Ouderen worden gezonder als ze zelf naar hun voedingsstatus kijken

Good companion makes this breakfast more tasty

Ouderen gaan gezonder eten en meer bewegen wanneer zij bewuster naar hun voedingsstatus kijken. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen beschrijft de haalbaarheid en effectiviteit van een telemonitoringsinterventie rondom voeding voor ouderen.

De deelnemers voerden zelf metingen uit van hun gewicht, de kwaliteit van de voeding en hun voedingsstatus en leverde de resultaten van deze zelfmetingen af bij een verpleegkundige. De verpleegkundige gaf vervolgens tips en adviezen aan de ouderen zodat ze hun voedingsstatus konden verbeteren of werden doorverwezen naar een diëtist.

Bewustheid maakt je gezonder

De deelnemers in de interventiegroep gingen vervolgens gezonder eten en meer bewegen. Dit verbeterde hun voedingsstatus en verlaagde het risico op ondervoeding. De onderzoekers zagen echter geen effecten op lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven.

Evenwel is er meer onderzoek nodig naar welke doelgroepen baat hebben bij dit soort interventies, wat de kosteneffectiviteit is en of het effect van dit soort interventie vergroot kan worden.

Ondervoeding bij ouderen

Een onderschat maar veelvoorkomend probleem is ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Elf tot 35 procent van de thuiswonende Nederlandse ouderen is ondervoed. Ondervoeding leidt tot nadelige gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Het voorkomen van ondervoeding is daarom volgens de onderzoekers essentieel voor gezond ouder worden.

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

Brein blijft langer jong bij gezond eetpatroon

Brein blijft langer jong bij gezond eetpatroon

Ben je 65 jaar en eet je gezond, dan is je cognitieve functie vergelijkbaar met een 63-jarige die minder gezond eet. Daarnaast gaat bij gezonde eters de cognitie langzamer achteruit, blijkt uit een cohortstudie van het RIVM.

MRI meet effect voeding in hersenen

MRI meet effect voeding in hersenen

Uit Voeding Nu 3: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat in het jaar 2050 meer dan twee miljard mensen 60 jaar of ouder zullen zijn. Deze mensen hebben vaak een sterk verhoogd risico op een verstoorde informatieverwerking in de hersenen (het cognitief functioneren), diabetes type 2, en hart- en vaatziekten. De Universiteit Maastricht voert...