Parodontoloog Teeuw: ‘Diëtisten en mondhygiënisten zoek elkaar vaker op en werk samen’

attachment-mondhygienisten-en-dietisten

Aan de mondgezondheid van een patiënt kan de tandarts of mondhygiënist veel aflezen over mogelijke andere aandoeningen of ziekten die iemand onder de leden kan hebben. Zo zijn er associaties tussen parodontitis en 57 andere ziektebeelden. Op het eerste Diëtisten- en mondhygiënistencongres van Yakult, dat 24 november in Houten plaatsvond, deed parodontoloog Wijnand Teeuw de oproep aan de aanwezigen om vaker samen te werken. Tijdens de bijeenkomst vond tevens de lancering plaats van het Netwerk voor diëtisten en mondhygiënisten.

Er staan 57 ziektebeelden in relatie tot parodontitis. Tijdens het congres van Yakult zoomde Wijnand Teeuw, onderzoeker bij het academisch tandheelkundig instituut ACTA in Amsterdam, vooral in op de associatie met diabetes. Parodontitis komt twee tot drie keer vaker voor bij diabetici. Als de ontsteking goed wordt behandeld kan dat bijvoorbeeld bijdragen aan de verlaging van de bloedsuikerwaarden van patiënten met diabetes type 2.

Teeuw beschrijft diabetes en parodontitis als complexe ziekten die vaak aan elkaar gerelateerd zijn, met een etiologie die sterk op elkaar lijkt. ‘Hulpverleners als een mondhygiënist, diëtist, huisarts of cardioloog kijken vaak in de ogen van dezelfde patiënt, alleen weten ze niet van elkaar dat ze naar symptomen van hetzelfde ziektebeeld kijken.’

Diabetes en parodontitis

Volgens Teeuw kan een betere interdisciplinaire samenwerking van medici en paramedici eraan bijdragen dat sommige ziektebeelden eerder worden herkend. Daarbij haalde hij een recent onderzoek aan onder 330 patiënten die in meer of minder ernstige mate lijden aan parodontitis, bij wie werd nagegaan of ze leden aan diabetes. 20 procent van de groep patiënten met ernstige parodontitis wist niet dat ze diabetes hadden.

Overeenkomsten

‘Er zijn veel overeenkomsten bij patiënten met parodontitis en diabetes’, zegt Teeuw. ‘Vaak spelen dezelfde leefstijlfactoren een rol bij het ontstaan van de ziekten, waarvan roken en overgewicht de belangrijkste zijn. We zien dat als we parodontitis goed weten te behandelen er bij diabetici een verlaging van de bloedglucose optreedt. Echter, als een patiënt overgewicht heeft, dan is die bloedsuikerdaling meestal niet het geval. Aan de andere kant zien we dat diabetici die hun bloedsuikerwaarden niet of slecht op orde krijgen, vaker last hebben van ernstige parodontitis. Ook slaat bij hen de behandeling minder aan. Een verbetering van de metabole regulatie leidt tot minder paradontale ontsteking.’


Ontsteking

Teeuw deed een oproep aan de ruim 250 aanwezige mondhygiënisten en diëtisten alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op diabetes of parodontitis. Diëtisten kunnen bijvoorbeeld informeren naar de mondgezondheid van een cliënt. En mondhygiënisten kan de aanwezigheid van diabetes kunnen nagaan. ‘Vaak een droge of pijnlijke mond kunnen wijzen op diabetes’, zegt Teeuw. ‘Het is eenvoudig hier navraag naar te doen. Een kleine ontsteking in de mond kan al een aanwijzing zijn, terwijl de patiënt dit nauwelijks zelf ziet en er ook geen pijnlijke hinder bij heeft. Schrijf even een briefje aan je paramedische collega. Bij complexe ziekten is voorkomen beter dan genezen.’

Netwerk Voeding & Mondgezondheid

Ook werd tijdens het symposium het Netwerk Voeding & Mondgezondheid gepresenteerd, een initiatief van diëtisten Lienke van Deurzen en Monique Bolder. Het moet uitgroeien tot een professioneel platform voor diëtisten en mondhygiënisten, waarin ze kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Het is de bedoeling dat er een jaarlijkse netwerkbijeenkomst wordt gehouden. Teeuw vindt het een goed initiatief, maar riep de aanwezige paramedici vooral op lokaal vaker bij elkaar langs te gaan om ervaringen uit te wisselen.

Lees ook
Concept richtlijnen Gezondheidsraad open voor commentaar

Concept richtlijnen Gezondheidsraad open voor commentaar

Gezondheidsdeskundigen kunnen commentaar leveren op de nieuwe voedingsaanbevelingen die de Gezondheidsraad (GR) samenstelde voor mensen met een cardiometabole aandoening, met name diabetes type 2 (DM II).

Mogelijk verband tussen hoge bloedsuiker en depressie

Mogelijk verband tussen hoge bloedsuiker en depressie

Verhoogde bloedsuikerwaarden en schade aan de haarvaten in het brein spelen mogelijk een rol bij de ontwikkeling van depressie op latere leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek van Anouk Geraets die op 2 juli promoveerde aan de Universiteit van Maastricht.

Boekfragment | Verwerking vet en glucose gaat hand-in-hand

Boekfragment | Verwerking vet en glucose gaat hand-in-hand

Steeds meer mensen ontwikkelen diabetes type 2. Deze aandoening werd lang beschouwd als een ongeneeslijke, chronische ziekte. In Leven zonder diabetes legt professor Roy Taylor uit hoe diabetes type 2 zich ontwikkelt en biedt hij een dieetprogramma waarmee je de aandoening kunt omkeren.