Voeding Nu Jaarcongres over koolhydraten, personalized nutrition en de praktijk van de diëtist

Foods high in carbohydrates

In het Voeding Nu jaarevenement blikken we vooruit op de toekomst van het voedingsadvies en de rol die diëtisten en andere voedings(des)kundigen. Na een plenaire lezing zijn er drie parallelsessies waarin ingegaan wordt op: koolhydraten, de praktijk van de diëtist en personalized nutrion.

De parallelsessies in de ochtend hebben een theoretische invalshoek, in de middag zijn er workshops. In de plenaire lezing zal keynote-spreker Professor Gerjan Navis, van de Rijksuniversiteit Groningen ingaan op de toekomst van het voedingsadvies. Hoe evidence based kun of moet je zijn?  Hoe werken de diëtist en de (huis)arts of specialist in de toekomst samen? Wie doet wat op voedingsgebied en hoe goed is de samenwerking nu eigenlijk?

Koolhydraten

Meer of minder koolhydraten in de voeding? Deze vraag staat centraal in de sessie over dit macronutriënt. Wanneer zet je een koolhydraatarm dieet in, bij wie en waarom? Wat zijn de verschillen in aanpak bij gezonde mensen, diabetici en kinderen met overgewicht? En welk type koolhydraten of producten kies ik voor? En zijn producten met koolhydraten, zoals brood, nu echt zo gevaarlijk als wel eens wordt gesuggereerd?

In het middagdeel ‘Intervisie à la carte’ is er een workshop met twee casussen.

Personalized Nutrition

De wetenschap maakt een individuele benadering van voeding steeds toegankelijker. Met zelftests kunnen consumenten aan de slag om hun gezondheid te meten om deze te verbeteren. Maar in hoeverre zijn deze tests al betrouwbaar inzetbaar en wat kan de zorgprofessional ermee? Vanuit drie perspectieven wordt op personalized nutrition ingegaan, vanuit de genen, het fenotype en de omgeving.

In een workshop wordt vanuit een psychologisch invalshoek gekeken naar factoren uit de fysieke en sociale omgeving die van invloed zijn op gedrag. Vervolgens wordt gekeken hoe daar in de praktijk mee kan worden omgegaan, met andere woorden, hoe wordt gedragsverandering tot stand gebracht?

De praktijk van de diëtist

Gezonde voeding is een onderwerp wat het afgelopen decennium steeds sterker in de belangstelling is komen staan. Diëtisten vormen bij uitstek de beroepsgroep die hiervoor is opgeleid om hierbij een maatschappelijke rol te vervullen, zowel in de individuele praktijk (1e lijn), de klinische praktijk (2e lijn), het bedrijfsleven of in maatschappelijke instellingen. Vanuit verschillende perspectieven wordt ingegaan op de rol van de diëtist in de zorgsector en het bedrijfsleven.

In het ochtenddeel zal Jacqui van Kemenade over haar praktijk vertellen. Ze is 16 jaar huisarts en specialiseerde zichzelf in voeding en leefstijl en is sinds kort ook Kaderhuisarts Diabetes.

In de workshop wordt ingegaan op de positie van de diëtist in het bedrijfsleven en wordt ingegaan op gezonde productontwikkeling.

Lees ook
De praktijk van: Cubaanse diëtiste Damaris Palacios Téllez

De praktijk van: Cubaanse diëtiste Damaris Palacios Téllez

Wie in Cuba in het ziekenhuis komt, krijgt binnen 72 uur een intake bij de diëtist. Ja, zelfs bij een gebroken been. Na ontslag uit het ziekenhuis verwijst de diëtist de patiënt door naar een collega in de wijk waar de cliënt woont. Damaris Palacios Téllez werkt in het provinciale ziekenhuis Saturnino in Santiago de Cuba. Hoe runt ze haar praktijk op...

Weerstand in verschillende verschijningen

Weerstand in verschillende verschijningen

‘Juist nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan leefstijl’, een boodschap die regelmatig terugkomt in deze coronatijd.In een brandbrief aan het kabinet werd recentelijk zelfs opgeroepen om een campagne te starten over het belang van een gezonde leefstijl tijdens deze pandemie (1). Door onder andere gezonder te eten kan de weerstand immers worden...

Alea Publishers neemt de vakbladen Vleesmagazine en Voeding Nu over van Vakmedianet

Alea Publishers neemt de vakbladen Vleesmagazine en Voeding Nu over van Vakmedianet

Vandaag maakt uitgeverij Alea Publishers bekend twee bladen van uitgeverij Vakmedianet over te nemen per 1 maart 2021. Het gaat om Vlees Magazine en Voeding Nu.Uitgeefdirecteur Roeland Dobbelaer van Alea Publishers over de overname: ”Voor onze jonge uitgeverij is dit een mooie stap. Beide bladen passen goed in onze portfolio van vakbladen in de foodbranche....