Ouderen worden gezonder als ze zelf naar hun voedingsstatus kijken

Good companion makes this breakfast more tasty

Ouderen gaan gezonder eten en meer bewegen wanneer zij bewuster naar hun voedingsstatus kijken. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen beschrijft de haalbaarheid en effectiviteit van een telemonitoringsinterventie rondom voeding voor ouderen.

De deelnemers voerden zelf metingen uit van hun gewicht, de kwaliteit van de voeding en hun voedingsstatus en leverde de resultaten van deze zelfmetingen af bij een verpleegkundige. De verpleegkundige gaf vervolgens tips en adviezen aan de ouderen zodat ze hun voedingsstatus konden verbeteren of werden doorverwezen naar een diëtist.

Bewustheid maakt je gezonder

De deelnemers in de interventiegroep gingen vervolgens gezonder eten en meer bewegen. Dit verbeterde hun voedingsstatus en verlaagde het risico op ondervoeding. De onderzoekers zagen echter geen effecten op lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven.

Evenwel is er meer onderzoek nodig naar welke doelgroepen baat hebben bij dit soort interventies, wat de kosteneffectiviteit is en of het effect van dit soort interventie vergroot kan worden.

Ondervoeding bij ouderen

Een onderschat maar veelvoorkomend probleem is ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Elf tot 35 procent van de thuiswonende Nederlandse ouderen is ondervoed. Ondervoeding leidt tot nadelige gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Het voorkomen van ondervoeding is daarom volgens de onderzoekers essentieel voor gezond ouder worden.

Lees ook
Eiwitnorm ouderen

Eiwitnorm ouderen

Uit Voeding Nu 3: De Gezondheidsraad [1] is in maart 2021 uitgekomen met nieuwe voedingsnormen voor eiwit. Voor volwassenen is de aanbevolen hoeveelheid verhoogd van 0,8 g/kg lichaamsgewicht naar 0,83 g/kg lichaamsgewicht. Hiermee is de aanbevolen hoeveelheid gelijkgetrokken met de aanbevolen hoeveelheid die EFSA [2] hanteert. Voor ouderen zijn er...

Van langer leven naar zo lang mogelijk gezond leven

Van langer leven naar zo lang mogelijk gezond leven

Wereldwijd worden mensen steeds ouder. De mate waarin individu en samenleving kunnen profiteren van deze extra jaren hangt sterk af van één sleutelfactor: gezondheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wereldwijd gezond ouder worden en voedingsgerelateerde, niet-overdraagbare ziekten worden voorkomen? Een gepersonaliseerde levensloopbenadering als...

Fit een operatie in

Fit een operatie in

Een operatie en de ziekenhuisopname eromheen zorgen onder meer voor verlies in spiermassa en spierkracht. Ouderen zijn ook in dit opzicht extra kwetsbaar. Kunnen we patiënten beter voorbereiden op de operatie met training en voeding? Bij electieve operaties kan dat. Omdat deze ingepland kunnen worden, is er ruimte om de patiënt een programma aan te...