Zorgautoriteit NZa verruimt mogelijkheden voor zorg op afstand

computer-werk

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten kan worden geleverd. Daarom verruimt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. Dit geldt ook voor diëtistenpraktijken.

De NZa meldt dat ze het belangrijk vindt belemmeringen voor zorglevering op afstand weg te nemen. ‘Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.’

Wegnemen belemmerende factoren

Het uitgangspunt is dat noodzakelijke zorg geleverd moet kunnen worden. Daarom verruimt de NZa de mogelijkheid door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact.

Zorg op afstand als eerste behandeling

Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren. Voor een diëtist betekent dit bijvoorbeeld dat het eerste contact niet in een behandelruimte maar op afstand kan plaatsnemen. Dit geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld random gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Uitzonderingsmaatregel vanaf 1 maart

Deze uitzonderingsmaatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Oproep zorgverzekeraars

De NZa roept zorgverzekeraars op om ook mogelijke belemmeringen in contracten op dit gebied gedurende deze periode op te schorten. ‘We hebben hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland. Zij vinden dit een goede ontwikkeling. Op dit moment bekijken zorgverzekeraars hoe zij hiermee omgaan.’

Lees ook
Diëtisten presenteren plantaardige variant op Schijf van Vijf

Diëtisten presenteren plantaardige variant op Schijf van Vijf

Een groep van zeven diëtisten introduceert vandaag de Schijf for Life, een plantaardig en duurzaam alternatief voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Bijna 200 diëtistenpraktijken gaan de voedingsschijf gebruiken.

Van ARFID  tot orthorexia

Van ARFID tot orthorexia

Niet willen eten. Te veel eten of bepaalde types voedsel links laten liggen vanwege de kleur of textuur, in praktijk Gezond Leven Diëtisten van Berdien van Wezel kloppen mensen aan met verschillende voeding-gerelateerde problemen. Soms levert dit zoveel belemmeringen op voor het dagelijks functioneren dat gesproken kan worden van een eetstoornis.

Blog: (Bijna) diëtist

Blog: (Bijna) diëtist

Wanneer mensen horen dat ik Voeding en Diëtetiek studeer, verandert een etentje vaak spontaan in een impromptu intakegesprek. “Zijn koolhydraten nou goed of slecht?” Zo begint het meestal. Soms wijzen ze naar de pasta op hun bord: “Is dit wel gezond?”