. Ruim de helft van de Nederlanders past gezonde keuzes toe in het dagelijks leven. Duurzame voedselkeuzes wordt door een kwart van de Nederlanders uitgevoerd, zoals het bewust kiezen voor duurzaam geproduceerd voedsel.

Gezond en gelukkig?

De Nederlander is ook gevraagd wat ze van hun eigen gezondheid vonden de afgelopen 25 jaar en of ze gelukkig waren. Hieruit blijkt dat meer dan een kwart volgens eigen zeggen niet gezond was. 57 procent gaf aan dat zij gezond en gelukkig waren.

Uit deze resultaten wordt geconcludeerd dat Nederlanders hun eigen gezondheid belangrijker vinden dan de duurzaamheid van ons voedsel.

Lees ook
Petitie 'Maak ons eten weer gezond' 16.000 keer getekend

Petitie 'Maak ons eten weer gezond' 16.000 keer getekend

‘Maak ons eten weer gezond!’ Dat is de oproep aan het nieuwe kabinet van bijna 16.000 Nederlanders die hun handtekening hebben gezet onder de petitie van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie en Team Gezonde Voeding Nu.

Tweede Nationale Groente- en Fruitdag

Tweede Nationale Groente- en Fruitdag

Op 14 oktober is het Nationale Groente- en Fruitdag. Hierbij worden Nederlanders opgeroepen om rond 16.00 uur tussendoor groenten en fruit te eten en mensen zo te enthousiasmeren om extra groenten en fruit te eten.

NAGF lanceert video over belang groente- en fruitconsumptie bij jonge kinderen

NAGF lanceert video over belang groente- en fruitconsumptie bij jonge kinderen

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) publiceert een video met tips om de groente- en fruitconsumptie van kinderen te verhogen.