Wageningen Economic Research: vleesconsumptie groeit weer

attachment-Varkensvlees-Productielijn

Het vleesverbruik in Nederland is vorig jaar voor het eerst in negen jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research.

Gemiddeld verbruikten Nederlanders 77,2 kilo vlees per persoon. In 2016 en 2017 was het 76,6 kilo. Alles wordt in deze verbruikscijfers meegeteld, ook bijvoorbeeld botten (karkasgewicht), zo blijkt uit de cijfers. (pdf) waar ANP melding van maakt.

Weerbarstig

"Minder vlees eten lijkt populair, maar de werkelijkheid is kennelijk weerbarstiger", zegt Wakker Dier in een reactie. "De stijging staat haaks op de foodtrends van de laatste jaren. Vegetarisch, vegan, flexitarisme ofwel vleesminderen: plantaardig eten won terrein. Waar in het verleden amper één vegetarische optie op de menukaart stond, zien we er tegenwoordig vele. En dan deze stijging".

Buiten de deur

Hoe het komt is nog onduidelijk. "Omdat de supermarkten minder vlees verkopen, lijkt het erop dat meer mensen vlees buiten de deur eten. Aangezien de horeca-uitgaven sterk zijn gestegen, is het aannemelijk dat dit een rol speelt", aldus Wakker Dier.

Verschillende bronnen

In augustus 2019 maakte marktbureau IRI melding van een daling in de hoeveelheid roodvleesproducten (rund-, varkensvlees en wild) dat voorbij de kassa's van een aantal supermarktketens is gegaan sinds 2017 tot medio 2019. Dit is een andere en minder omvattende wijze van dataverzameling dan de hier gehanteerde berekeningswijze.

Verschillende bronnen over de marktvraag naar vlees kunnen helpen bij het verkennen van de vleesconsumptie en laten zien dat elke benaderingswijze beperkingen kent. Zo is aan de hand van de cijfers in dit rapport alleen te speculeren of de 2018-ontwikkeling mogelijk te maken heeft met de prijzen van vlees, met verbeteringen in de inkomens van mensen, met een lang 'barbecueseizoen' in 2018 of wellicht ook met een stijging van horecamaaltijden die geserveerd zijn aan een toenemend aantal toeristen. Nader onderzoek kan bijdragen aan onderbouwde reacties op suggesties als deze. NOS berichtte hier in augustus over.

Verhoudingen

De verhoudingen tussen de verschillende soorten vlees veranderen nauwelijks in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren. Bijna de helft van het verbruik in 2018 - ruim 36 kg - bestaat uit varkensvlees. Pluimveevlees en rundvlees samen zijn goed voor vrijwel de andere helft van de vleesconsumptie in Nederland (38 kg).

vleesverbruik-wageningen-economic-research-2019

'Karkasgewicht'

De gepresenteerde cijfers melden het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been, vet en zwoerd. Als vuistregel geldt dat daarvan ongeveer de helft feitelijk geconsumeerd wordt als vlees en vleeswaren.

Oplopende trend vleesconsumptie

De 2018-cijfers betekenen dat er voor het eerst in 10 jaar weer een oplopende trend is. In de jaren 2008-2009 noteerden we voor het laatst een stijging. Daarna daalde het verbruik in Nederland van zo'n 79 kg in 2010 naar onder de 77 kg in 2015 per hoofd van de bevolking. De jaren 2016 en 2017 kenmerkten zich door een stabilisatie in het vleesverbruik; de hoeveelheid van 76,7 kg in 2017 was gelijk aan het niveau van 2005. De periode (2010-2015) van een licht dalende trend in het vleesverbruik kwam daarmee ten einde.

vleesverbruik-naar-soort

Jaarlijkse nota voor Wakker Dier

Deze jaarlijkse nota, in opdracht van Wakker Dier, geeft een overzicht van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in de jaren 2005-2018 en maakt daarbij onderscheid naar de volgende vleessoorten: rundvlees, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, paardenvlees, pluimveevlees en totaal vlees.

Hoofdredacteur Hans Kraak van Voeding Nu plaatst het nieuws over de groeiende vleesconsumptie in perspectief: 'Er is helemaal geen sprake van een trendbreuk'

Lees ook
Brein blijft langer jong bij gezond eetpatroon

Brein blijft langer jong bij gezond eetpatroon

Ben je 65 jaar en eet je gezond, dan is je cognitieve functie vergelijkbaar met een 63-jarige die minder gezond eet. Daarnaast gaat bij gezonde eters de cognitie langzamer achteruit, blijkt uit een cohortstudie van het RIVM.

Week Zonder Vlees duurt voor 1,5 miljoen Nederlanders het hele jaar, toch eten we thuis meer vlees

Week Zonder Vlees duurt voor 1,5 miljoen Nederlanders het hele jaar, toch eten we thuis meer vlees

Dit jaar vond de vierde editie van de Nationale Week Zonder Vlees (WZV) plaats. Er deden 1,7 miljoen Nederlanders aan mee. 1,5 miljoen deelnemers willen ook de rest van het jaar geen of minder vlees eten.

EC adviseert meer ruimte voor genetische veredeling

EC adviseert meer ruimte voor genetische veredeling

De Europese Unie zou de huidige beperkingen voor nieuwe genetische veredelingstechnieken aanzienlijk moeten versoepelen. Dit adviseert de Europese Commissie in een donderdag gepubliceerd rapport.