Duurzaamheid

Lees ook
Vlees, zuivel, dranken en extra's bepalen voor milieudruk van ons eten *

Vlees, zuivel, dranken en extra's bepalen voor milieudruk van ons eten *

In 2010 heeft het Voedingscentrum met Blonk Consultants een aantal scenario’s doorgerekend, waaruit bleek dat vegetari- sche, mediterrane en veganistische voedingen een veel lagere klimaatbelasting en landgebruik hebben dan de gemiddelde Nederlandse consumptie. Deze berekeningen waren gebaseerd op de Voedselconsumptiepeiling van 1997-1998. Sinds 2011...

Duurzaam eten: de feiten *

Duurzaam eten: de feiten *

Duurzaam eten is naast gezond en veilig eten één van de drie thema’s binnen de voorlichting die het Voedingscentrum geeft. Duurzaamheid heeft direct met voedsel te maken. Dat blijkt uit het feit dat 20 tot 35 procent van de milieubelasting en van de uitstoot van broeikasgassen komt door de productie en consumptie van voedingsmiddelen. Daarom heeft het...

Producten onder de loep: Unilever margarines *

Producten onder de loep: Unilever margarines *

Margarineproducten staan praktisch in iedere Nederlandse koelkast. Het product is in de afgelopen jaren gezonder geworden: praktisch geen transvet meer, minder verzadigd vet en meer goede vetten. Voeding Nu nam een kijkje in de keuken van Unilever, één van ’s werelds grootste producenten van margarine.Met grote ogen tuurt hij naar een aantal printjes...

Voedselverspilling bij consumenten *

Voedselverspilling bij consumenten *

Het Voedingscentrum bevordert duurza- me voedselkeuzes bij consumenten. Een onderdeel daarvan is het informeren over hoe voedselverspilling kan worden tegen- gegaan en het bieden van handvatten hiervoor. De totale hoeveelheid verspilling in Nederland lag in 2012 tussen 1,7 en 2,6 miljard kilo. In tegenstelling tot wat con- sumenten zelf vaak denken,...

Nederland zet zich in voor 100% duurzame palmolie in Europa

Nederland zet zich in voor 100% duurzame palmolie in Europa

Europa moet in 2020 voor 100% gebruik maken van duurzame palmolie. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) steunt deze doelstelling van European Sustainable Palm Oil (ESPO), een nieuw initiatief van Europese ketenorganisaties voor oliën en vetten.'Nederland loopt voorop met duurzame palmolie: eind van dit jaar hopen we 100%...

Duurzaamheid als zwakste schakel in nieuwe Richtlijnen Goede Voeding *

Duurzaamheid als zwakste schakel in nieuwe Richtlijnen Goede Voeding *

De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft in kaart laten brengen wat de effecten zijn van het vervangen van zuivel binnen het Nederlandse voedingspatroon door andere producten en het opvoeren van zuivelconsumptie op landgebruik en CO2-uitstoot. Nieuwe inzichten en methodes geven aan dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende dierlijke...

Nieuwe eiwitbronnen als vleesvervanger *

Nieuwe eiwitbronnen als vleesvervanger *

Eiwitten zijn nodig voor een goede gezondheid. U welbekend: er zijn dierlijke en plantaardige eiwitbronnen. Dierlijke eiwitten zitten onder andere in vlees en zuivel en plantaardige eiwitten in granen en peulvruchten. Dierlijke bronnen belasten het milieu meer dan plantaardige. Dat geldt het sterkst voor vlees. De vraag naar vlees stijgt en de ecologische...

Landelijke campagne voor duurzaamheid

Landelijke campagne voor duurzaamheid

Op 11 september gaat de campagne ‘Doe Maar Lekker Duurzaam’ van start waar alle Postcode Loterij deelnemers een cadeaubon krijgen van € 12,50 euro voor duurzame boodschappen van de Albert Heijn. Deze campagne is onder andere opgezet door de Nationale Postcode Loterij.De Nationale Postcode Loterij zet in samenwerking met Albert Heijn en Unilever de campagne...

Kabinet: ‘Aanpassing voedselsysteem nodig’

Kabinet: ‘Aanpassing voedselsysteem nodig’

Het kabinet reageerde positief op het advies 'Naar een voedselbeleid' dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) al in 2014 publiceerde. De regering stelt dat aanpassingen in het voedselsysteem noodzakelijk zijn ‘om op termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te garanderen.’ Milieudefensie denkt niet dat het kabinet wezenlijke...

Gezondheid en duurzaamheid omarmen elkaar in Berlijn

Gezondheid en duurzaamheid omarmen elkaar in Berlijn

Voeding en gezondheid gedurende de levensloop was het centrale thema van de 12e Europese conferentie FENS. Het congres in Berlijn van 20-23 oktober werd bezocht door zo’n 2000 deelnemers. Naast een dagelijkse plenaire sessie was er een groot aantal parallelle sessies en een aantal gesponsorde symposia. Wat opviel aan deze editie was dat voor het eerst...