Proefdieronderzoek: obesitas geassocieerd met zwakkere reactie op smaak

Office Woman Smelling the Aroma of Coffee

Een nieuwe proefdierstudie laat zien dat obesitas is geassocieerd met een verminderde reactie op smaak. Dat de waarneming van smaak verandert onder invloed van obesitas was al bekend, maar wat de onderliggende neurale mechanismen zijn was nog niet zo gedetailleerd onderzocht.

Smaak is een belangrijke factor bij de voedselkeuze. In hun onderzoek ging een team van wetenschappers van de Amerikaanse Binghamton University na wat het effect is van obesitas op de smaak. Ze keken naar het verband tussen obesitas en de reactie bij ratten op smaakstimuli in de zogeheten nucleus tractus solitarius. Dit is een deel van het brein in de hersenstam dat is betrokken bij smaakprocessen.

Langzamere reactie

De onderzoekers keken naar reacties op smaakprikkelingen in individuele cellen van de hersenstam bij ratten die obesitas kregen door een voeding met een hoog vetgehalte. In vergelijking met ratten met een normaal gewicht vonden ze dat de zenuwreacties op smaak in de dikke ratten minder kracht hadden, korter duurden en er langer over deden om zich te ontwikkelen.

Proefdieronderzoek

Psychologie-professor Patricia Di Lorenzo benadrukt dat het om een onderzoek bij ratten gaat, maar dat soortgelijke processen bij mensen zouden kunnen voorkomen. ‘Andere onderzoekers hebben laten zien dat het aantal smaakpapillen op de tong van muizen en mensen met obesitas verminderd is, het zou kunnen dat ook de reacties op smaakprikkels in het brein van mensen met obesitas verminderd zijn’, aldus Di Lorenzo.

Di Lorenzo en haar team doet nog verder onderzoek naar de reacties in de hersenstamcellen bij mensen die een gastric bypass hebben gekregen. Hiermee willen ze nagaan of deze ingreep bijdraagt aan het herstel van het smaaksysteem.

Bron: Michael S. Weiss, Andras Hajnal, Krzysztof Czaja, Patricia M. Di Lorenzo. Taste Responses in the Nucleus of the Solitary Tract of Awake Obese Rats Are Blunted Compared With Those in Lean Rats. Frontiers in Integrative Neuroscience, 2019; 13 DOI: 10.3389/fnint.2019.00035

Lees ook
CBS: Overgewicht jongeren licht toegenomen

CBS: Overgewicht jongeren licht toegenomen

Het overgewicht onder jongeren van 4 tot 25 jaar is in de periode 2019-2020 licht toegenomen.

RIVM komt met aanvullingen Preventieakkoord

RIVM komt met aanvullingen Preventieakkoord

Eind 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord getekend. Begin deze maand kwam het RIVM met tien extra maatregelen om het Preventieakkoord op overgewicht en overmatig alcoholgebruik aan te scherpen. Het Voedingscentrum vraagt het aankomende kabinet hier werk van te maken.

Weerstand in verschillende verschijningen

Weerstand in verschillende verschijningen

‘Juist nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan leefstijl’, een boodschap die regelmatig terugkomt in deze coronatijd.In een brandbrief aan het kabinet werd recentelijk zelfs opgeroepen om een campagne te starten over het belang van een gezonde leefstijl tijdens deze pandemie (1). Door onder andere gezonder te eten kan de weerstand immers worden...