Project in ontwikkeling ter preventie van ondervoeding bij ouderen

Het ontwikkelen van een nieuw zorgconcept om ondervoeding bij ouderen te bestrijden door huis-aan-huis-levering van voeding. Dat is het doel van een samenwerkingsverband van Wageningen UR, voedingsmiddelenbedrijven, ICT bedrijven, zorgverleners en apothekers.

Het nieuwe project gaat Voeding Slim Thuis heten, waarin meerdere organisaties zich als partner beschikbaar hebben gesteld. Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat ze ondervoeding bij ouderen als maatschappelijk probleem zien.

Ondervoeding ouderen

Projectontwikkelaar, Wageningen UR, geeft aan dat het aandeel 65-plussers binnen de Nederlandse bevolking de komende jaren sterk toe zal nemen. Uit het rapport Ondervoeding SEO blijkt dat bij 17 procent van de zelfstandig wonende ouderen ondervoeding voorkomt.

Voeding Slim Thuis

Het zorgconcept ‘Voeding Slim Thuis’ zal zich richten op de thuiswonende ouderen. Het gaat bestaan uit een combinatie van innovaties (voedingICT, logistiek), die aansluiten bij de persoonlijke behoeften van deze ouderen op het gebied van voeding en zorg. De bedenkers van het concept hopen dat het zal leiden tot een nieuwe dienst voor de zorggebruikers, waarbij het zorgloket als aanspreekpunt en distributiepunt moet gaan dienen. Het is de bedoeling dat de levering van voeding gecombineerd wordt met medische producten en advies en vervolgens als totaalpakket wordt geleverd aan de thuiswonende ouderen.

Ontwikkelingsfasen

In de eerste fase worden de behoeften van de thuiswonende ouderen in kaart gebracht. Deze inzichten worden in het tweede en derde jaar vertaald naar potentiële zorgconcepten. De concepten worden getest bij thuiswonenden ouderen in de regio Bennekom, waarna in het laatste jaar van het project de toepasbaarheid van het concept in andere regio’s wordt onderzocht. Het project, gecoördineerd door Food & Biobased Research van Wageningen UR, heeft een duur van drie jaar en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.

Lees verder op Voeding Nu online:

Meer onderzoek nodig naar voedselbeleving ouderen.

Lees ook
Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”

Brein blijft langer jong bij gezond eetpatroon

Brein blijft langer jong bij gezond eetpatroon

Ben je 65 jaar en eet je gezond, dan is je cognitieve functie vergelijkbaar met een 63-jarige die minder gezond eet. Daarnaast gaat bij gezonde eters de cognitie langzamer achteruit, blijkt uit een cohortstudie van het RIVM.

MRI meet effect voeding in hersenen

MRI meet effect voeding in hersenen

Uit Voeding Nu 3: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat in het jaar 2050 meer dan twee miljard mensen 60 jaar of ouder zullen zijn. Deze mensen hebben vaak een sterk verhoogd risico op een verstoorde informatieverwerking in de hersenen (het cognitief functioneren), diabetes type 2, en hart- en vaatziekten. De Universiteit Maastricht voert...