Plant the Future-diner over de eiwittransitie

diner

Er is een daadkrachtig politiek beleid nodig om de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon ‘het nieuwe normaal’ te maken. Dat was de conclusie tijdens het eerste Plant the Future-diner, dat op 14 oktober werd georganiseerd door de Transitiecoalitie Voedsel in Den Haag.

Tijdens de avond kwamen ruim 230 gasten van meer dan honderd organisaties bijeen, die varieerden van boeren en het bedrijfsleven tot overheden, wetenschap en ngo’s. Er vonden discussies plaats over de obstakels en kansen die de eiwittransitie biedt. Dit gemengde gezelschap maakt opnieuw zichtbaar hoe vele maatschappelijk relevante uitdagingen in verband staan met de eiwittransitie, zoals klimaat, gezondheid, biodiversiteit, de positie van boeren en dierenwelzijn, aldus het persbericht van Transitiecoalitie Voedsel.

‘Plantaardig het nieuwe Nieuwe Normaal’

Met dit diner willen de leden van Transitiecoalitie Voedsel een bijdrage leveren aan meer bewustwording bij én actie vanuit bedrijfsleven en politiek, onder het motto maak ‘Plantaardig het nieuwe Normaal’. Natascha Kooiman, kwartiermaker van Transitiecoalitie Voedsel: “Het is niet meer de vraag óf we moeten gaan sturen op minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten, maar vooral hoe en wie welke rol heeft. Het was hoog tijd dat we daar met elkaar over in gesprek gingen. We hebben een heldere visie, concrete doelstellingen en een duidelijke en ambitieuze tijdslijn nodig, vastgelegd in beleid.” 

Tijdens het diner stond centraal hoe de doelstelling gerealiseerd kan worden om in 2030 de verhouding van 60:40 te hebben bereikt als het aankomt op plantaardige en dierlijke eiwitten in ons voedingspatroon. Deze ambitie sluit aan bij de Richtlijnen Gezonde Voeding van het Voedingscentrum en de uitgesproken ambitie in het Klimaatakkoord en bij talloze adviesrapporten van PBL, RLi en RIVM. Aan die ambitie en adviezen zijn echter nog geen handen en voeten gegeven, maar de markt heeft niet stilgezeten.

diner

Tienpuntenplan

Transitiecoalitie Voedsel gebruikt de inbreng van de aanwezigen om in gezamenlijkheid een tienpuntenplan op te stellen. Namens een groot aantal relevante partijen, zal dit aan het nieuwe kabinet worden overhandigd. Dit plan bevat een reeks aanbevelingen voor het nieuwe kabinet om ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’ te maken. Te beginnen met de oproep de doelstelling van de verhouding 60:40 voor plantaardige en dierlijke eiwitten te vervroegen naar 2030 in plaats van 2050 en concrete doelstellingen te verankeren in beleid. Kooiman benadrukt: “De wens voor een gezonde en duurzame balans is ‘niets nieuws onder de zon’: Voedingscentrum geeft aan op korte termijn (2025) te streven naar een verhouding 50/50. Wat nodig is, is politici met lef die zich hard maken voor concrete doelstellingen en die opnemen in beleid rond gezondheid én duurzaam voedsel.”

Het hele verslag van het diner lees je hier. Volgend jaar vindt de tweede editie van het Plant the Future-diner plaats, wederom in de Dutch Food Week, op 13 oktober 2022.

In de laatste editie van EVMI van dit jaar, die medio december verschijnt, besteden we volop aandacht aan de eiwittransitie, van al ontwikkelde producten tot een blik in de nabije toekomst.  

Lees ook
Wageningse onderzoekers winnen rubisco-eiwit uit tomatenblad

Wageningse onderzoekers winnen rubisco-eiwit uit tomatenblad

Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn er als eerste ter wereld in geslaagd het hoogwaardige Rubisco-eiwit te winnen uit tomatenblad, een belangrijke reststroom in de glastuinbouw. De methode die ze hanteerden, lijkt op eerdere door hen ontwikkelde methodes voor de isolatie van Rubisco uit andere reststromen. Bij toepassing op grote...

Diëtisten Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelen Eiwitmeter

Diëtisten Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelen Eiwitmeter

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft op de website een gratis online Eiwitmeter beschikbaar gesteld. Deze tool geeft informatie over hoeveel eiwitten iemand dagelijks nodig heeft, ook bij herstel na ziekte of na een operatie.

Congres 'Een gezonde toekomst is plantaardig' van PAN Nederland op zaterdag 28 mei

Congres 'Een gezonde toekomst is plantaardig' van PAN Nederland op zaterdag 28 mei

Zaterdag 28 mei 2022 organiseert Physicians Association for Nutrition the Netherlands, PAN Nederland, haar eerste congres: ‘Een gezonde toekomst is plantaardig’ in de Janskerk in Utrecht. Op het congres zal keynote spreker Wendy Walrabenstein de eerste resultaten van haar promotieonderzoek Plants for Joints naar de invloed van een plantaardig leefstijlprogramma...