Dietisten aan het woord

Lees ook

‘Een echte diëtist word je in de praktijk’

In nummer 8, 2017, van het Voeding nu Magazine sprak een diëtist zich uit over zijn opleiding Voeding en Diëtetiek. Hij deed er een opleiding tot gewichtsconsulent naast, waardoor hij naar eigen zeggen meer kennis en vaardigheden kreeg rond het gedrag van mensen.In de media circuleren veel verschillende meningen over voeding en de diëtist, iedereen kan er zijn zegje over doen. Soms zijn voedingsadviezen tegenstrijdig. Wat vindt de diëtist? In deze rubriek geven diëtisten commentaar op actuele diëtisten- of voedingskwesties. 1. Moet een diëtist een opleiding tot gewichtsconsulent doen? De diëtisten...

‘Ik raad alcohol nooit af, tenzij noodzakelijk’

Recent kwam er een nieuw onderzoek in de media over de gevolgen van alcoholconsumptie. Er was veel over te doen, zo hadden verschillende media als kop dat een glas alcohol dertig minuten van je leven kost. Dit bleek achteraf genuanceerder te liggen. Voedingswetenschappers kregen het woord, maar hoe gaat een diëtist met alcoholadviezen om in de praktijk. Voeding nu peilde de mening van een aantal diëtisten in het veld.In de media circuleren veel verschillende meningen over voeding en de diëtist, iedereen kan er zijn zegje over doen. Soms zijn voedingsadviezen tegenstrijdig. Wat vindt de diëtist?...

‘Goede voedingstoestand al belangrijk voor conceptie’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek naar voedingsadviezen voor de eerste duizend dagen (van conceptie tot de leeftijd van twee jaar) die beschikbaar zijn op het internet. De organisatie concludeerde in een artikel in Voeding nu dat het internet een belangrijke bron voor informatie over voeding is, maar dat er veel verschillende adviezen in omloop zijn die mogelijk tot verwarring leiden. Voeding NU vroeg twee diëtisten, die zich onder andere richten op kinderen, over hun ervaring met verwarring over de voedingsadviezen voor de eerste duizend dagen.In deze rubriek...

Wat vinden diëtisten van FoodFirstNetwork?

Jan Dekker, oprichter van life & cooking en 24kitchen, heeft een nieuw online platform voor gezonde leefstijl gelanceerd. In een interview met Voeding Nu gaf hij aan met dit platform diëtisten niet in de weg te zitten, maar juist met ze te willen samenwerken. ‘wij nemen het werk niet over, wij willen mensen stimuleren naar de diëtist te gaan,’ aldus Jan Dekker. Voeding Nu vroeg drie diëtisten naar hun mening over het platform.Het online platform FoodFirstNetwork (FFN) zal bijdragen aan een gezonder Nederland In deze rubriek geven diëtisten commentaar op actuele diëtisten-/voedingskwesties. In de...

Is het Pioppi-dieet de nieuwste hype in Nederland?

Het boek ‘Pioppi-dieet, Een lifestyleplan in 21 dagen’ van de Britse cardioloog Aseem Malhotra en co-auteur Donal O’Neill is op dit moment het beste verkochte boek in Nederland. Het staat met stip op nummer één in de lijst Bestseller 60. Het dieetboek kreeg veel aandacht in de media en de populariteit steeg vooral nadat RTL Late Night er aandacht aan besteedde. Is dit de nieuwe hype of is er nu iets nieuws onder de zon? Voeding Nu vroeg diëtist en Sara van Grootel, diëtist bij VIE, Marieke de Witt diëtist bij Voedingsadviesgroep Utrecht en diëtist Eline Posthumus van DieetStudio 13, om hun meningen...

Zetten de maatregelen in het nieuwe Preventieakkoord zoden aan de dijk?

Naar verwachting wordt deze vrijdag het nieuwe Preventieakkoord bekend gemaakt. In dit Preventieakkoord legt het ministerie van VWS samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven maatregelen vast om gezondheidsproblemen aan te pakken. Het gaat daarin om drie hoofdonderwerpen: overgewicht, alcoholgebruik en roken. Een aantal zaken van het akkoord lekte vorige week al uit. Voeding Nu vroeg drie diëtisten om hun meningen rond het aandachtsgebied overgewicht.Het akkoord heeft als doel het aantal Nederlanders dat lijdt aan ziekten die zijn voortgekomen uit ernstig overgewicht met 40 procent te...

‘Red de diëtist’: eerstelijnsproblematiek

De afgelopen jaren is er steeds weer gesneden in de zorg die diëtisten kunnen verlenen. De indirecte tijd werd afgeschaft, uurtarieven die al elf jaar niet meer geïndexeerd zijn en basiszorg die niet toereikend is voor ieder persoon. Dit resulteert dan al vaak in liefdadigheidswerk van de diëtist, maar ten koste van wat? In dit artikel legt Everdien van der Leek, oprichter van ‘Red de diëtist’ uit hoe belangrijk het is dat er verandering komt. Komende woensdag voeren de diëtisten, samen met andere paramedici, actie in Den Haag voor meer (financiële) waardering voor hun vak.Hoewel er een bestuurlijk...

Cliënten in de praktijk: mannen vs vrouwen

Cliënten in de praktijk: mannen vs vrouwen

Het symposium Vrouw en Voeding van Alpro dat afgelopen dinsdag in Utrecht plaatsvond, zoomde in op voedingsonderwerpen waarmee vrouwen in verschillende levensfasen te maken krijgen. Op twee mannen na, werd de bijeenkomst bezocht door meer dan honderd vrouwelijke diëtisten. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen mannen en vrouwen in de diëtistenpraktijk?...

Diëtisten volgen advies RIVM rond het coronavirus

Diëtisten volgen advies RIVM rond het coronavirus

Met meer dan 320 positief geteste mensen verspreidt het coronavirus zich steeds meer in Nederland. Het Kabinet komt vandaag (9 maart) opnieuw bijeen voor een crisisberaad. Voeding Nu vroeg de voorzitter van de Diëtisten Coöperatie Nederlanden en enkele diëtisten naar hun handelswijze rond het coronavirus.Breda is een van de steden met de meeste, bevestigde...

Corona en de diëtistenpraktijk: De invloed van corona op de ondernemend diëtist

Corona en de diëtistenpraktijk: De invloed van corona op de ondernemend diëtist

De afgelopen weken merkte ik al dat het iets rustiger is, en ik had zelf ook al voorzorgsmaatregelen genomen vanwege het coronavirus.Eerst even voorstellen. Ik ben Glynis van der Windt van MIX Diëtisten. Mijn diëtistenpraktijk is gevestigd in 3 huisartsenpraktijken in Den Haag, waar ik nauw samenwerk met de huisartsen en praktijkondersteuners. Wat is...