Ouderen worden gezonder als ze zelf naar hun voedingsstatus kijken

Good companion makes this breakfast more tasty

Ouderen gaan gezonder eten en meer bewegen wanneer zij bewuster naar hun voedingsstatus kijken. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen beschrijft de haalbaarheid en effectiviteit van een telemonitoringsinterventie rondom voeding voor ouderen.

De deelnemers voerden zelf metingen uit van hun gewicht, de kwaliteit van de voeding en hun voedingsstatus en leverde de resultaten van deze zelfmetingen af bij een verpleegkundige. De verpleegkundige gaf vervolgens tips en adviezen aan de ouderen zodat ze hun voedingsstatus konden verbeteren of werden doorverwezen naar een diëtist.

Bewustheid maakt je gezonder

De deelnemers in de interventiegroep gingen vervolgens gezonder eten en meer bewegen. Dit verbeterde hun voedingsstatus en verlaagde het risico op ondervoeding. De onderzoekers zagen echter geen effecten op lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven.

Evenwel is er meer onderzoek nodig naar welke doelgroepen baat hebben bij dit soort interventies, wat de kosteneffectiviteit is en of het effect van dit soort interventie vergroot kan worden.

Ondervoeding bij ouderen

Een onderschat maar veelvoorkomend probleem is ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Elf tot 35 procent van de thuiswonende Nederlandse ouderen is ondervoed. Ondervoeding leidt tot nadelige gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Het voorkomen van ondervoeding is daarom volgens de onderzoekers essentieel voor gezond ouder worden.

Lees ook
De passie van... NAV-lid Joost Linschooten

De passie van... NAV-lid Joost Linschooten

In "De passie van..." zet Voeding Nu iemand uit het werkveld in de schijnwerper. Deze keer is dat Joost Linschoten, onderzoekers en docent aan de HAS.

Fitheid is belangrijker voor een langer leven dan een gezond gewicht

Fitheid is belangrijker voor een langer leven dan een gezond gewicht

Uit Voeding Nu 2: Fitheid, overgewicht en overlijden bij verstandelijk beperkte ouderen Tekst: bewegingswetenschappers dr. Alyt Oppewal & dr. Thessa Hilgenkamp* Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder en hun levensverwachting komt steeds meer in de buurt van die van de algemene bevolking. Dit betekent echter niet...

Ondervoeding: who cares?

Ondervoeding: who cares?

Uit Voeding Nu 2: Perspectieven van diëtisten en ouderen over ondervoeding – Uit gesprekken met wetenschappers en diëtisten betrokken bij het project Cater with Care® kwam naar voren dat een voldoende eiwitinname in de knel komt als ouderen eetlust verliezen en minder gaan eten, bijvoorbeeld door ziekte of eenzaamheid. Binnen dit project ontwikkelde...